Muutosturva

MUUTOSTURVA

Muutosturva uusiin tilanteisiin sopeutumiseen

Tarjoamme kumppaneillemme parhaimmat työkalut sopeuttamistilanteisiin muutosturvan avulla. Ansiostamme organisaatiot kantavat vastuunsa irtisanottujen työntekijöiden tulevaisuudesta, hallitsevat eläkeriskiä sekä varmistavat uudistuneen organisaation tehokkaan toiminnan.

Ota yhteyttä >>

Lue lisää

Muutosturva – mikä se on?

Katja Noponen Oy:n lakisääteisen muutosturvan kriteerit täyttävät palvelut ovat organisaatioiden tukena muutostilanteissa, tarvittaessa muutostarpeen toteamisesta suunnittelun kautta toteutukseen ja halutun muutoksen saavuttamisen varmistamiseen. Muutosturva -palveluita toteuttavat kokeneet yritysosaajamme, jotka tarjoavat konkreettiset työkalut muutoksen eri vaiheiden toteuttamiseen ja hallintaan.

Muut palvelumme

Mikäli osana muutosta joidenkin työsuhteet päättyvät, käytettävissä on outplacement-valmennus, joiden avulla varmistetaan työsuhteensa päättäneiden eteneminen nopeasti ja tehokkaasti uudelle urapolulle. Outplacement-valmennuksen lisäksi muutosturvan palveluihimme sisältyvät coaching-palvelut, jotka tukevat uuden suunnan määrittämisessä, voimavarojen vahvistamisessa ja osaamisen tunnistamisessa ja sitä kautta täyden potentiaalin hyödyntämisessä uudella urapolulla.

Joidenkin kohdalla muutostilanne herättää voimakkaitakin tunteita tai pelkoja, jotka pahimmillaan estävät etenemisen uudelle urapolulle. Katja Noponen Oy:n muutosturvapalveluihin sisältyvät muutosvalmennus -palvelut, joiden avulla tuetaan muutostilanteen käsittelyä ja mahdollistetaan eteneminen uudelle urapolulle.

Huomioimme asiakkaan tarpeen

Muutosturvan palvelumme huomioivat muutostilanteessa mahdolliset osatyökykyiset, joita varten palvelukokonaisuuteen kuuluvat Työkykykoordinointi ja Tulevaisuuspolku-palvelumme. Palveluiden avulla varmistetaan riittävä ja asiantunteva ohjaus osatyökykyisten urapolkujen toteuttamisessa joko suoraan tai tarvittaessa kuntoutusmahdollisuuksia hyödyntäen. Lisäksi tarjoamme työkykyjohtaminen -ratkaisua.

Työyhteisövalmennus-palvelumme on suunnattu muuttuneeseen organisaatioon jääville henkilöille, jonka avulla varmistetaan uudenlaisessa työyhteisössä tai työtehtävissä työskentelevien motivaatio, osaaminen ja sitoutuminen uuteen toimintaympäristöön ja näin ollen tuetaan organisaatiota halutun muutoksen mahdollisimman tehokkaassa toteutumisessa.

Lisätietoja lakisääteisyydestä

Lakisääteinen muutosturva

Vuonna 2017 tulleen lakimuutoksen myötä, yli 30 henkilöä työllistävät yritykset ovat velvollisia tarjoamaan muutosturvaa yli 5-vuotta töissä olleille, tuotannollisista- tai taloudellisista -syistä irtisanottaville henkilöille. Muutosturvalla tarkoitetaan valmennusta ja koulutusta, joka auttaa irtisanottavaa henkilöä löytämään uuden työn nopeammin. Keskimäärin kuukausipalkan suuruinen koulutus- ja valmennuspaketti on monelle työntekijälle tärkeä työllistymismahdollisuuksien vahvistaja. Samalla se vahvistaa työnantajakuvaa ihmisistä välittävänä vastuunkantajana.

Outplacement – valmennus

Muutosturva auttaa tilanteessa, jossa muutostilanne johtaa henkilöstövähennyksiin. Sellaisissa tilanteissa on käytettävissä tehokas ja laadukas outplacement -valmennus. Valmennuksen avulla varmistutaan siitä, että irtisanotut työntekijät löytävät kestävän ratkaisun työllistymiseen mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti.

Palvelusta vastaava henkilö

Jouni Puhakka

palvelujohtaja

OTA YHTEYTTÄ

Mitä tilajaat kertovat?

Mitä valmennettavat kertovat muutosturvasta?

Unelmasta konkreettinen visio

Kasvuvalmennus osana uravalmennusta

Ville Juvonen

Valmennamme asiakasta yksilönä ja otamme huomioon hänen ainutlaatuiset tarpeensa. Muutosturva auttoi yt-neuvotteluissa työnsä menettänyttä Ville Juvosta. Hän sai tukea kahdelta valmentajaltamme. Kasvuvalmennus täydensi hänen uravalmennustaan ja auttoi luomaan unelmasta konkreettisen vision.

Palveluumme kuuluvat myös työnhakijalle tehdyt yksilöidyt esittelyvideot.

Katso tästä esimerkkejä tekemistämme videoista.

Muutosturva – mikä se on?

Katja Noponen Oy:n lakisääteisen muutosturvan kriteerit täyttävät palvelut ovat organisaatioiden tukena muutostilanteissa, tarvittaessa muutostarpeen toteamisesta suunnittelun kautta toteutukseen ja halutun muutoksen saavuttamisen varmistamiseen. Muutosturva -palveluita toteuttavat kokeneet yritysosaajamme, jotka tarjoavat konkreettiset työkalut muutoksen eri vaiheiden toteuttamiseen ja hallintaan.

Kysy lisää muutosturvasta >>

Muut palvelumme

Mikäli osana muutosta joidenkin työsuhteet päättyvät, käytettävissä on outplacement-valmennus, joiden avulla varmistetaan työsuhteensa päättäneiden eteneminen nopeasti ja tehokkaasti uudelle urapolulle. Outplacement-valmennuksen lisäksi muutosturvan palveluihimme sisältyvät coaching-palvelut, jotka tukevat uuden suunnan määrittämisessä, voimavarojen vahvistamisessa ja osaamisen tunnistamisessa ja sitä kautta täyden potentiaalin hyödyntämisessä uudella urapolulla.

Joidenkin kohdalla muutostilanne herättää voimakkaitakin tunteita tai pelkoja, jotka pahimmillaan estävät etenemisen uudelle urapolulle. Katja Noponen Oy:n muutosturvapalveluihin sisältyvät muutosvalmennus -palvelut, joiden avulla tuetaan muutostilanteen käsittelyä ja mahdollistetaan eteneminen uudelle urapolulle.

Huomioimme asiakkaan tarpeen

Muutosturvan palvelumme huomioivat muutostilanteessa mahdolliset osatyökykyiset, joita varten palvelukokonaisuuteen kuuluvat Työkykykoordinointi ja Tulevaisuuspolku-palvelumme. Palveluiden avulla varmistetaan riittävä ja asiantunteva ohjaus osatyökykyisten urapolkujen toteuttamisessa joko suoraan tai tarvittaessa kuntoutusmahdollisuuksia hyödyntäen. Lisäksi tarjoamme työkykyjohtaminen -ratkaisua.

Työyhteisövalmennus-palvelumme on suunnattu muuttuneeseen organisaatioon jääville henkilöille, jonka avulla varmistetaan uudenlaisessa työyhteisössä tai työtehtävissä työskentelevien motivaatio, osaaminen ja sitoutuminen uuteen toimintaympäristöön ja näin ollen tuetaan organisaatiota halutun muutoksen mahdollisimman tehokkaassa toteutumisessa.

Ota yhteyttä >>