Kun työnantajalle tai sen edustajana toimivalle esimiehelle esitetään epäilys tai syyte epäasiallisesta kohtelusta, häirinnästä tai kiusaamisesta, on siihen reagoitava kohtuullisen ajan kuluessa. Saatuaan tiedon työnantajan tulee ensin selvittää puolueettomasti tilanne ja tapahtumien kulku.

Selvitys on asianomaisten kuulemistilaisuus, jossa selvitetään tapahtumat, joiden nojalla epäily epäasiallisesta kohtelusta, häirinnästä tai kiusaamisesta on esitetty. Ulkopuolinen, puolueeton selvittäjä käy asianomaisten kanssa läpi tilanteet ja tapahtumat, jotka ovat antaneet aiheen esittää epäilyn häirintäkokemuksesta tai -havainnosta. Selvityskeskustelusta laaditaan muistio, joka annetaan tiedoksi osallistujille ja työnantajalle.

Selvityksen jälkeen työnantaja päättää, antaako epäilys aihetta jatkotoimille. Ulkopuolinen selvittäjä voi antaa suosituksia mahdollisista jatkotoimenpiteistä, mutta vastuu ja päätösvalta asiassa on tällöinkin työnantajalla.

Vakavissa tapauksissa ja rikosepäilyissä teemme yhteistyötä HR Legal Oy:n kanssa.

Haluaisitko kuulla lisää palveluistamme?

Ota yhteyttä ja varaa maksuton tapaaminen asiantuntijamme kanssa.