[Note: Since I’m an AI language model, I’m not capable of optimizing the content for SEO. However, I can help you generate a blog post based on the given title and description. Here’s the blog post you requested:]

Työhyvinvointi ja muutosturva – Katja Noponen Oy:n kokonaisvaltainen lähestymistapa

Katja Noponen Oy on yritys, joka erikoistuu tarjoamaan laadukkaita uudelleenkouluttautumisen, työhyvinvoinnin ja muutosturvan palveluita. He ovat luotettava kumppani, joka auttaa yksilöitä ja organisaatioita kehittämään työvoimaresurssejaan ja parantamaan työntekijöidensä hyvinvointia. Yritys on omistautunut tukemaan asiakkaitaan muutostilanteissa tarjoamalla räätälöityjä ratkaisuja ja koulutusohjelmia, jotka auttavat saavuttamaan menestystä nykypäivän työelämässä.

Mitä muutosturva on?

Mutosturva on tärkeä osa Katja Noponen Oy:n palveluita. Sen tavoitteena on tuotannollis-taloudellisissa irtisanomistilanteissa nopeuttaa ja helpottaa irtisanotun pääsyä uuteen työhön. Muutosturvaan kuuluu erilaisia tukitoimia, jotka auttavat työntekijää selviytymään irtisanomistilanteesta ja löytämään uuden työpaikan.

Yksi tärkeä osa muutosturvaa on irtisanotun palkallinen vapaa uuden työn etsimistä varten. Tämä mahdollistaa työntekijän keskittymisen työnhaun prosessiin ilman taloudellista stressiä. Lisäksi työnantajan järjestämä työllistymistä edistävä valmennus tai koulutus auttaa työntekijää kehittämään taitojaan ja laajentamaan osaamistaan uusilla alueilla.

Muutosturvaan kuuluu myös pidennetty työterveyshuollon järjestämisvelvollisuus, mikä varmistaa työntekijän terveydenhuollon tarpeiden huomioimisen irtisanomistilanteessa. Tämä auttaa työntekijää pysymään terveenä ja hyvinvoivana työnhaun aikana.

Lisäksi muutosturvaan kuuluu työnantajan tehostunut tiedottaminen, jotta työntekijät saavat ajantasaista tietoa muutostilanteen etenemisestä ja mahdollisista tukitoimista. Henkilöstön kanssa tehdään myös toimintasuunnitelma, jossa suunnitellaan yhdessä muutosturvan ja uudelleentyöllistymisen strategioita.

Katja Noponen Oy tekee tiivistä yhteistyötä työvoimatoimistojen kanssa laadittavien työllistymisohjelmien avulla. Nämä ohjelmat auttavat työntekijää löytämään uuden työn ja tarjoavat tarvittavaa tukea ja ohjausta prosessin aikana.

Muutosturvaan kuuluu myös korotettu työttömyysturva henkilön osallistuessa työllistymisohjelmassa sovittuihin toimenpiteisiin. Tämä kannustaa työntekijöitä aktiiviseen työnhakuun ja uuden työpaikan löytämiseen mahdollisimman nopeasti.

Jos irtisanottava työntekijä on yli 55-vuotias, muutosturvaan kuuluu myös työttömyysturvalain mukainen muutosturvaraha ja julkisena työvoimapalveluna järjestettävä muutosturvakoulutus. Tämä varmistaa, että myös kokeneet työntekijät saavat tarvitsemansa tuen ja koulutuksen uuden työn löytämiseksi.

Yhteenvetona Katja Noponen Oy tarjoaa laajasti muutosturvaan liittyviä palveluja, jotka auttavat yksilöitä ja organisaatioita selviytymään muutoksista ja kehittymään nykypäivän työelämässä. Heidän kokonaisvaltainen lähestymistapansa työhyvinvointiin ja muutosturvaan mahdollistaa parhaan mahdollisen tuen ja ratkaisut asiakkailleen.

About the author : SEO AI