Mikä on urajumi?

Moderni työelämä on monenlaisten haasteiden edessä. Yksi haasteista on määrittelemätön urajumitilanne, johon ei liity selkeää terveydellistä työkykyriskiä.

Toisaalta urajumi on usein vahvasti yhteydessä heikoksi koettuun terveydentilaan. Työnantajan ja työntekijän voi olla vaikea hahmottaa, kenen puoleen asiassa tulisi kääntyä, kun asia ei suoraan kuulu työterveyshuollon eikä eläkeyhtiön piiriin. Urajumilla tarkoitetaan epätyydyttävää työtä tai tilannetta, johon työntekijä on juuttunut syystä tai toisesta. Työntekijä näkee harvoin ulospääsyä tilanteesta. Liian helpot työtehtävät ennustavat urajumia, mutta sen syy saattaa piillä myös osaamisvajeessa, motivaation puutteessa, urapolun puuttumisessa, työyhteisön haasteissa tai vaikkapa johtamisongelmissa.

Miten työuran jumitilanne oireilee?

Työntekijän urajumitilanne oireilee esimerkiksi väsymyksenä, sairauspoissaoloina, masennusoireiluna, päänsärkynä ja niskavaivoina, yhteistyön haasteina, keskittymis- ja motivaatio-ongelmina sekä muina kognitiivisina ja fyysisinä oireina. Varhaisten merkkien tunnistaminen on tärkeää organisaation strategian ja tuottavuuden sekä yksilön pitkäaikaisen työkyvyn näkökulmasta.

Mitä valmennuksessa tehdään?

Me valmennamme urajumitilanteessa olevia työntekijöitä onnistumaan, olipa kyse sitten motivaation löytymisestä tai uuden työn etsimisestä. Urajumista onnistumiseen –valmennus on suunniteltu myös työnantajalle. Se sisältää tarpeiden mukaan esimerkiksi työyhteisöä tai esihenkilötaitoja vahvistavia toimenpiteitä. Ylittämällä työuran jumitilanteet mahdollisimman varhaisessa vaiheessa voidaan paitsi hillitä kustannuksia ja ylläpitää positiivista työnantajamielikuvaa, mutta myös varmistaa yksilöille mielekäs, toimiva ja merkityksellinen työ. Valmennus räätälöidään aina yksilöllisesti työnantajaa ja työntekijää kuullen.

Haluaisitko kuulla lisää palveluistamme?

Ota yhteyttä ja varaa maksuton tapaaminen asiantuntijamme kanssa.