Työkykyjohtaminen

TYÖKYKYJOHTAMINEN

Katja Noponen Oy:n toteuttama työkykyjohtaminen tarjoaa vahvan asiantuntijaosaamisen ja käytännön työkalut tuottavan työn tueksi.  Se tarjoaa organisaatiolle keinoja pienentää sairauspoissaolokustannuksia sekä vaikuttaa eläkemaksuluokkaan.

Työkykyjohtaminen osana henkilöstöstrategiaa

Suunnitelmallinen työkykyjohtaminen toimii osana yrityksen henkilöstöstrategiaa, jolla on merkittävä positiivinen vaikutus yrityksen tuottavuuteen. Sen avulla voidaan vaikuttaa myös organisaation työntekijöiden ei-toivottuun vaihtuvuuteen.

Palveluista vastaava henkilö

Katja Kemppainen

palvelupäällikkö

katja.kemppainen(at)katjanoponen.fi
p. 050 408 8479

TUTUSTU PALVELUIHIN

Tulevaisuuspolku -palvelu

Tulevaisuuspolku -palvelua hyödynnetään tilanteessa, jossa henkilön työkyky on alentunut ja tarvitaan uusi, soveltuvampi työ kokonaan uudesta organisaatiosta. Valmennus perustuu vapaaehtoisuuteen ja on tarkoitettu tilanteisiin, joissa organisaation omat keinot on käytetty eikä pysyvää ratkaisua ole löytynyt.

Sosiaalialan asiantuntija

Sosiaalialan asiantuntijapalvelut toteutetaan osana lakisääteistä työterveyshuoltoa. Katja Noponen Oy:n sosiaalialan asiantuntijat toimivat työelämän, sosiaalivakuutuksen ja kuntoutusjärjestelmän asiantuntijoina. Palvelu laajentaa varhaisen vaiheen ohjaus-, neuvonta- ja tukipalveluja. Palvelun tuottavat koulutetut sosiaalialan asiantuntijat, joilla on pätevyys toimia työterveyshuollossa.

Esimieskoulutus

Esimieskoulutus on tarkoitettu organisaatioille, jotka haluavat kehittää esimiesten puheeksiottotaitoja ja parantaa organisaation tuottavuutta. Koulutuksessa käydään läpi varhaisen tuen mallia ja sitä, miten puheeksiotto voidaan konkreettisesti toteuttaa. Koulutus antaa keinoja proaktiiviseen työkyvyn tukemiseen.

  • Mikä on varhaisen tuen malli
  • Miten toimitaan proaktiivisesti työkyvyn tukemisessa
  • Miten puheeksiotto voidaan konkreettisesti toteuttaa
  • Esimiehen ja työnantajan lakisääteinen velvollisuus sekä työkykyjohtaminen
  • Esimiehen rooli työhönpaluussa pitkän sairauspoissaolon jälkeen

Ota yhteyttä: