Osana vastuullisia sopeuttamistoimia on syytä huomioida muuttuneen organisaation kyky kohdata muutostilanne ja sopeutua siihen, jotta toiminta pysyy tehokkaana muutoksesta huolimatta.

Erityisesti tilanteissa, joissa sopeuttamistoimet johtavat henkilöstövähennyksiin, tulee huomioida organisaatiossa jatkavien työntekijöiden työhyvinvointi.

Henkilöstövähennykset eivät vaikuta vain irtisanottujen työntekijöiden elämään. Myös työpaikkansa säilyttävät ihmiset kokevat tilanteessa erilaisia tunteita, jotka vaikuttavat työntekoon. Yhtä aikaa saatetaan olla helpottuneita työpaikan säilymisestä, mutta toisaalta voi tuntua pahalta, että kollega joutui jättämään työyhteisön. Kun tiimin, osaston tai koko organisaation kokoonpanossa tapahtuu muutoksia, tulee työntekijöitä tukea muutostilanteen käsittelyssä.

Mitä Re-teaming-valmennuksesta saa?

Re-teaming-valmennuksen tavoitteena on auttaa yksilöä ja uudistunutta työyhteisöä muutostilanteen aikana ja sen jälkeen, jotta työntekijöiden työhyvinvointi paranee ja organisaation toiminta jatkuu tehokkaana. Käytännössä tämä tarkoittaa resilienssin ja vuorovaikutustaitojen kehittämistä sekä esihenkilöiden tukemista muun muassa työkykyjohtamisen osalta. Valmennuksen myötä tiimin ja työyhteisön toiminta tehostuu, yksilö- ja ryhmätason resilienssi kasvaa ja työhyvinvointi paranee.

Haluaisitko kuulla lisää palveluistamme?

Ota yhteyttä ja varaa maksuton tapaaminen asiantuntijamme kanssa.