Viimeksi käsittelimme toimivan ja kyvykkään työyhteisön piirteitä ja pääsimme johtajan teeseissä kolmanteen kohtaan. Tässä osassa pureudumme teesien 4-6 kautta muun muassa siihen, miten ratkaista hankalia tilanteita sekä siihen, miten työyhteisössä voidaan auttaa toinen toisiaan ja näin menestyä yhdessä.

Johtajan 9 teesiä, teesit 4-6

4. Ratkaise vaikeatkin tilanteet rakentavasti

  • Kuuntele kaikkia osapuolia: Ensimmäinen askel on kuunnella kaikkia osapuolia ja ymmärtää heidän näkemyksensä. Ole avoin ja vastaanottavainen eri mielipiteille.

Vaikeat tilanteet työyhteisössä voivat olla haastavia, mutta niitä voidaan ratkaista rakentavalla tavalla. Tässä on joitain vinkkejä siihen, miten voit ratkaista vaikeat tilanteet työyhteisössä rakentavasti:

 • Etsi yhteinen tavoite: Yritä löytää yhteinen tavoite tai tavoitteet, joihin kaikki voivat sitoutua. Tämä auttaa saamaan kaikki samalle aaltopituudelle ja työskentelemään yhdessä ongelman ratkaisemiseksi.
 • Etsi vaihtoehtoisia ratkaisuja: Tutki erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja yhdessä työntekijöiden kanssa ja arvioi niitä yhdessä. Varmista, että kaikki tuntevat, että heidän ehdotuksensa ja näkemyksensä otetaan huomioon.
 • Käytä konfliktinhallintatekniikoita, kuten aktiivista kuuntelua ja ongelmanratkaisua. Keskity siihen, mitä voidaan tehdä ratkaisun löytämiseksi sen sijaan, että keskittyisit syyllisten etsimiseen.
 • Sovi yhteisistä toimenpiteistä: Kun olette päässeet sopimukseen ratkaisusta, sopikaa yhdessä konkreettisista toimenpiteistä ja aikataulusta. Varmista, että kaikki ymmärtävät, mitä heidän odotetaan tekevän ja mikä on heidän vastuullaan.
 • Seuraa tilanteen kehittymistä ja tarkista, toimiko ratkaisu toivotulla tavalla. Jos tarvitaan muutoksia, käsitelkää ne yhdessä.
 • Anna positiivista palautetta ja kiitä työntekijöitä heidän osallistumisestaan ratkaisun löytämiseksi. Tämä auttaa edistämään rakentavaa ilmapiiriä ja luottamusta työyhteisössä.

Rakentavan ratkaisun löytäminen voi vaatia aikaa ja kärsivällisyyttä, mutta se auttaa ylläpitämään hyvää ilmapiiriä työpaikalla ja edistämään tiimin yhteistyötä.

5. Tue ihmisiä auttamaan toisiaan, poista negatiivinen kilpaileminen

  • Korosta yhteistyön merkitystä ja kannusta työntekijöitä työskentelemään yhdessä. Jaa tietoa ja taitoja avoimesti, jotta kaikki voivat hyötyä toistensa asiantuntemuksesta.

Negatiivinen kilpailu ja toisiaan vastaan kilpaileminen voivat vahingoittaa työyhteisöä ja heikentää sen tehokkuutta. Tässä on joitain vinkkejä, joilla voit tukea ihmisiä auttamaan toisiaan työyhteisön sisällä ja poistamaan negatiivisen kilpailun:

 • Luo avoin ja turvallinen ilmapiiri, jossa työntekijät voivat ilmaista mielipiteensä ja tunteensa ilman pelkoa tuomitsemisesta. Kannusta avoimeen kommunikaatioon ja aktiiviseen kuunteluun.
 • Kannusta työntekijöitä jakamaan vastuuta ja auttamaan toisiaan tarpeen mukaan. Luo yhteiset tavoitteet ja varmista, että kaikki ovat tietoisia, mitä heiltä odotetaan.
 • Palkitse ja tunnusta yhteistyöhenkistä käyttäytymistä ja onnistumisia. Korosta yhteistyön merkitystä ja anna esimerkkejä siitä, miten yhteistyö voi johtaa parempiin tuloksiin.
 • Käsittele negatiivista käyttäytymistä nopeasti ja tehokkaasti. Ole tietoinen mahdollisista konflikteista ja käytä konfliktinhallintataitojasi ratkaistaksesi ne rakentavasti.
 • Tarjoa koulutusta tiimityöskentelytaidoista ja kommunikaatiosta. Auta työntekijöitä kehittämään taitojaan ja parantamaan yhteistyövalmiuksiaan.
 • Toimi itse hyvänä esimerkkinä ja osoita yhteistyön positiivinen merkitys käyttäytymiselläsi. Kannusta muita tekemään samoin ja esitä kiitosta ja kannustusta yhteistyöstä.

Yllä mainitut vinkit voivat auttaa luomaan positiivisen ja yhteistyöhenkisen työilmapiirin, joka kannustaa työntekijöitä auttamaan toisiaan ja poistamaan negatiivisen kilpailun. Muista, että rakentavan ja positiivisen ilmapiirin luominen voi viedä aikaa ja kärsivällisyyttä, mutta se voi auttaa edistämään tehokasta tiimityötä ja työpaikan hyvinvointia.

6. Arvosta jokaista heidän saamiensa tulosten pohjalta

  • Huomioi yksilön panos ja vaiva, jonka hän on nähnyt saavuttaakseen tulokset. Kiitä ja tunnusta. Muista, että vaikka lopputulos ei olisi täydellinen, on tärkeää tunnistaa yksilön panoksen merkitys kokonaisuuksille.

Työyhteisön jäsenten arvostaminen on tärkeä osa tehokasta johtamista ja työyhteisön hyvinvoinnin edistämistä. Jokaisen yksilön arvostaminen saavutettujen tulosten perusteella voi olla haastavaa, mutta tässä on muutamia vinkkejä, joilla voit tehdä sen tehokkaasti:

 • Anna henkilökohtaista palautetta, joka auttaa yksilöä kehittämään taitojaan ja kykyjään. Anna positiivista palautetta hänen vahvuuksistaan, mutta tarjoa myös konkreettisia vinkkejä siitä, miten hän voisi parantaa heikkouksiaan.
 • Yksilöiden työskentelytyylit ja vahvuudet voivat vaihdella. Ole tietoinen tästä ja yritä arvostaa jokaista yksilöä hänen ainutlaatuisesta panoksestaan ja kyvyistään.
 • Kanna vastuu koko tiimin tuloksista: Vaikka jokainen yksilö on vastuussa omasta panoksestaan, on tärkeää muistaa, että tulokset saavutetaan yleensä yhteistyön avulla. Jaa kunnia koko tiimille ja ole kiitollinen kaikista panoksista.
 • Järjestä yhteisiä tilaisuuksia, kuten tiimipalavereita tai lounaita, joissa voit juhlistaa yhteisiä saavutuksia ja osoittaa arvostusta yksilöille. Tämä voi auttaa vahvistamaan yhteisöllisyyttä ja nostamaan henkeä.

Kun arvostat työyhteisön jäseniä saavutettujen tulosten perusteella, voit auttaa luomaan myönteistä ilmapiiriä, joka edistää yhteistyötä ja tiimin tehokkuutta. Muista olla rehellinen ja oikeudenmukainen arvioinnissasi, ja varmista, että kaikki saavat tunnustuksen panoksestaan.

Seuraavassa osassa käymme läpi johtajan teesit nro 7-9, pysy siis kuulolla!

Olen Jari Satokangas, Työyhteisösovittelun palvelupäällikkö ja uravalmentaja.

Ihmisyyden perusarvoja ovat vapaus, demokratia, yhdenvertaisuus, oikeudenmukaisuus ja yhteisvastuu. Inhimillisyys ja oikeudenmukaisuus liittyvät hyvään yrityskulttuuriin. Ne liittyvät myös vastuulliseen toimintatapaan, luottamukseen ja tasapuolisuuteen.

Vain sydämestämme yhdessä toinen toistamme tukien voimme saavuttaa jotain arvokasta.

About the author : Vieraileva Tähti

Tarjoamme sinulle parasta mahdollista työelämää!

Meitä on kuutisenkymmentä. Me työskentelemme 34 paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Olemme Katja Noponen Oy:n kirkkaasti loistava noposporukka. Valmennamme, ohjaamme ja autamme asiakkaita uusille työurille. Työskentelemme titaanisella ammattitaidolla ja suurella sydämellä. Meillä on yhteinen tavoite: tarjoamme sinulle parasta mahdollista työelämää!