Työkykyjohtaminen ja työhyvinvoinnin merkitys muutostilanteissa

Työkykyjohtaminen ja työhyvinvointi ovat avainasemassa muutostilanteissa, kuten työpaikan irtisanomistilanteissa tai organisaation rakennemuutoksissa. Katja Noponen Oy on yritys, joka erikoistuu tarjoamaan muutosturvan, työhyvinvoinnin ja uudelleenkouluttautumisen palveluita, ja he ymmärtävät näiden tekijöiden merkityksen yksilön ja organisaation menestykselle.

Muutostilanteet voivat aiheuttaa stressiä ja epävarmuutta työntekijöille, mikä vaikuttaa heidän työkykyynsä ja motivaatioonsa. Työkykyjohtaminen tarkoittaa sitä, että organisaatio panostaa työntekijöidensä työkyvyn ylläpitämiseen ja parantamiseen eri keinoin. Tämä voi sisältää esimerkiksi työterveyspalveluita, työkykyneuvotteluja, työpaikan ergonomiaa ja työhyvinvointia edistäviä toimenpiteitä.

Mitä muutosturva on?

Muutosturva on tärkeä osa työkykyjohtamista ja työhyvinvointia muutostilanteissa. Sen tavoitteena on helpottaa irtisanotun työntekijän pääsyä uuteen työhön ja tarjota tukea työpaikan menettämisen jälkeen. Muutosturvaan kuuluu useita eri elementtejä, kuten palkallinen vapaa uuden työn etsimistä varten, työllistymistä edistävä valmennus tai koulutus, pidennetty työterveyshuollon järjestämisvelvollisuus ja tehostettu tiedottaminen työnantajan puolelta.

Muutosturvaan voi kuulua myös työttömyysturvaan liittyviä etuuksia ja tukia. Esimerkiksi työllistymisohjelmaan osallistumisesta voi saada korotettua työttömyysturvaa, ja yli 55-vuotiaana irtisanotulle työntekijälle voi kuulua muutosturvaraha ja muutosturvakoulutus julkisena työvoimapalveluna. Näiden etuuksien avulla pyritään tukemaan työntekijöitä uudelleenkouluttautumisessa ja työllistymisessä.

About the author : SEO AI