Toimiva työyhteisö koostuu yksilöistä, jotka työskentelevät saumattomasti yhdessä saavuttaakseen yhteisiä tavoitteita. Tällainen työyhteisö pystyy käsittelemään eteen tulevia haasteita ja ongelmatilanteita rakentavasti. Menestyvässä työyhteisössä ihmiset tuntevat itsensä arvostetuiksi ja kuulluiksi ja heidän erityisosaamisensa ja vahvuutensa tunnistetaan sekä hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla.

Tehokkuus ja kyvykkyys edellyttävät avoimuutta ja yhteistyötä työntekijöiden välillä. Jokaisen tulisi tuntea olevansa osa yhteistä joukkuetta, jossa hänen panoksensa on tärkeä ja vaikuttaa yrityksen menestykseen. Tämä mahdollistaa myös sujuvan tiedonkulun ja ajatusten vaihdon, mikä auttaa parantamaan organisaation toimintaa.

Tehokkaassa ja kyvykkäässä työyhteisössä henkilöstön hyvinvointi on erityisen tärkeää, sillä tyytyväiset ja terveet työntekijät ovat tuottavampia ja motivoituneempia. Tämä tarkoittaa esimerkiksi hyvää johtajuutta ja vahvaa sitoutumista työntekijöiden koulutukseen ja kehittämiseen, henkilöstön hyvinvoinnin huomioimista ja synergioiden hyödyntämistä organisaation sisällä.

Työyhteisöjen kehittäjänä olen huomannut johtajuuden olevan avainasemassa tehokkuuden ja kyvykkyyden luomisessa. Siksi olen koonnut yhdeksän teesiä johtajalle kohti toimivaa työyhteisöä, tässä ensimmäiset 3:

Johtajan 9 teesiä, osa 1: teesit 1-3

1. Luo rauhallinen, tuloshakuinen tunnelma

Kun organisaatiossa on selkeä suunnitelma ja strategia, joka ohjaa työntekijöiden päivittäistä toimintaa ja joka on suunniteltu tukemaan organisaation tavoitteita, henkilöstö tietää, mitä heiltä odotetaan ja he voivat keskittyä tavoitteiden saavuttamiseen. Kun tiedonkulku on avointa ja rehellistä ja työntekijät voivat jakaa ideoita ja antaa palautetta ilman pelkoa, tuo se yleensä organisaatioon myönteisen tunnelman.

Organisaatio tarvitsee ympäristön ja kulttuurin, joka kannustaa työntekijöitä oppimaan ja kehittymään. Jos työntekijöillä on mahdollisuus kasvaa ja kehittyä urallaan, he tuntevat olevansa tärkeitä organisaatiolle ja ovat motivoituneita saavuttamaan tavoitteet.

2. Kerro ihmisille mitä heiltä odotetaan ja miten he pystyvät sen toimittamaan

Tavoitteiden ja odotusten sanoittaminen on oleellista työntekijöille, jotta he ymmärtävät, mitä organisaatio haluaa saavuttaa ja miten heidän työnsä auttaa tavoitteiden saavuttamisessa. Tässä joitain vinkkejä siihen, miten työntekijöille kerrotaan odotuksista ja miten heitä autetaan täyttämään ne:

 • On tärkeää tuoda työntekijöille näkyväksi organisaation tavoitteet, miksi ne ovat tärkeitä ja miten heidän työnsä auttaa tavoitteiden saavuttamisessa. Tavoitteiden tulisi olla realistisia ja saavutettavissa.
 • Jokaisen työntekijän tulee tietää, mitä häneltä odotetaan ja mitkä ovat hänen yksilölliset tavoitteensa. Näiden tavoitteiden tulee olla yhteensopivia organisaation yleisten tavoitteiden kanssa.
 • Työntekijöiden on tärkeä saada palautetta siitä, miten he suoriutuvat tehtävistään. Tuki on myös tärkeää, jotta he voivat kehittyä ja saavuttaa tavoitteensa.
 • Mikäli työntekijät tarvitsevat lisäkoulutusta tai osaamista saavuttaakseen tavoitteet, organisaation tulee tarjota heille koulutusta ja tukea.
 • Tiimin sisäinen yhteistyö on merkittävässä osassa tavoitteiden saavuttamisessa. Yhteistyön avulla tiimi jakaa tietoa, taitoja ja resursseja, jotta kaikki voivat tehdä parhaansa.
 • On tärkeää seurata edistymistä ja arvioida, ovatko tavoitteet saavutettavissa. Tämä auttaa tunnistamaan mahdolliset ongelmat ja tekemään tarvittavat muutokset.

3. Pidä yllä jatkuvaa, avointa ja rakentavaa vuorovaikutusta

Jatkuva, avoin ja rakentava vuorovaikutus on kulmakivi organisaation sisäiselle viestinnälle ja työyhteisön toimivuudelle. Tässä joitain vinkkejä siihen, miten voit ylläpitää hyvää vuorovaikutusta työntekijöiden kanssa:

 • Käytä erilaisia viestintäkanavia, kuten sähköpostia, pikaviestejä, puheluita ja videoneuvotteluja. Tämä auttaa varmistamaan, että kaikki työntekijät pysyvät ajan tasalla ja voivat kommunikoida kanssasi silloinkin, kun et ole paikalla.
 • Kun työntekijät tietävät, että heidän mielipiteensä otetaan huomioon, tuntevat he olevansa tärkeitä ja sitoutuneita organisaation tavoitteisiin. Käytä aikaa kuunnellaksesi ja arvostaaksesi työntekijöiden näkemyksiä ja ota ne huomioon päätöksenteossa.
 • Kannusta työntekijöitä jakamaan ideoita ja ratkaisuja: Tämä auttaa luomaan innostavan ilmapiirin, jossa työntekijät tuntevat olevansa osa organisaatiota ja voivat osallistua sen kehittämiseen.
 • Ole avoin ja rehellinen työntekijöille. Kerro heille, mitä organisaatiossa tapahtuu ja miksi päätöksiä tehdään. Tämä auttaa luomaan luottamusta organisaation ja sen johtajien välille.
 • Järjestä säännöllisiä vuorovaikutteisia tilaisuuksia, joissa voit keskustella työntekijöiden kanssa organisaation tavoitteista, edistymisestä ja haasteista. Tämä auttaa varmistamaan, että kaikki ovat ajan tasalla ja voivat kysyä kysymyksiä ja antaa palautetta.
 • Anna myönteistä palautetta työntekijöille, kun he tekevät hyvää työtä. Tämä auttaa lisäämään motivaatiota ja sitoutumista organisaatioon.
 • Tarjoa työntekijöille mahdollisuuksia kehittää viestintätaitojaan, kuten esiintymistaitoja, tiimityötä ja konfliktienhallintaa.

Nämähän ovat vain muutamia vinkkejä työhyvinvoinnin ja menestyvän tiimin luomiseen. Ole rohkea kokeilemaan uusia asioita ja sopeuta niitä omaan organisaatioosi ja tiimiisi. Muista myös, että jokainen tiimi on erilainen. Sinun täytyy siis löytää tapoja, jotka toimivat parhaiten omassa tiimissäsi.

Olen Jari Satokangas, Työyhteisösovittelun palvelupäällikkö ja uravalmentaja.

Ihmisyyden perusarvoja ovat vapaus, demokratia, yhdenvertaisuus, oikeudenmukaisuus ja yhteisvastuu. Inhimillisyys ja oikeudenmukaisuus liittyvät hyvään yrityskulttuuriin. Ne liittyvät myös vastuulliseen toimintatapaan, luottamukseen ja tasapuolisuuteen.

Vain sydämestämme yhdessä toinen toistamme tukien voimme saavuttaa jotain arvokasta.

About the author : Vieraileva Tähti

Meitä on kuutisenkymmentä. Me työskentelemme 34 paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Olemme Katja Noponen Oy:n kirkkaasti loistava noposporukka. Valmennamme, ohjaamme ja autamme asiakkaita uusille työurille. Työskentelemme titaanisella ammattitaidolla ja suurella sydämellä. Meillä on yhteinen tavoite: tarjoamme sinulle parasta mahdollista työelämää!