Työkykykoordinointi

TYÖKYKYKOORDINOINTI

MILLOIN PALVELUUN?

 • Kun työkyvyssä tai työhyvinvoinnissa havaitaan heikentymistä varhaisessa vaiheessa
 • Kun sairauspoissaolo on pitkittynyt
 • Kun työsuoritus ei vastaa työnantajan asettamia tavoitteita

KENELLE ERITYISESTI?

 • Kaikille työterveyshuollon asiakkaille

MITÄ PALVELUISTA SAA?

 • Konkreettinen työkykyjohtamisen työväline
 • Sosiaalivakuutuksen ja kuntoutuksen osaaminen
 • Työntekijälle tukea uravalintaan ja työhönpaluusuunnitelman laadintaan.

PALVELUN EDUT JA HYÖDYT

 • Sairauspoissaolokustannusten hallinta
 • Eläkeriskien ja työkyvyttömyyskustannusten hallinta
 • Työntekijälle terveydentilalle paremmin soveltuvia tehtäviä

Esimerkkejä palvelun toteutustavoista:

 • Yksilöohjaus ja –neuvonta, orientoiva ohjaus
 • Henkilökohtaiset tapaamiset, puhelimitse tai verkon välityksellä videoneuvotteluna

Hintaesimerkkejä palvelusta:

Työkykykoordinaatori päiväksi työpaikalle 1425€

Työkykykoordinaattori yli 5 päivää kuukaudessa työpaikalle1200€/ päivä

Hintoihin lisätään alv 24% sekä valmentajan matkakulut

© Copyright - Katja Noponen Oy