Yrkesinriktade rehabiliteringen

YRKESINRIKTADE REHABILITERINGENTill vem är den yrkesinriktade rehabiliteringen riktad till och vad är målsättningen

Den yrkesinriktade rehabiliteringen är riktad till dig, som på grund av sjukdom, arbetsolycka eller skada är i riskzonen att bli arbetsoförmögen under de kommande åren, eller att du kan väsentligt försämra arbets- och inkomstförmågan. Målsättningen med den yrkesinriktade rehabiliteringen är, att du kan fortsätta arbeta med en arbetsuppgift som motsvarar din arbetsförmåga, eller att återvända till arbetet efter en förlängd sjukfrånvaro. I och med att du insjuknat så har du rätt att få ändamålsenlig yrkesinriktad rehabilitering, för att förhindra arbetsoförmåga samt att förbättra arbets- och inkomstförmågan.

Vad erbjuder den yrkesinriktade rehabiliteringen

Den yrkesinriktade rehabiliteringen erbjuder dig en livskvalitativ och ekonomisk möjlighet att stanna kvar i arbetslivet. Genom att stanna kvar i arbetslivet bibehåller du din förtjänstnivå och utökar din pension. Den yrkesinriktade rehabiliteringen är i allmänhet alltid kostnadsfritt för rehibiliteringsklienten. Under rehabiliteringstiden är det möjligt att få utkomst och reseersättning från den part som betalar för rehabiliteringen.  I allmänhet kommer man till rehabiliteringen via pensionsföretag eller försäkringsbolag.

Vad innefattar den yrkesinriktade rehabiliteringen

Den yrkesinriktade rehabiliteringen kan innefatta:

 • yrkesvägledning
 • arbets- och skolningsprövningar, arbetsträning
 • yrkesinriktad omskolning
 • placering till ett arbete som motsvarar hälsotillståndet
 • näringsunderstöd till företagare

HUR ANSÖKER JAG YRKESINRIKTADE REHABILITERINGEN

 • Blankett

  Den yrkesinriktade rehabiliteringen ansöks med en skild blankett. Blanketten finns på arbetspensionsbolagets internet-sida. Ifall du inte vet det egna arbetspensionsförsäkringsbolaget, så kan du använda ansökan till yrkesinriktad rehabilitering – blanketten, som finns på FPA:s sida.

 • Läkarens B-utlåtande

  Som bilaga till ansökan skall det bifogas ett B-läkarutlåtande.

 • Behandling av ansökan

  Behandlingstiden för en ansökan är 1-3 månader.

 • Kontakt

  När uppdraget för karriärcoachingen har anlänt till oss från ditt pensionsföretag/försärkringsbolag, tar din karriärcoach kontakt med dig per telefon varefter det bestäms ett möte för förintervjun.

 • Möte

  Vid mötet klarlägger man din situation som helhet och utreder tillsammans om hur karriärcoachingen fortsätter vidare.

Vem skulle kunna hjälpa mig med praktiska förverkligandet av den yrkesinriktade rehabiliteringen

Du kan få hjälp med den yrkesinriktade rehabiliteringen av en personlig karriärcoach från Katja Noponen Oy. Karriärcoachen hjälper dig med praktiska genomförandet av rehabiliteringen. Karriärcoachen kan hjälpa till exempel med att bearbeta och förvekliga en rehabiliterinsgplan för att återvända till arbetet, arrangera omskolning, fortsatt sysselsättning eller vid sökande av en arbetsprövningsplats. Ifall ditt återvändande till arbetet eller fortsättning inom arbetslivet stöds av arbetspensionsföretag eller försäkringsbolag, så kan du fråga dem, om hur du kan komma till Katja Noponen Oy:s karriärcoaching. Arbetspensionsföretaget eller försäkringsbolaget står för kostnaderna för karriärcoachingen och Katja Noponen Oy betjänar dig i hela Finland.

Hur kan jag få karriärcoaching

För att få karriärcoaching förutsätts det att du kontaktar den yrkesinriktade rehabiliterinsexperten på ditt arbetspensionsföretag eller försäkringsbolag.  Därifrån får du information om du har rätt att få hjälp av en karriärcoach vid återvändande till arbetslivet, och då är Katja Noponen Oy ett alternativ för dig.

Fördelarna med rehabiliteringen

Genom oss sysselsätts årligen tusentals personer och därtill inleder hundratals en yrkesinriktad skolning, rehabilitering eller någon annan verksamhet som riktar sig mot arbetslivet. I all vår coaching är utgångsläget att utveckla de som är bra skall bli ännu bättre. Vår verksamhetsmodell värdesätter klienten och är lösningsorienterad. Över 80 procent av våra klienter återvänder tillbaka till arbetslivet.

VEM KAN KOMMA TILL YRKESINRIKTAD REHABILITERING?

 • Risk för invalidpension

  Om du har risk på grund av sjukdom, fel eller skada att hamna på invalidpension inom de närmaste åren.

 • Förvärsinkomst

  Om du under fem senaste åren förtjänat minst 35 614,03 euro i förvärvsinkomst (år 2019)

 • Olycks- och trafikförsäkring

  Om du inte har rätt till rehabilitering via olycksfallsförsäkring eller trafikförsäkring

 • Yrkesfärdighet

  Om du har en yrkesfärdighet inskaffad genom arbete eller utbildning

 • Genom yrkesinriktad rehabilitering

  Om man genom yrkesinriktad rehabilitering kan påverka risken för arbetsoförmåga och en för tidig pension.

Rehabilitering som befrämjar sysselsättning

Ifall du inte berörs av arbetspensionsföretagen eller försäkringsbolagen, till exempel, för att du inte kommer upp till den ovannämnda ihop räknade förvärvsinkomsten, kan du söka från FPA sysselsättningsbefrämjande rehabilitering. Den sysselsättningsbefrämjande yrkesinriktade rehabiliteringen passar till dig, om du på grund av sjukdom och din helhetssituation behöver personlig vägledning för en arbetsuppgift, yrkesbransch eller val av yrkesinriktad skolning. Coachen stöder dig även vid behov om du skall sysselsätta dig med ett förvärvsarbete eller bli näringsidkare eller starta eget som företagare.

Tilläggsuppgifter: www.oikeatyö.fi och Se video