Uravalmennus

URAVALMENNUS

Polku työelämään

Uravalmennus auttaa eteenpäin

Katja Noponen Oy:n uravalmennus sopii monia monia eri reittejä pitkin tulleille ihmisille. Tyypillisimmin valmennukseen pääsee työeläkeyhtiöiden tai vakuutusyhtiöiden ammatillisen kuntoutuksen kautta. Myös Kelan työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus sisältää uravalmennusta.

Mikäli olet menettänyt tai menettämässä nykyisen työsi esimerkiksi tuotannollisten ja taloudellisten syiden vuoksi, outplacement eli uudelleensijoituspalvelumme on hyvä ratkaisu. Työnantaja tukee tällöin työntekijänsä urakehitystä ja työllistymistä sekä vahvistaa samalla myönteistä työnantajakuvaa työsuhteen päätöstilanteessa.  Outplacement-palveluidemme tavoitteena on mahdollistaa nopea paluu työelämään.

Katja Noponen Oy:n Tulevaisuuspolku-palvelu on tarkoitettu sinulle, jolle selviytyminen nykyisissä työtehtävissä on vaikeutunut terveydentilan vuoksi ja aiheuttaa toistuvia sairauspoissaoloja tai riskin sairastua vakavammin. Tulevaisuuspolku-palvelu sisältää myös tehokasta ja kokonaistilanteesi huomioivaa valmennusta.

MITÄ URAVALMENNUS VOI SINULLE TARJOTA?

Uravalmennus tarjoaa valmennettaville konkreettista ja käytännönläheistä tietoa omien uramahdollisuuksien kartoittamiseen työuran risteyskohdissa:

  • Tietoa tämän päivän työelämästä ja työmarkkinoista

  • Tietoa uusista ammateista ja mitä osaamista ne edellyttävät

  • Tietoa opiskeluvaihtoehdoista

  • Nykytietoa väylistä työmarkkinoille pääsemiseksi tai palaamiseksi

  • Tämän päivän tietoa työn hakemisesta tai yrittäjyyteen suuntaamisesta

Uravalmennuksemme antaa hyvät konkreettiset työkalut ja valmiudet aktiiviseen ja nykyaikaiseen, myös sosiaalista mediaa hyödyntävään työnhakuun. Valmennuksessa pystyt jäsentämään omia uratoiveitasi sekä mahdollistat työelämän uusien tavoitteiden toteutumista.

Tavoitteet

Jokainen uravalmennus tähtää siihen, että tuemme sinua löytämään uuden soveltuvan työn tai ammatin. Valmennuksessa saadaan aikaan konkreettisia tuloksia ja useimmissa palveluissamme yli 80 % valmennettavistamme palaa takaisin työelämään.

Valmennuksen toteutus

Katja Noponen Oy:n uravalmennus toteutetaan pääsääntöisesti yksilövalmennuksena. Valmennuksessa huomioidaan aina valmennettavan henkilökohtainen kokonaistilanne. Luottamukselliset keskustelut uravalmentajan kanssa auttavat löytämään uusia ratkaisuja valmennettavan työuran suhteen. Uravalmennuksen kesto määritetään palvelun tilaajan ja valmennettavan tarpeiden mukaan.

Mitä vaihtoehtoja Katja Noponen Oy tarjoaa ja miten valitsen minulle sopivan valmennuksen

Outplacement-valmennus

Uudelleensijoittumisvalmennus on tarkoitettu sinulle, joka haluat edistää ja nopeuttaa työllistymistäsi takaisin työmarkkinoille. Mikäli olet menettänyt tai menettämässä nykyisen työsi esimerkiksi tuotannollisten ja taloudellisten syiden vuoksi ja työurasi jatko on määriteltävä uudelleen, on outplacement sinulle hyvä ratkaisu. Tyypillisesti työnantaja tukee irtisanomistilanteessa työntekijänsä urakehitystä ja työllistymistä uravalmennuksen keinoin sekä vahvistaa samalla myönteistä työnantajakuvaa työsuhteen päätöstilanteessa. Outplacement-palveluidemme tyypillisimpänä tavoitteena on palata työelämään mahdollisimman nopeasti. Lue lisää outplacement-valmennuksesta »

Tulevaisuuspolku

Katja Noponen Oy:n Tulevaisuuspolku-palvelu on tarkoitettu sinulle, jolle selviytyminen nykyisissä työtehtävissä on vaikeutunut terveydentilan vuoksi ja aiheuttaa toistuvia sairauspoissaoloja tai riskin sairastua vakavammin. Tavoitteena on pysyvä työllistyminen terveydentilalle soveltuvaan työhön. Työllistymisratkaisu voidaan saavuttaa esimerkiksi suoraan tai uudelleenkoulutusta hyödyntäen, useimmiten kokonaan uuteen työhön. Tulevaisuuspolku-palvelun ostaa tyypillisesti työnantaja. Lue lisää »

Ammatillinen kuntoutus

Ammatillinen kuntoutus auttaa työllistymään, pysymään työssä tai palaamaan työhön, joko suoraan tai uudelleenkoulutuksen avulla. Tämä uravalmennus on tarkoitettu työikäisille, joita sairauden tai muun syyn takia uhkaa lähivuosina työkyvyttömyys tai heikentynyt työ- ja ansiokyky. Ammatillinen kuntoutus tähtää siihen, että voit jatkaa työssä työkykysi kannalta paremmin sopivissa tehtävissä tai palata työhön pitkän sairauspoissaolon jälkeen. Työssä jatkaminen ylläpitää ansiotasoasi ja eläkettäsi parempana sekä kartuttaa samalla sinulle lisää eläkettä. Lue lisää »

Kelan työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus (TEAK)

Katja Noponen Oy:n Kelan työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus on tarkoitettu sinulle, jolla ei ole vielä työpaikkaa tai työelämäkokemusta ei ole vielä kertynyt. Kelan työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus sopii sinulle, jos tarvitset sairauden tai muun haastavan tilanteesi vuoksi yksilöllistä tukea työtehtävän, ammattialan tai opiskelualan valintaan tai vaikka esimerkiksi palkkatyöhön työllistymisessä tai yrittäjäksi ryhtymisessä. Lue lisää »

OTA YHTEYTTÄ