Tulevaisuuspolku palvelu

TULEVAISUUSPOLKU

MILLOIN PALVELUUN?

 • Kun halutaan löytää työntekijälle paremmin soveltuvia työtehtäviä, joko oman organisaation sisältä tai toisen työnantajan työpaikalta.
 • Kun työntekijä on saanut kielteisen päätöksen ammatillisesta kuntoutuksesta tai odottaa ammatillisen kuntoutuksen kriteerien täyttymistä.
 • Kun työpaikan omat työssä tukemisen tai työhön paluun keinot on kokeiltu.

KENELLE ERITYISESTI?

 • Kaikille, kenen terveydentila on heikentynyt ja sairauspoissaolot ovat lisääntyneet.
 • Kun työ ja tekijä eivät kohtaa.
 • Heikosti motivoituneille työntekijöille.

MITÄ PALVELUISTA SAA?

 • Työntekijän terveydentilalle paremmin soveltuvan työtehtävän.
 • Työnantajan eläkeriskin pienentyminen.

PALVELUN EDUT JA HYÖDYT

 • Mahdollistaa henkilöstöstä välittämisen ja myönteisen työnantajakuvan ylläpitämisen.
 • Varmistaa eläkeriskien hallintaa.
 • Tukee jäljelle jäävän henkilöstön motivaation säilymistä.

Esimerkkejä palvelun toteutustavoista:

 • Työkykyjohtaja ostaa palvelua varhaisen tuen mallin ja puheeksi oton piiriin kuuluville työntekijöille
 • Yksilövalmennusta sovitaan esimerkiiksi 20 tuntia/ työntekijä
 • Valmennuksessa keskitytään työntekijän tilanteen mukaan joko ammatillisen suunnitelman laatimiseen ja toteutuksen tukemiseen, tai työhön motivoivaan valmentamiseen
 • Työkykyjohtaja ostaa palvelua varhaisen tuen mallin ja puheeksi oton piiriin kuuluville työntekijöille
 • Yksilövalmennusta sovitaan esimerkiiksi 20 tuntia/ työntekijä
 • Valmennuksessa keskitytään työntekijän tilanteen mukaan joko ammatillisen suunnitelman laatimiseen ja toteutuksen tukemiseen, tai työhön motivoivaan valmentamiseen

Hintaesimerkkejä palvelusta:

Yksilövalmennus 150€/ tunti

Hintoihin lisätään alv 24%, sekä valmentajan matkakulut, mikäli valmennus toteutuu muualla kuin Katja Noponen Oy:n toimitiloissa tai videoneuvotteluna.

© Copyright - Katja Noponen Oy