Työyhteisösovittelu

palauttaa työpaikallesi työrauhan

TYÖYHTEISÖSOVITTELU

Tarjoamme sovittelija-ammattilaisen ja modernin, toimivan menetelmän, joka korjaa työyhteisön ilmapiiriä haastavissakin tilanteissa.

Kenelle työyhteisösovittelu on tarkoitettu

Työyhteisösovittelu on tarkoitettu kaikille yrityksille ja työyhteisöille, jotka haluavat puuttua ja korjata työyhteisössä havaittuja ongelmia, kuten:

  • konflikteja
  • työilmapiirin ongelmia
  • ristiriitoja
  • epäasiallista käytöstä
  • työpaikkakiusaamista
  • seksuaalista häirintää
  • henkistä väkivaltaa
  • syrjintää (sukupuoli, ikä, etninen tausta, uskonto tms.)

Miten työyhteisösovittelu tapahtuu

Työyhteisösovittelu on menetelmä työpaikan haastavien kipukohtien ratkaisuun. Sovittelu tapahtuu puolueettoman ulkopuolisen sovittelijan toimesta. Sovittelun osapuolia ovat kaikki työntekijät, joita ristiriita jollain tavoin koskettaa. Sovittelun kulmakiviä ovat tasapuolisuus, luottamuksellisuus ja avoin puhuminen siitä, miten haastavassa tilanteessa yhdessä jatketaan. Sovittelijan toimesta jokaiselle sovittelun osapuolelle varmistetaan mahdollisuus tulla kuulluksi ilman ennakkoasenteita tai pyrkimyksiä syyllisen löytämiseksi. Työyhteisösovittelijan tavoitteena on löytää kaikkien osapuolten välille ratkaisu ja sovinto sekä laatia sopimus, joka perustuu yhteisymmärrykseen ja palauttaa työpaikalle työrauhan.

Mitä työyhteisösovittelusta seuraa

Ulkopuolisen sovittelijan myötävaikutuksella työyhteisösovittelu palauttaa haastavissa tilanteissa työyhteisöön rakentavan kommunikaation, avoimuuden, keskinäisen luottamuksen ja kunnioituksen sekä kirkastaa yhteisiä tavoitteita. Nämä kaikki vaikuttavat suoraan yrityksen työviihtyvyyteen, tulokseen ja menestykseen.

Miksi sovittelua kannattaa tehdä

Työyhteisössä kannattaa puuttua jo hyvissä ajoin havaittuihin ongelmiin ja panostaa työyhteisösovitteluun. Sovittelun tuomilla uusilla toimintatavoilla palautetaan työpaikalle kannustava työilmapiiri, toimiva yhteistyö, työviihtyvyys ja tehokkuus. Sovittelulla mahdollistetaan usein myös johtamisen ja esimiestyön kehittyminen työyhteisössä. Sovittelulla voidaan välttää turhia irtisanoutumisia ja jopa oikeudenkäyntejä sekä säästää selkeää rahaa, palauttaa työrauha ja saadaan aikaan ratkaisu, jossa kaikki voittavat.