Työterveyshuollon rooli muutosturvan tukemisessa

Katja Noponen Oy on yritys, joka keskittyy muutosvalmennuksiin, muutosturvaan ja työkykyjohtamiseen. He tarjoavat laadukkaita palveluita uudelleenkouluttautumiseen, työhyvinvointiin ja muutosturvaan. Yritys auttaa yksilöitä ja organisaatioita kehittämään työvoimaresurssejaan ja parantamaan työntekijöidensä hyvinvointia. Katja Noponen -yritys on omistautunut tukemaan asiakkaitaan muutostilanteissa tarjoamalla räätälöityjä ratkaisuja ja koulutusohjelmia, jotka auttavat saavuttamaan menestystä nykypäivän työelämässä. He ovat luotettava kumppani, joka edistää ammatillista kasvua ja organisaation tehokkuutta.

Mitä muutosturva on?

Muutosturva on toimenpide, joka pyrkii nopeuttamaan ja helpottamaan irtisanotun pääsyä uuteen työhön tuotannollis-taloudellisissa irtisanomistilanteissa. Muutosturvaan kuuluu useita eri osa-alueita, kuten palkallinen vapaa uuden työn etsimistä varten, työllistymistä edistävä valmennus tai koulutus, pidennetty työterveyshuollon järjestämisvelvollisuus, työnantajan tehostunut tiedottaminen, toimintasuunnitelma henkilöstön kanssa sekä yhteistyö työvoimatoimistojen kanssa työllistymisohjelmien laatimiseksi.

Työterveyshuolto on tärkeä osa muutosturvaa, sillä se varmistaa irtisanotun työntekijän terveyden ja työkyvyn ylläpidon sekä auttaa häntä löytämään uuden työn mahdollisimman nopeasti. Työterveyshuolto tarjoaa tukea ja ohjausta työnhakuun sekä tarvittaessa myös koulutusta tai valmennusta. He seuraavat työhön paluun etenemistä ja auttavat tarvittaessa sopeutumaan uuteen työhön. Työterveyshuollon ammattilaiset ovat myös yhteydessä työnantajaan ja tarjoavat tarvittaessa tietoa muutosturvaan liittyvistä palveluista ja etuuksista.

About the author : SEO AI