Työkykyjohtaminen ja työhyvinvointi – Katja Noponen Oy auttaa optimoimaan resurssit

Katja Noponen Oy on yritys, joka erikoistuu tarjoamaan laadukkaita uudelleenkouluttautumisen, työhyvinvoinnin ja muutosturvan palveluita. He auttavat yksilöitä ja organisaatioita kehittämään työvoimaresurssejaan ja parantamaan työntekijöidensä hyvinvointia. Katja Noponen -yritys on omistautunut tukemaan asiakkaitaan muutostilanteissa, tarjoamalla räätälöityjä ratkaisuja ja koulutusohjelmia, jotka auttavat saavuttamaan menestystä nykypäivän työelämässä. He ovat luotettava kumppani, joka edistää ammatillista kasvua ja organisaation tehokkuutta.

Mitä muutosturva on?

Mutosturvan tavoitteena on tuotannollis-taloudellisissa irtisanomistilanteissa nopeuttaa ja helpottaa irtisanotun pääsyä uuteen työhön. Muutosturvaan kuuluu useita eri osa-alueita, jotka auttavat työntekijää työnhausta aina työllistymiseen saakka.

Ensinnäkin, muutosturvaan sisältyy irtisanotulle palkallinen vapaa uuden työn etsimistä varten. Tämä antaa työntekijälle mahdollisuuden keskittyä työnhaun aktiiviseen etsimiseen ilman taloudellista huolta. Toiseksi, työnantaja järjestää työllistymistä edistäviä valmennuksia tai koulutuksia, jotka auttavat työntekijää kehittämään työnhakutaitojaan ja päivittämään osaamistaan.

Muutosturvaan kuuluu myös pidennetty työterveyshuollon järjestämisvelvollisuus, joka takaa, että irtisanottu työntekijä saa tarvitsemansa terveydenhuollon palvelut työnhaun aikana. Lisäksi, työnantajan tehostunut tiedottaminen ja henkilöstön kanssa tehtävä toimintasuunnitelma auttavat varmistamaan, että kaikki tarpeellinen informaatio ja tuki on saatavilla muutostilanteen aikana.

Muutosturvaan kuuluu myös yhteistyö työvoimatoimistojen kanssa laadittavien työllistymisohjelmien avulla. Tämä lisää työntekijän mahdollisuuksia löytää uusi työpaikka ja tarjoaa tukea työnhaun eri vaiheissa. Lisäksi, muutosturvaan kuuluu korotettu työttömyysturva, kun henkilö osallistuu sovittuihin työllistymisohjelmiin. Tämä kannustaa työntekijää aktiiviseen työnhaun ja osallistumiseen työllistymisohjelmaan.

Muutosturvaan kuuluu myös erityisiä tukitoimia yli 55-vuotiaille työntekijöille. Tällaisessa tilanteessa julkisena työvoimapalveluna tarjotaan muutosturvakoulutusta ja työttömyysturvalain mukaista muutosturvarahaa. Näiden tukitoimien avulla yli 55-vuotias työntekijä saa lisää apua työllistymiseen ja mahdollisuuden uudelleenkouluttautumiseen.

Yhteenvetona voidaan todeta, että muutosturva on tärkeä työkalu taloudellisten irtisanomistilanteiden yhteydessä. Se auttaa irtisanottua työntekijää löytämään uuden työn mahdollisimman nopeasti ja helpottaa siirtymistä työnhausta työllistymiseen. Katja Noponen Oy tarjoaa muutosturvaan liittyviä palveluita, jotka auttavat optimoimaan resurssit ja tukemaan yksilöitä ja organisaatioita muutostilanteissa.

About the author : SEO AI