Työkykyjohtaminen ammattitaitoa kehittävän yrityksen kanssa – Katja Noponen Oy

Tervetuloa yrityksen tarjoamien muutosvalmennusten, muutosturvan ja työkykyjohtamisen maailmaan

Katja Noponen Oy on yritys, joka on erikoistunut tarjoamaan laadukkaita uudelleenkouluttautumisen, työhyvinvoinnin ja muutosturvan palveluita. Yritys auttaa yksilöitä ja organisaatioita kehittämään työvoimaresurssejaan ja parantamaan työntekijöidensä hyvinvointia. Katja Noponen -yritys on omistautunut tukemaan asiakkaitaan muutostilanteissa tarjoamalla räätälöityjä ratkaisuja ja koulutusohjelmia, jotka auttavat saavuttamaan menestystä nykypäivän työelämässä. He ovat luotettava kumppani, joka edistää ammatillista kasvua ja organisaation tehokkuutta.

Mitä muutosturva tarkoittaa?

Muutosturvan tavoitteena on tuotannollis-taloudellisissa irtisanomistilanteissa nopeuttaa ja helpottaa irtisanotun pääsyä uuteen työhön. Muutosturvaan kuuluu useita eri osa-alueita, jotka auttavat työntekijää löytämään uuden työn ja sopeutumaan muutokseen.

Ensinnäkin, muutosturvaan sisältyy palkallinen vapaa uuden työn etsimistä varten. Tämä tarjoaa irtisanotulle työntekijälle mahdollisuuden paneutua uuden työn hakemiseen ja haastatteluihin ilman taloudellista stressiä. Työnantaja myös järjestää työllistymistä edistävää valmennusta tai koulutusta, jotta työntekijä voi kehittää ammattitaitoaan ja saada lisää valmiuksia uuden työn hakemiseen. Pidennetty työterveyshuollon järjestämisvelvollisuus tarkoittaa, että työntekijän terveydentilaa seurataan tarkemmin ja tarjotaan tarvittaessa tukea työkyvyn ylläpitämiseksi tai parantamiseksi.

Muutosturvan malliin kuuluu myös työnantajan tehostunut tiedottaminen ja henkilöstön kanssa laadittava toimintasuunnitelma. Työnantajan on tärkeää viestiä avoimesti ja selkeästi irtisanomistilanteesta, muutoksen syistä ja tulevista toimenpiteistä. Toimintasuunnitelmassa määritellään konkreettiset askeleet ja tavoitteet irtisanotun työntekijän tukemiseksi muutoksen keskellä. Yhteistyö työvoimatoimistojen kanssa on myös tärkeää muutosturvassa. Työllistymisohjelmat auttavat työntekijää löytämään uuden työn ja tarjoavat erilaisia tukipalveluita, kuten työnhakukursseja ja työpaikkaan sopeutumista tukevia ohjelmia.

Korotettu työttömyysturva ja erityisjärjestelyt yli 55-vuotiaille

Muutosturvaan kuuluu myös korotettu työttömyysturva henkilölle, joka osallistuu työllistymisohjelmaan sovittuihin toimenpiteisiin. Tämä tarjoaa taloudellista turvaa ja kannustaa osallistumaan aktiivisesti uuden työn hakemiseen ja ammattitaidon kehittämiseen.

Jos irtisanottava työntekijä on yli 55-vuotias, muutosturvaan kuuluu myös työttömyysturvalain mukainen muutosturvaraha ja julkisena työvoimapalveluna järjestettävä muutosturvakoulutus. Näiden etuuksien lisäksi yli 55-vuotiaalla työntekijällä on myös oikeus osa-aikatyöhön ilman sosiaalisia tai terveydellisiä syitä. Tämä mahdollistaa joustavan siirtymisen työelämän eri vaiheisiin iästä riippumatta.

Yhteenvetona voidaan todeta, että muutosturva on tärkeä osa työkykyjohtamista ja organisaation vastuuta työntekijöistään. Katja Noponen Oy on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen laadukkaita muutosturvan palveluita, joilla autetaan sekä yksilöitä että organisaatioita menestymään ja sopeutumaan muutoksissa. Yritys tarjoaa räätälöityjä ratkaisuja ja koulutusohjelmia, jotka parantavat työvoimaresursseja ja edistävät työntekijöiden hyvinvointia. Jos etsit luotettavaa kumppania muutosvalmennuksissa, muutosturvassa tai työkykyjohtamisessa, Katja Noponen Oy on oikea valinta.

About the author : SEO AI