Työnohjauspalvelu

TYÖNOHJAUS

MILLOIN PALVELUUN?

 • Kun halutaan edistää työntekijän työssä kehittymistä ja jaksamista.
 • Kun halutaan parantaa työntekijän ja työyhteisön valmiuksia vastata työelämän muutoksiin.
 • Kun halutaan ennaltaehkäistä tai korjata työpaikan ristiriitatilanteita.

KENELLE ERITYISESTI?

 • Kaikille, joiden työpanos työyhteisössä on tärkeä.
 • Esimiehille, työntekijöille ja työtiimeille.
 • Erityisen kuormittavaa ja vastuullista työtä tekeville.

MITÄ PALVELUSTA SAA?

 • Työmotivaatio ja työssä jaksaminen paranevat.
 • Työn laatu ja yhteistyö tiimeissä kehittyy.
 • Työyhteisön ilmapiiri paranee, muuttuu avoimemmaksi ja sairauspoissaolot vähenevät.

PALVELUN EDUT JA HYÖDYT

 • Kehittää työntekijän itsereflektointia ja vastuun ottamista hänen omasta työstään.
 • Lisää työviihtyvyyttä, avointa vuorovaikutusta, työtehoa ja työssä jaksamista.
 • Vähentää ristiriitoja, huhuja ja arvailuja työpaikalla.

Esimerkkejä palvelun toteutustavoista:

 • Yksilö- tai ryhmätyönohjaus
 • Yksilötyönohjaus henkilökohtaisella tapaamisella tai verkon välityksellä videoneuvotteluna
 • Ryhmätyönohjaukset voidaan pitää tilaajan työpaikalla

Ota yhteyttä:

Palvelusta vastaava henkilö

Suvi Pikkusaari

kehitysjohtaja, yrityspalvelut

suvi.pikkusaari(at)katjanoponen.fi
p. 0400 635 138

Hintaesimerkkejä palvelusta:

Yksilövalmennus 150€/ tunti

Ryhmätyönohjaus550€/ 1,5 tuntia
Koulutuspäivä ja työpajatyöskentely2500€/ 4 tuntia

Hintoihin lisätään alv 24% sekä työnohjaajan matkakulut silloin, kun työnohjaus tapahtuu muualla kuin Katja Noponen Oy:n toimitiloissa tai videoneuvotteluna.