Työnohjaus palvelu

TYÖNOHJAUS

MILLOIN PALVELUUN?

 • Kun halutaan edistää työntekijän työssä kehittymistä ja jaksamista
 • Kun halutaan parantaa työntekijän ja työyhteisön valmiuksia vastata työelämän muutoksiin
 • Ristiriita ja kriisitilanteiden hallinnassa ja ennaltaehkäisyssä

KENELLE ERITYISESTI?

 • Kaikille, kenen työpanos työyhteisössä on tärkeä
 • Esimiehille, työntekijöille ja työtiimeille
 • Erityisen kuormittavaa ja vastuullista työtä tekeville

MITÄ PALVELUISTA SAA?

 • Työmotivaatio ja työssä jaksaminen paranevat
 • Työn laatu ja yhteistyö tiimeissä kehittyy
 • Työyhteisön ilmapiiri paranee, muuttuu avoimemmaksi ja sairauspoissaolot vähenevät

PALVELUN EDUT JA HYÖDYT

 • Kehittää työntekijän itsereflektiota ja vastuunottamista omasta työstään
 • Lisää työviihtyvyyttä, avointa vuorovaikutusta, työtehoa ja työssä jaksamista
 • Vähentää ristiriitoja, huhuja ja arvailuja työpaikalla

Esimerkkejä palvelun toteutustavoista:

 • Yksilö- tai ryhmätyönohjaus
 • Yksilötyönohjaus henkilökohtaisella tapaamisella tai verkon välityksellä videoneuvotteluna
 • Ryhmätyönohjaukset voidaan pitää tilaajan työpaikalla

Hintaesimerkkejä palvelusta:

Yksilövalmennus 150€/ tunti

Ryhmätyönohjaus550€/ 1,5 tuntia
Koulutuspäivä ja työpajatyöskentely2500€/ 4 tuntia

Hintoihin lisätään alv 24% sekä työnohjaajan matkakulut silloin, kun työnohjaus tapahtuu muualla kuin Katja Noponen Oy:n toimitiloissa tai videoneuvotteluna.

© Copyright - Katja Noponen Oy