Olemme nyt päässeet postaussarjassamme viimeiseen osaan. Tässä kirjoituksessa käymme läpi työntekijöiden henkilökohtaisen kasvun ja ihmiskeskeisen johtamisen teesit sekä kiteytämme pääperiaatteet, jota toteuttamalla johtaja pääsee nauttimaan kyvykkäästä ja tehokkaasta työyhteisöstä.

Johtajan 9 teesiä, teesit 7-9

7. Mahdollista jokaiselle kasvu ja kehittyminen omien rajojen puitteissa, jolloin se innostaa jopa ylittämään rajoja.

Jokaisen työntekijän oman kasvun ja kehityksen tukeminen on tärkeää työyhteisön hyvinvoinnin ja tehokkuuden kannalta. Seuraavassa on muutamia vinkkejä siitä, miten voit auttaa jokaista työntekijää kasvamaan ja kehittymään omien rajojensa puitteissa:

 •  Järjestä mahdollisuuksia koulutus- ja kehitysohjelmiin, jotka auttavat työntekijöitä kehittämään taitojaan ja saavuttamaan tavoitteitaan. Ohjelmat voivat sisältää sisäistä koulutusta, ulkoisia koulutusmahdollisuuksia, mentori- tai valmennusohjelmia tai ammatillisia sertifikaatteja.
 • Anna säännöllisesti palautetta työntekijöiden suorituksesta ja tunnista heidän vahvuutensa.
 • Anna työntekijöille mahdollisuus ottaa vastuuta uusista projekteista tai aloitteista. Tämä auttaa heitä kasvamaan ja kehittymään uusilla alueilla ja oppimaan uusia taitoja.
 • Luo ilmapiiri, jossa työntekijöitä kannustetaan olemaan innovatiivisia, kokeilemaan uusia asioita, jakamaan ideoitaan ja oppimaan virheistään. Kannusta kaikkia työntekijöitä osallistumaan avoimeen ja rehelliseen keskusteluun.
 • Tarjoa mentorointiohjelmia, joissa kokeneet työntekijät voivat auttaa uusia tai vähemmän kokeneita työntekijöitä kehittymään ja oppimaan uusia taitoja.
 • Pyri antamaan tehtäviä ja vastuuta, jotka sopivat työntekijöiden vahvuuksiin ja kiinnostuksen kohteisiin. Tämä auttaa työntekijöitä vahvistamaan kykyjään ja löytämään uusia intohimoja.

Ympäristö, jossa jokaisen työntekijän yksilöllistä kasvua ja kehitystä tuetaan, johtaa parempaan motivaatioon, tehokkuuteen ja yhteistyöhön.

8. Keskity johtamisessa ihmisiin

Johtamisen näkökulmasta ihmiset ovat tärkeimpiä, koska organisaation tulokset syntyvät heidän kauttaan. Tässä muutama vinkki, joiden avulla voit keskittyä ihmisten johtamiseen:

 • Kuuntele työntekijöitäsi ja kommunikoi heidän kanssaan avoimesti ja rehellisesti. Tämä auttaa sinua ymmärtämään heidän tarpeitaan ja huolenaiheitaan sekä kommunikoimaan heidän kanssaan selkeästi.
 • Ole esimerkki työntekijöillesi ja toimi heidän odotustensa mukaisesti. Johtajana olet tiimisi kasvot ja käyttäytyminen vaikuttaa siihen, millaista käyttäytymistä tiimisi mallintaa.
 • Arvosta ja kunnioita monimuotoisuutta työpaikalla. Tämä auttaa kaikkia työntekijöitä tuntemaan olonsa tervetulleiksi ja arvostetuiksi.
 • Huomioi yksilölliset tarpeet: Huomioi mahdollisuuksien puitteissa jokaisen työntekijän yksilölliset tarpeet ja toiveet. Tämä auttaa sinua löytämään parhaan tavan motivoida ja johtaa heitä.
 • Anna säännöllisesti palautetta työntekijöillesi. Tämä auttaa heitä ymmärtämään, missä he suoriutuvat hyvin ja missä tarvitsevat tukea ja kehitystä.
 • Rakenna yhtenäinen tiimi, joka luottaa toisiinsa ja tekee yhteistyötä saavuttaakseen yhteisiä tavoitteita. Tämä auttaa sinua saamaan enemmän aikaan tiimisi kanssa.

Kun keskityt johtamisessa ihmisiin, autat työntekijöitäsi saavuttamaan parhaat mahdolliset tulokset. He tuntevat itsensä arvostetuiksi ja sitoutuneiksi organisaatioon, ja tämä johtaa parempaan työmotivaatioon, tehokkuuteen ja yhteistyöhön.

9. Nauti hyvinvoivasta ja menestyvästä tiimistä

Kuten huomataan, työyhteisön menestys kulminoituu usein hyvinvointiin. Yhteenvetona kyvykkään ja tehokkaan työyhteisön luomisessa voidaan mainita seuraavat lausumat:

 • Hyvinvoivat työntekijät ovat tuottavampia ja motivoituneempia. Panosta siis henkilöstön hyvinvointiin esimerkiksi järjestämällä työpaikalle terveys- ja liikuntapalveluita, tai tarjoamalla mahdollisuuksia kouluttautumiseen ja henkilökohtaiseen kehittymiseen.
 • Positiivinen ilmapiiri luo hyvää energiaa ja vahvistaa yhteistyötä. Käytä siis aikaa ja resursseja sen luomiseen. Muista myös antaa positiivista palautetta ja tunnustusta työntekijöiden hyvästä työstä.
 • Jaa vastuuta tiimin jäsenille, anna heidän kehittää omaa osaamistaan ja luota siihen, että he kykenevät hoitamaan omat tehtävänsä. Tämä vähentää stressiä ja lisää tiimin jäsenten motivaatiota ja sitoutumista.
 • Avoimeen kommunikointiin kannustaminen auttaa ratkaisemaan ongelmia ja vahvistaa tiimin yhteenkuuluvuutta. Muista myös kuunnella ja ottaa huomioon muiden mielipiteet.
 • Tiimille yhteisten tavoitteiden asettaminen auttaa vahvistamaan yhteishenkeä ja saavuttamaan parempia tuloksia. Muista myös palkita ja juhlia yhdessä tiimin saavutuksia.
 • Kehitä itseäsi ja tiimiäsi jatkuvasti. Seuraamalla uusia trendejä ja innovaatioita, oppimalla uusia taitoja ja kouluttautumalla voit pitää tiimisi ajan tasalla ja motivoida heitä kehittymään.

Nämähän ovat vain muutamia vinkkejä työhyvinvoinnin ja menestyvän tiimin luomiseen. Ole rohkea kokeilemaan uusia asioita ja sopeuta niitä omaan organisaatioosi ja tiimiisi. Muista myös, että jokainen tiimi on erilainen. Sinun täytyy siis löytää juuri omalle tiimillesi parhaiten sopivat tavat.

Olen Jari Satokangas, Työyhteisösovittelun palvelupäällikkö ja uravalmentaja.

Ihmisyyden perusarvoja ovat vapaus, demokratia, yhdenvertaisuus, oikeudenmukaisuus ja yhteisvastuu. Inhimillisyys ja oikeudenmukaisuus liittyvät hyvään yrityskulttuuriin. Ne liittyvät myös vastuulliseen toimintatapaan, luottamukseen ja tasapuolisuuteen.

Vain sydämestämme yhdessä toinen toistamme tukien voimme saavuttaa jotain arvokasta.

About the author : Vieraileva Tähti

Tarjoamme sinulle parasta mahdollista työelämää!

Meitä on kuutisenkymmentä. Me työskentelemme 34 paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Olemme Katja Noponen Oy:n kirkkaasti loistava noposporukka. Valmennamme, ohjaamme ja autamme asiakkaita uusille työurille. Työskentelemme titaanisella ammattitaidolla ja suurella sydämellä. Meillä on yhteinen tavoite: tarjoamme sinulle parasta mahdollista työelämää!