Muutosturvan tärkeimmät osa-alueet

Muutosturva on tärkeä osa Katja Noponen Oy:n koulutusohjelmia, ja sillä on keskeinen rooli yrityksen tarjoamissa muutosvalmennuksissa, työkykyjohtamisessa ja työhyvinvoinnin parantamisessa. Muutosturva auttaa yksilöitä ja organisaatioita nopeuttamaan ja helpottamaan irtisanotun pääsyä uuteen työhön tuotannollis-taloudellisissa irtisanomistilanteissa. Muutosturvan eri osa-alueet yhdessä muodostavat kattavan tuen, jonka avulla voidaan saavuttaa menestystä nykypäivän työelämässä.

1. Palkallinen vapaa uuden työn etsimistä varten

Muutosturvaan kuuluu irtisanotulle työntekijälle palkallinen vapaa uuden työn etsimistä varten. Tämä antaa mahdollisuuden keskittyä työnhaun aktiiviseen edistämiseen ja uusien mahdollisuuksien etsimiseen. Palkallisen vapaa-ajan avulla työnhakija voi osallistua työnhaun kursseille ja tapahtumiin sekä kehittää omia työnhakuun liittyviä taitojaan. Tämän lisäksi se tarjoaa mahdollisuuden levätä ja ladata akkuja uuden työn etsimistä varten.

2. Työllistymistä edistävä valmennus tai koulutus

Yrityksen tarjoama muutosturva sisältää myös työllistymistä edistävän valmennuksen tai koulutuksen. Tämä voi olla esimerkiksi työnhakuvalmennusta tai uudelleenkoulutusta, joiden avulla irtisanottu työntekijä voi kehittää osaamistaan ja parantaa työllistymismahdollisuuksiaan. Koulutusohjelmat on räätälöity kunkin yksilön tarpeiden mukaan, joten ne tarjoavat käytännönläheistä ja tehokasta tukea uuden työn löytymiseen.

About the author : SEO AI