Det optimala arbetslivet

Vi hjälper organisationer med att leda omställningsprocesser och skapa en optimal arbetsgemenskap. Som experter inom coaching handleder vi individer på ett humant sätt att övervinna utmaningar och se möjligheter i arbetskarriären.

Omställningsskydd

Omställningsskydd

Behöver du hjälp med att lyckas i situationer som kräver anpassning efter en organisationsomställning, finns vi där för dig. Med våra mångsidiga tjänster stödjer vi både de medarbetare som blivit uppsagda och det anpassningsarbetet verksamheten i den förnyade organisationen står inför. Med vår hjälp blir det lättare för dig att hantera pensionsrisker och upprätthålla en positivare uppfattning av organisationen som arbetsgivare.

Våra tjänster inom omställningsskydd inkluderar:

 • Outplacement – yrkesvägledning för medarbetare som inte kan stanna kvar i nuvarande tjänst

 • Coachingtjänsten Tulevaisuuspolku – stödtjänster och yrkesvägledning för uppsagda medarbetare med nedsatt arbetsförmåga, hantering av organisationens pensionsrisk

 • Re-teaming – stöd till att leda anpassningsarbetet i den förnyade organisationen efter en omställningsprocess

Hantering av medarbetarnas arbetsförmåga

Hantering av medarbetarnas arbetsförmåga

Vi hjälper dig att utveckla personalledningen i organisationen för att kunna upprätthålla medarbetarnas arbetsförmåga på bästa sätt. Våra experter ger dig praktiska råd och verktyg för att öka produktiviteten. Vi hjälper med att identifiera tidiga tecken på riskfaktorer runt arbetsförmågan, sätt att minska sjukfrånvaron samt att påverka organisationens pensionsklass.

Våra tjänster inom hantering av medarbetarnas arbetsförmåga inkluderar:

 • Coachingtjänsten Tulevaisuuspolku – stödtjänster och yrkesvägledning för medarbetare med nedsatt arbetsförmåga pga saknad av kunskap, motivation eller kapacitet. Tjänsten kan med fördel beställas i situationer var det är behov för organisationen att gripa in i ett tidigt skede

 • Utveckling av personalledningen – skolning för att öka kompetensen i ledningens hantering av frågor runt medarbetarnas arbetsförmåga

 • Strategisk personalledning – hjälp med att utveckla strategiska modeller för hantering av riskfaktorer i ett tidigt skede, ökning av medarbetarnas kompetens och genomgång av ansvar och roller för de olika parterna i omställningssituationen

Välbefinnande i arbetet

Välbefinnande i arbetet

Vi finns här för att stödja dig och din arbetsgemenskaps välbefinnande och arbetskapacitet. Med vår hjälp kommer du att framgångsrikt övervinna omställningssituationer både på ett personligt och organisatoriskt plan. Du får tips till hur du kan öka din kapacitet och hämta fram det potential som finns i dig. Vi erbjuder dig metoder till att klara av konfliktsituationer och möjligheter för att utvecklas både som arbetstagare och som en del av en arbetsgemenskap.

Våra tjänster inom välbefinnande i arbetet inkluderar:

 • Utveckling av arbetsgemenskapen – stöd till att utveckla arbetsgemenskapen genom att förbättra samarbetet och öka lagandan

 • Konflikthantering – tjänsten erbjuder hjälp från en utomstående part till att hantera låsta situationer och konflikter inom arbetsgemenskapen

 • Coaching för ökat välbefinnande – coaching för individer eller grupper vid omställningar som en organisationsexpansion eller ökad marknadskonkurrens. Coachingen kan riktas till ledare eller medarbetare och handla om olika behov som ökad resiliens eller kunskap. Vi samarbetar med Firstbeat Life som är ett mätverktyg för välbefinnande och med Pandatron som erbjuder coachingverktyg inom artificiell intelligens.

 • Arbetshandledning – tjänsten fokuserar på arbetsgemenskapens sätt att hantera olika situationer, reflektera över eget agerande och ge rum för nya sätt att arbeta

 • Utredning – en utredningstjänst vid misstanke om etiska överträdelser eller mobbning på arbetsplatsen (EU direktiv följs)

 • W.I.N. – Wellbeing in numbers – tjänsten utförs i samarbete med Firstbeat Life och fokuserar på individens helhetliga välbefinnande. Firstbeat Life appen samlar data om faktorer som påverkar arbetskapaciteten, bla sovmönster, återhämtning och förmågan att hantera stress
 • Karriärkärvan – coaching av medarbetare som känner att de har kört fast och inte får utnyttjat sin fulla arbetskapacitet. Det kan vara frågan om att hitta motivation, metoder till att öka färdigheter, se på rollen i arbetsgemenskapen eller till och med att byta yrke, för att lösa kärvan. Erbjuds till individer och/eller grupper inom organisationen

Yrkesinriktad rehabilitering

Yrkesinriktad rehabilitering

Syftet med yrkesinriktad rehabilitering är att du ska kunna fortsätta vara en del av arbetslivet, även om du har en sjukdom eller skada som påverkar din arbetsförmåga. Det är ditt arbetspensionsbolag, försäkringsbolag eller Folkpensionsanstalten som besluter om du är berättigad till att delta i rehabiliteringsprocessen. Har du beviljats yrkesinriktad rehabilitering erbjuder vi dig en möjlighet att hitta din egen plats i arbetslivet genom avgiftsfri karriärcoaching.

Vill du veta mera om våra tjänster? Fyll i dina kontaktuppgifter, så tar vi kontakt!