Outplacement-valmennus on lakisääteisen muutosturvan kriteerit täyttävä palvelu sopeuttamistilanteisiin, jotka johtavat henkilöstövähennyksiin.

Tarjoamamme laadukkaan Outplacement-valmennuksen avulla varmistutaan siitä, että irtisanotut työntekijät löytävät kestävän ratkaisun työllistymiseen mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti.

Outplacement-valmennus toteutetaan tyypillisesti yksilövalmennuksena, mutta yksilövalmennusta voi edeltää myös lyhyt ryhmävalmennusosuus. Valmennettavat saavat yksilöllistä tukea vahvuuksiensa tunnistamiseen, oman osaamisensa esille tuomiseen sekä kokonaisvaltaista sparrausta toiveidensa mukaisesti joko työ-, opinto-, kuntoutus- tai yrittäjyyspolulle pääsemiseksi. Valmennettavien käytössä on henkilökohtainen uravalmentaja, joka auttaa heitä löytämään selkeitä, eteenpäin vieviä ratkaisuja ja varmistamaan paikan tulevaisuuden työelämässä.

Ottamalla meidät kumppanikseen organisaatio varmistaa sen, että sopeuttamistilanne tulee hoidettua vastuullisesti ja ihmisiä kunnioittaen. Pitkä kokemuksemme myös osatyökykyisten työllistämisestä mahdollistaa tuen antamisen myös niille, joilla on työkykyhaasteita. Näin ollen myös eläkeriski pysyy hallinnassa, ja viimeisen työnantajan vastuu tulee kannettua. Vastuullisesti toteutetut sopeuttamistoimet vaikuttavat suotuisasti myös työnantajamielikuvan ylläpitämiseen.

Kenelle Outplacement-valmennus on tarkoitettu?

Valmennus on tarkoitettu henkilöille, joiden työsuhde on päättynyt sopeuttamistoimien myötä.

Valmennuksen avulla muutostilanteen hallinta, osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen sekä kohdennetun työnhakuprosessin rakentaminen on helpompaa. Palvelumme avulla valmennettava saa kattavan kuvan siitä, mitä tuloksellinen työnhaku vaatii ja millaisilla keinoilla uuden suunnan löytäminen onnistuu. Yhdessä valmentajan kanssa rakennettu toimintasuunnitelma ja ennen kaikkea sen toteuttaminen mahdollistavat työllistymisen juuri valmennettavalle sopivaan organisaatioon ja tehtävään.

Palvelun hyödyt

Lähtökohtana ovat aina valmennettavan tilanne, toiveet ja tarpeet. Valmennuksessa luodaan perusta työnhakuun, ja valmentaja kulkee valmennettavan rinnalla koko muutosprosessin ajan. Valmentajan tuella kiinnostuksen kohteiden, vahvuuksien ja ammatillisen osaamisen kirkastaminen helpottuu. Sen myötä työnhaun kohdentaminen oikeisiin kanaviin on selkeämpää. Valmentajan kanssa työskentely auttaa usein myös näkökulman vaihtamisessa, mikä mahdollistaa uusien mahdollisuuksien näkemisen niin urakehityksen kuin henkilöbrändin vahvistamisenkin osalta.

Valmennus motivoi ja aktivoi valmennettavaa – se tekee työnhausta päämäärätietoista. Avullamme konkreettinen työnhaku käynnistyy tehokkaasti, ja työllistyminen valmennettavan tavoitteita vastaaviin tehtäviin on suunnitelmallisempaa ja nopeampaa. Valmentajan tuella valmennettava laatii oman työnhakustrategian, selvittää vaihtoehdot, oppii sekä nykyajan työnhakutekniikat että somen hyödyntämisen työnhaussa. Valmennettavalle tarjotaan myös selkeitä keinoja siihen, miten tulla näkyväksi digimaailmassa ja löydetyksi tulevien työnantajien toimesta. Palvelumme avulla valmennettavan työmarkkina-arvo kirkastuu, ja hän saa apua haastatteluihin ja työsuhdetta koskeviin neuvotteluihin valmistautumisessa.

Palvelun aloitus

Ennen palveluun ohjautumista työnantajan kanssa sovitaan palvelun käytöstä, valmennuksen kokonaiskestosta, laajuudesta ja käytössä olevista valmennustunneista. Saatuamme tiedon työnantajalta palvelun aloittamisesta olemme yhteydessä valmennettavaan ja sovimme ensimmäisestä valmennustapaamisesta. Valmennuksen alussa sovimme käytännöistä ja keskustelemme valmennettavan odotuksista, toiveista ja tavoitteista. Lähitapaamisten lisäksi valmennus voidaan toteuttaa etätapaamisina.

Osatyökykyiset

Mikäli irtisanottavien joukossa on osatyökykyisiä, on heidän tilanteestaan hyvä keskustella heti muutosturvakumppanuuden alkuvaiheessa, jotta osaamme huomioida heidän tilanteensa valmennuskokonaisuuksia suunniteltaessa. Tarkempaa tietoa osatyökykyisille suunnatusta palvelusta löytyy täältä: Tulevaisuuspolku-palvelu

Haluaisitko kuulla lisää palveluistamme?

Ota yhteyttä ja varaa maksuton tapaaminen asiantuntijamme kanssa.