Esihenkilöillä on keskeinen rooli huolehtia työntekijöiden jaksamisesta sekä työhyvinvoinnista ja siksi on tärkeää varmistaa yhteistyön sujuvuus esihenkilöiden ja työntekijöiden välillä.

Esihenkilön vastuuseen kuuluvat myös työkykyjohtamisen prosessit ja varhaisen tuen keinot. Varhaisen tuen keskustelut ovat tärkeitä, jos herää huoli työntekijän työkyvystä. Keskusteluissa on hyvä pystyä ottamaan vaikeatkin asiat rohkeasti puheeksi, työntekijää kunnioittavalla otteella. Esihenkilöt ovat avainasemassa luomassa avointa ja luottamuksellista työyhteisöä, toisia arvostavaa ja välittävää kulttuuria. Osaavat esihenkilöt ovat siis tärkeässä roolissa, jalkauttamassa työkyvyn malleja organisaatioon.

Kenelle esihenkilökoulutus on tarkoitettu?

Esihenkilökoulutus on tarkoitettu organisaatioille, jotka haluavat kehittää esihenkilöiden työkykyjohtamisen osaamista ja varmistua strategisen työkykyjohtamisen toteutumisen organisaatiossa. Esihenkilökoulutus sopii organisaatioille, jotka haluavat huolehtia organisaation tuottavuudesta ja kilpailukyvystä sekä varmistua henkilöstön työkyvystä.

Miten voimme olla avuksi?

Räätälöimme valmennuskokonaisuuden aina asiakkaan tarpeisiin, organisaation strategia ja työkykyjohtamisen malli huomioiden.

Teemat voivat olla esimerkiksi:

  • Mitkä ovat esihenkilön roolit ja vastuut varhaisen tuen mallissa?

  • Miten toimitaan proaktiivisesti työkyvyn tukemisessa?

  • Varhaisen tuen keskusteluiden konkreettinen toteuttaminen esihenkilötyössä

  • Motivaation haasteet työntekijöillä ja niiden puheeksi ottaminen

  • Esihenkilön rooli, työntekijän palatessa pitkältä sairauslomalta töihin

  • Työuran jumitilanteeseen puuttuminen

Haluaisitko kuulla lisää palveluistamme?

Ota yhteyttä ja varaa maksuton tapaaminen asiantuntijamme kanssa.