Tulevaisuuspolku-palvelua hyödynnetään tilanteessa, jossa henkilön työkyky on alentunut ja tarvitaan uusi, soveltuvampi työ. Valmennus perustuu vapaaehtoisuuteen ja on tarkoitettu tilanteisiin, joissa organisaation omat keinot on käytetty eikä pysyvää ratkaisua ole löytynyt.

Kenelle Tulevaisuuspolku-palvelu on tarkoitettu?

Tulevaisuuspolku-palvelumme on tarkoitettu henkilölle, jolla on haasteita työstä suoriutumisen kanssa. Haasteet voivat liittyä työkykyyn, motivaatioon tai osaamiseen. Autamme eteenpäin työuran jumitilanteessa, yksilöllinen tilanteesi huomioiden. Palvelumme sisältää myös tarvittaessa ohjausta toimeentuloon ja kuntoutukseen liittyvissä asioissa sekä ammatillisen kuntoutuksen hakemisessa. Toimimme sekä työntekijän että työnantajan tukena, luottamuksellisuus huomioiden.

Vastuullinen työnantaja huolehtii työntekijästä

Työnantajan vastuuseen kuuluu selvittää aina ensisijaisesti omassa työssä jatkamisen mahdollisuudet. Mikäli ne on selvitetty ja työllistyminen sisäisesti muihin tehtäviin ei onnistu, vastuullinen työantaja voi tarjota mahdollisuutta Tulevaisuuspolku-palveluun. Sen avulla autamme löytämään soveltuvan työnkuvan.

Tulevaisuuspolku-palvelun käyttöönotto

Tulevaisuuspolku-palvelu soveltuu hyvin osaksi yrityksen varhaisen tuen mallia. Toimiva yhteistyö edellyttää organisaation sisällä hyvää viestintää palvelun tarkoituksesta ja sen käyttömahdollisuuksista.

Tulevaisuuspolku-palvelun käyttöönoton yhteydessä koulutamme organisaation avainhenkilöt ja kerromme, miten palvelu toimii. Tyypillisesti mukana koulutuksessa ovat organisaation johto, esihenkilöt, luottamus- ja työsuojeluhenkilöstö sekä työterveyshuolto. Teemme tarvittaessa tiivistä yhteistyötä työterveyshuollon ja esihenkilöiden kanssa.

Case-esimerkki palveluun ohjautumisesta

Työntekijällä on ollut jo pitkään epämääräisiä sairauspoissaoloja, joiden syyt ovat vaihdelleet. Työntekijää kuormittavat erityisesti kolmivuorotyön haasteet. Yhteistyössä työterveyshuollon kanssa työntekijälle on haettu osasairauspäivärahaa, ja hän on työskennellyt viisi kuukautta sen turvin. Työntekijä palaa täydelle työajalle, mutta työkyvyn haasteet palaavat ja työntekijä joutuu olemaan toistuvasti sairauslomalla. Työntekijälle haetaan yhteistyössä työterveyshuollon kanssa ammatillista kuntoutusta, mutta siitä tulee kielteinen päätös.

Tilanne on sekä työntekijän että työnantajan näkökulmasta haastava, ja jokin ratkaisu täytyisi löytää. Työantajalla ei ole tarjota työntekijälle muuta terveydentilalle soveltuvampaa työtä organisaation sisältä. Tämä esimerkki on hyvin tyypillinen tilanne, jossa voimme olla avuksi Tulevaisuuspolku-palvelun keinoin.

Miten palveluun pääsee?

Valmentajina toimivat kokeneet ammattilaiset ympäri Suomen. Toteutamme palvelua lähi- ja etätapaamisina, miten sinulle parhaiten sopii. Jos Tulevaisuuspolku-palvelu on juuri sinulle sopiva vaihtoehto, ole yhteydessä työnantajaasi. Voimme yhdessä lähteä suunnittelemaan palvelun toteutusta.

Haluaisitko kuulla lisää palveluistamme?

Ota yhteyttä ja varaa maksuton tapaaminen asiantuntijamme kanssa.