Selvityspalvelu

SELVITYSPALVELU

Kun työnantajalle tai sen edustajana toimivalle esimiehelle esitetään epäilys tai syyte epäasiallisesta kohtelusta, häirinnästä tai kiusaamisesta, on siihen reagoitava kohtuullisen ajan kuluessa. Saatuaan tiedon työnantajan tulee ensin selvittää puolueettomasti tilanne ja tapahtumien kulku.

Selvitys on asianomaisten kuulemistilaisuus, jossa selvitetään, mitä sellaista on tapahtunut, jonka nojalla epäily epäasiallisesta kohtelusta, häirinnästä tai kiusaamisesta on esitetty. Ulkopuolinen, puolueeton selvittäjä käy asianomaisten kanssa läpi tilanteet ja tapahtumat, jotka ovat antaneet aiheen esittää epäilyn häirintäkokemuksesta tai -havainnosta. Selvityskeskustelusta laaditaan muistio, joka annetaan tiedoksi osallistujille ja työnantajalle. Selvityksen jälkeen työnantaja päättää, antaako epäilys aihetta jatkotoimille. Ulkopuolinen selvittäjä voi antaa suosituksia mahdollisista jatkotoimenpiteistä, mutta vastuu ja päätösvalta asiassa on tällöinkin työnantajalla.

Palvelusta vastaava henkilö

Jari Satokangas

palvelupäällikkö

jari.satokangas(at)katjanoponen.fi
p. 0400 176 507

Kysy lisätietoja tai pyydä tarjous: