Työyhteisösovittelu

TYÖYHTEISÖSOVITTELU

MILLOIN PALVELUUN?

 • Organisaatiossa havaitaan ongelmia työilmapiirissä tai henkilösuhteissa
 • Yrityksessä tunnistetaan ristiriitoja tai epäasiallista käytöstä
 • Työyhteisössä ilmenee herkästi toistuvia konflikteja

KENELLE ERITYISESTI?

 • Työyhteisöille, jotka haluavat palauttaa työrauhan ja turvallisen ilmapiirin
 • Organisaation johdolle ja esimiehille tueksi esimerkiksi YT-tilanteessa
 • Työsuojelun ja luottamushenkilöiden avuksi

MITÄ PALVELUISTA SAA?

 • Menetelmiä haastavien tilanteiden ja kipukohtien ratkaisemiseen
 • Keinoja ongelmatilanteiden ennaltaehkäisemiseen
 • Välineitä ylläpitää työpaikan hyvä henki

PALVELUN EDUT JA HYÖDYT

 • Vaikuttaa myönteisesti viihtyvyyteen työpaikalla
 • Lisää henkilöstön jaksamista, motivaatiota ja työtehoa
 • Parantaa keskinäistä luottamusta ja kirkastaa yhteisiä tavoitteita

Esimerkkejä palvelun toteutustavoista:

 • Ryhmä- ja yksilömuotoinen sovitteluprosessi työpaikalla
 • Henkilökohtaiset tapaamiset tai verkon välityksellä videoneuvotteluna
 • Menetelmäkoulutukset ja työpajat sopimuksen mukaan

Hintaesimerkkejä palvelusta:

Yksilökonsultaatio 250€/ tunti

Työyhteisösovittelu kolmikannassa1000€/ 4 tuntia
Ryhmämuotoinen työyhteisösovittelu 3600€ / 15 tuntia

Työyhteisösovittelu -koulutus työpaikan avainhenkilöille3800€/ 4 tuntia

Hintoihin lisätään alv 24% sekä sovittelijan matkakulut, mikäli palvelu toteutuu muualla kuin Katja Noponen Oy:n toimitiloissa tai videoneuvotteluna.

© Copyright - Katja Noponen Oy