Koronan ensimmäinen aalto meni, ja toinen on jo täällä. Asiantuntijoiden mukaan poikkeustilanne saattaa vaikuttaa lamaannuttavasti osaan ihmisistä, jotka siirtyvät ns. selviytymismoodiin.

Muutos heiluttaa myös yhteistyön perusteita, joiden ylläpitämiseen kannattaa juuri nyt panostaa.

Mediaotsikoihin on noussut valitettavan paljon työntekijöiden lomautuksia ja irtisanomisia. Näihin haetaan tukitoimia kaikista mahdollisista tahoista. Ja näin pitääkin tehdä. Tarvitsemme paljon toimia yt-neuvottelujen alle jääneiden työntekijöiden auttamiseksi takaisin työelämään.

Mutta mitä voimme tehdä niiden työntekijöiden hyväksi, jotka saavat jäädä työhönsä tavoitteenaan pitää yritys elinkelpoisena vaikeissa poikkeusolosuhteissa?

Usein työmäärät pysyvät samana, vaikka tekijöitä on vähemmän. Joudutaan venymään, yritetään parasta, mutta jaksetaanko? Miten käy henkilösuhteiden työarjessa?

Olet monen silmissä voittaja saatuasi pitää työpaikkasi, mutta miten on jaksamisesi laita? Tai miten hyvinvointi työpaikalla? Vaatimukset ovat kovat, vastaat niihin mittavalla työpanoksella. Silti tuloksena voi olla ahdistunut tunnelma työyhteisössä.

Myös mahdollinen seuraava yt-kierros kalvaa monen mieltä. Irtisanomiset ja organisaatiouudistukset ovat kriisi koko työyhteisölle. Onko hyvä jatkaa tässä työssä vai ehkä jossakin muussa?

Saumattoman vahva työyhteisö

Työelämän tutkimuksessa on 2000-luvulla suunnattu huomiota epäkohtien lisäksi myös siihen, mikä tekee työstä mielekkään myös silloin, kun ulkoinen toimintaympäristö ja työt ovat muutoksessa.

Työn voimavaroihin panostaminen on erityisen hyödyllistä muutostilanteissa. Ja silloin, kun työ on erityisen kuormittavaa. Muutoksen tuomat uudet tilanteen on kyettävä kääntämään positiiviseksi energiaksi.

On nähtävä ja otettava käyttöön muutoksen mahdollisuudet. Myllerryksen keskellä voi yksin olla vaikea erottaa mahdollisuuksia. Silloin kannattaa ottaa avuksi muutosturvan ammattilaiset.

Työyhteisövalmennuksen asiantuntijat voivat tuoda merkittävästi lisäapua työyhteisön jäljellä olevien resurssien vahvistamiseksi. Tehokkuuden parantaminen aukeaa asiantuntijoiden avulla työpaikan olemassa olevia voimavaroja hyödyntäen.

Miten voimme toimia yhdessä voimamme yhdistäen? Miten ymmärrämme ja tuemme toisiamme? Millainen on tulevaisuus meidän hienossa työpaikassamme? Miten hyödynnämme vahvan osaamisen ja työyhteisömme saumattoman tuen toinen toisillemme?

”Marco Polo kuvailee sillan kivi kiveltä. – Mutta mikä kivi kannattaa siltaa? kysyy Kublai-kaani. –Siltaa ei kannata tämä tai tuo kivi, Marco vastaa, – vaan kaaren linja, jonka ne muodostavat. Kublai-kaani on hiljaa ja miettii. Sitten hän lisää: – Miksi puhut minulle kivistä? Minua kiinnostaa vain kaari. Polo vastaa: – Ilman kiviä ei ole kaarta.” (Italo Calvino, Näkymättömät kaupungit, Tammi, 1976).

Kädenojennus työyhteisövalmennusten kautta

Muutosten jälkeen jatkavassa organisaatiossa työ ei suju automaattisesti ja itseohjautuvasti, vaan se vaatii johtajuutta, asioiden seuraamista, arviointia ja tukitoimia. Muutoksen vakiintuminen vaatii myös henkilöstöltä aikaa ja vaivannäköä.

Tilanne on hyväksyttävä, mahdolliset uudet toimintatavat otettava käyttöön ja työtä tehtävä uudessa tilanteessa.

Työntekijällä itsellään on myös vastuu huolehtia omasta työkyvystään ja hyvinvoinnistaan. Työnantajan on mahdollistettava tämä vastuunotto.

Näiden toteuttaminen ei ole muuttuneissa oloissa itsestäänselvyys. Kun tilanne vähitellen normalisoituu, on tarpeellista nostaa kissat pöydälle ja katsahtaa, ovatko (työ)hyvinvoinnin tunnusmerkit läsnä.

Mitä pikemmin lähdemme toimenpiteiden tielle, sitä paremmin selviämme koronaviruspandemian aiheuttamista sivuilmiöistä.

Tässä auttavat tarjoamamme Työyhteisövalmennus ja Työyhteisösovittelu, joiden kautta pyrimme luomaan tilaa ja aikaa avoimelle vuorovaikutukselle.

On aika arvon ja aseman palauttamiselle, anteeksiannolle, toisten kunnioittamiselle, sopimiselle ja asioiden korjaamiselle. On aika puhua ja kuunnella!

Olen Jari Satokangas, Työyhteisösovittelun palvelupäällikkö ja uravalmentaja.

Ihmisyyden perusarvoja ovat vapaus, demokratia, yhdenvertaisuus, oikeudenmukaisuus ja yhteisvastuu. Inhimillisyys ja oikeudenmukaisuus liittyvät hyvään yrityskulttuuriin. Ne liittyvät myös vastuulliseen toimintatapaan, luottamukseen ja tasapuolisuuteen.

Vain sydämestämme yhdessä toinen toistamme tukien voimme saavuttaa jotain arvokasta.

About the author : Vieraileva Tähti

Meitä on kuutisenkymmentä. Me työskentelemme 34 paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Olemme Katja Noponen Oy:n kirkkaasti loistava noposporukka. Valmennamme, ohjaamme ja autamme asiakkaita uusille työurille. Työskentelemme titaanisella ammattitaidolla ja suurella sydämellä. Meillä on yhteinen tavoite: tarjoamme sinulle parasta mahdollista työelämää!