Muutosturva ja työllistymisvapaa – Katja Noponen Oy ohjaa sinua oikeiden päätösten tekemisessä

Muutosvalmennukset, muutosturva, työkykyjohtaminen – Katja Noponen Oy auttaa sinua työelämän haasteissa

Katja Noponen Oy on yritys, joka erikoistuu tarjoamaan laadukkaita uudelleenkouluttautumisen, työhyvinvoinnin ja muutosturvan palveluita. He ovat luotettava kumppani, joka edistää ammatillista kasvua ja organisaation tehokkuutta, sekä tukee yksilöitä ja organisaatioita kehittämään työvoimaresurssejaan ja parantamaan työntekijöidensä hyvinvointia.

Yritys on omistautunut tukemaan asiakkaitaan muutostilanteissa tarjoamalla räätälöityjä ratkaisuja ja koulutusohjelmia, jotka auttavat saavuttamaan menestystä nykypäivän työelämässä. Katja Noponen Oy ymmärtää, että työelämässä tapahtuvat muutokset voivat olla haasteita, mutta samalla myös mahdollisuuksia.

Mitä muutosturva on?

Muutosturva on tärkeä tekijä tuotannollis-taloudellisissa irtisanomistilanteissa. Sen tavoitteena on nopeuttaa ja helpottaa irtisanotun pääsyä uuteen työhön. Muutosturvaan kuuluu useita osa-alueita, jotka auttavat työntekijää siirtymään uuteen työpaikkaan mahdollisimman sujuvasti.

Irtisanotulle työntekijälle tarjotaan muutosturvaa palkallisen vapaa-ajan muodossa, jotta hän voi keskittyä uuden työn hakemiseen. Lisäksi työnantaja järjestää työllistymistä edistävää valmennusta tai koulutusta, joka auttaa työntekijää kehittämään taitojaan ja parantamaan työllistymismahdollisuuksiaan.

Muutoksen keskellä työntekijälle tarjotaan myös pidennettyä työterveyshuollon järjestämisvelvollisuutta sekä tehostunutta tiedottamista, jotta hän saa tarvittavaa tukea ja informaatiota tilanteeseensa liittyen. Yhdessä henkilöstön kanssa laadittava toimintasuunnitelma auttaa selviytymään muutostilanteesta ja tarjoaa suuntaviivoja tulevaisuuteen.

Muutosturva sisältää myös yhteistyötä työvoimatoimistojen kanssa, joiden kanssa laaditaan yksilöllisiä työllistymisohjelmia. Näiden ohjelmien avulla tarjotaan tukea ja ohjausta työnhakuun sekä mahdollisuuksia osallistua työllistymisohjelmaan sovittuihin toimenpiteisiin, joista voi saada korotettua työttömyysturvaa.

Työllistymisvapaa – mahdollisuus uudelle alulle

Eräs tärkeä osa muutosturvaa on työllistymisvapaa. Työntekijällä on oikeus palkalliseen vapaaseen uuden työn etsimistä varten, joka helpottaa ja nopeuttaa uuden työpaikan löytämistä. Työllistymisvapaa on erityisen tärkeä mahdollisuus, joka antaa työntekijälle hengähdystauon ja mahdollisuuden keskittyä uusiin haasteisiin.

Työllistymisvapaa tuo myös helpotusta irtisanomistilanteessa oleville yli 55-vuotiaille työntekijöille. Heillä on oikeus osa-aikatyöhön ilman sosiaalisia tai terveydellisiä syitä, mikä antaa mahdollisuuden joustavaan työskentelyyn ja uuden uran aloittamiseen.

Katja Noponen Oy tarjoaa muutosturvaa ja työllistymisvapaata koskevia palveluita, jotka auttavat sinua tekemään oikeat päätökset ja siirtymään sujuvasti uuteen työelämän vaiheeseen. He ovat luotettava tuki ja avustaja muutostilanteissa sekä auttavat sinua saavuttamaan menestystä työelämässä.

About the author : SEO AI