Nykyajan talous sisältää monenlaista epävarmuutta ja muutosta, mikä voi vaikuttaa merkittävästi yritysten toimintaan, ja sitä kautta työntekijöiden tulevaisuuden näkymiin. Yksi keino vastata tähän epävarmuuteen on joustavuus ja valmius sopeutua muutoksiin – niin yrityksien kuin yksilön kannalta. Yrityksissä saattaa tulla vastaan tilanteita, joissa on tarpeen tehdä muutoksia työtehtäviin, työjärjestelyihin tai jopa henkilöstömäärään. Tässä kohtaa muutosneuvottelut (entiseltä nimeltään YT-neuvottelut) voivat tulla ajankohtaisiksi. Tämä artikkeli selventää, mitä muutosneuvottelut tarkoittavat ja miten ne toimivat inhimillisellä otteella.

Talouden epävarmuus ja muutosten tarve

Talouden epävarmuus juontaa juurensa monista tekijöistä, kuten maailmanpoliittisista tapahtumista, markkinoiden heilahteluista ja inflaatiosta. Syksyllä 2023 moni talouden negatiivinen tekijä sattuu tapahtumaan yhtä aikaa, joka näkyy myös kotimaisessa yritystoiminnassa globaalien heijastusvaikutuksien kautta. Yksi esimerkki tällaisesta epävarmuudesta on Venäjän käynnistämä hyökkäyssota, jonka vaikutuksia on talouden kehityskulkuun monimutkaista ennustaa.

Muutosneuvottelut: selkeys ja Inhimillisyys

Muutosneuvottelut ovat prosessi, jossa yrityksen edustajat ja henkilöstö käyvät vuoropuhelua mahdollisista muutoksista, jotka voivat vaikuttaa työntekijöiden asemaan tai joilla voi olla muita henkilöstövaikutuksia. Tavoitteena on löytää yhteisymmärrys ja mahdollistaa työntekijöiden vaikuttaminen omaan työhönsä, työoloihinsa ja asemaansa.

Osapuolina ovat työnantaja ja henkilöstö, ja molemmat voivat käyttää neuvotteluissa halutessaan edustajaa. Työnantajan puolelta neuvotteluja voivat johtaa esimerkiksi henkilöstöhallinnon edustajat, kun taas henkilöstöä edustaa yleensä luottamusmies tai erikseen nimetty työntekijöiden edustaja. Tämä tuo prosessiin eri osapuolten näkemyksiä sekä inhimillistä kosketuspintaa, sillä neuvotteluissa otetaan huomioon yhtä lailla työntekijöiden näkökulma ja tarpeet.

Neuvottelujen käynnistäminen ja tavoitteet

Muutosneuvottelut käynnistetään, kun yrityksen muutokset vaikuttavat olennaisesti työntekijöiden asemaan. Tämä voi koskea esimerkiksi työtehtäviä, työjärjestelyjä, työtiloja tai muita vastaavia seikkoja. On tärkeää käynnistää neuvottelut riittävän ajoissa, jotta työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa päätöksiin ja tuoda esiin omat näkemyksensä.

Vaikka lopulliset päätökset toimenpiteistä tekee yritys, neuvotteluissa pyritään yhteisymmärrykseen. Tämä edellyttää avointa kommunikaatiota ja vahvistaa yrityksen ja työntekijöiden välistä luottamusta.

Muutosturva ja tuki

Erityisesti lomautusten tai henkilöstön vähennysten yhteydessä on tärkeää olla tietoinen muutosturvasta. Työnantajan velvollisuuksiin kuuluu muun muassa ilmoittaminen TE-toimistoon, mikäli muutosneuvottelut saattavat johtaa työntekijöiden vähennyksiin. Katja Noponen Oy puolestaan auttaa organisaatioita muutosneuvotteluiden kaikissa vaiheissa, sisältäen mm. henkilöstöpäättäjien kokonaisvaltaisen tuen, johdon ja esihenkilöiden yksilöllisen valmentamisen muutosjohtamisessa sekä irtisanomistilanteiden inhimillisen ja kaikkia kunnioittavan hoitamisen. Lisäksi luonnollisesti huolehdimme irtisanottavien työntekijöiden uudelleentyöllistymisestä ja tuemme organisaatioon jäävää henkilöstöä re-teaming valmennuksin.

Johtopäätös: Ihmisläheistä muutostenhallintaa

Muutosneuvottelut ovat olennainen osa modernia yritystoimintaa, erityisesti epävarmuuden ja muutosten keskellä. Ne tarjoavat kanavan avoimeen vuoropuheluun ja mahdollistavat työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet omiin työoloihin ja asemaan. Vaikka muutosneuvottelut ovat lakisääteinen toimintatapa, tilanteen hoitaminen inhimillisellä otteella luo luottamusta yrityksen ja sen työntekijöiden välille sekä mahdollistaa valoisamman tulevaisuuden.

About the author : Katja Noponen Oy:n muutosturva-tiimi

”Meillä on yli 20 vuoden kokemus muutos- ja sopeutustilanteiden vastuullisesta luotsaamisesta ja yksilöiden uravalmentamisesta. Meillä myös osatyökykyiset tai yli 55-vuotiaat irtisanotut saavat tarvitsemansa vahvistetun muutosturvan. Outplacement-palveluissamme jopa yli 90 % asiakkaista löytää avullamme uuden työpaikan. Katja Noponen Oy on valtakunnallinen toimija, toimimme 36 paikkakunnalla Suomessa, Ahvenanmaalta Rovaniemelle. Sadat suomalaiset yritykset ja tuhannet valmennettavat ovat olleet tyytyväisiä palveluumme ja yli 9/10 asiakkaistamme suosittelee meitä.”