Työkyky on koko henkilöstön yhteinen asia ja vaatii organisaatiolta aina pitkäjänteistä työtä. Strategisen työkykyjohtamisen avulla voimme yhdessä kehittää toimivan ja tehokkaimman varhaisen tuen mallin.

Onnistuneella työkykyjohtamisella vähennetään sairauspoissaoloja ja työkykyriskejä merkittävästi, mutta se edellyttää yhteisesti luotuja toimintamalleja. Toimivassa työkykyjohtamisessa varhaisen tuen malliin sitoutetaan koko organisaatio. Mikäli varhaisen tuen mallia ollaan vasta luomassa tai sen sisältöä muutetaan, kannattaa keskusteluun osallistaa myös luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut.

Miten voimme olla avuksi teille?

  • Toimiva työkykyjohtaminen on organisaatiolle suunnattu palvelu, joka räätälöidään aina tarpeen mukaan.

  • Autamme rakentamaan varhaisen tuen mallin ja viemään työkykyjohtamisen toimintatavat arkeen.

  • Toimiva työkykyjohtaminen voi sisältää esimerkiksi työkykykoordinaattorin hyödyntämistä varhaisen tuen prosesseissa, mikäli organisaation omat resurssit eivät riitä tai tarvitaan lisäapua toteutukseen.

  • Tuemme johtoa, esihenkilöitä ja henkilöstöhallintoa onnistumaan työkykyjohtamisessa sekä vahvistamme työterveyshuollon roolia osana toimivaa työkykyjohtamista.

  • Toimiva työkykyjohtaminen aloitetaan tarkastelemalla varhaisen mallin nykytilaa ja kartoittamalla kehityskohteet.

  • Palvelua toteuttavat kokeneet työkykyjohtamisen ammattilaiset, joilla on pitkä kokemus työeläkeyhtiöiden ja työterveyshuollon kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

Haluaisitko kuulla lisää palveluistamme?

Ota yhteyttä ja varaa maksuton tapaaminen asiantuntijamme kanssa.