Työkykyjohtaminen –  monipuolista työurien kannattelua

 Seuraa ilmoitteluamme: elo-syyskuussa tapahtuu.

Tutustumme työkykyjohtamisen osa-alueisiin ja Katja Noponen Oy:n asiantuntemukseen/palveluihin mm. seuraavilla osa-alueilla:

  • Yritysvalmennukset  – vahvuuksien tunnistamisen avulla eteenpäin
  • Työnohjaus – työnkuvaa kirkastamalla ja ratkaisukeskeisin menetelmin parempaa työarkea, sisältää pienen harjoituksen
  • Ehkäise jo ennalta – työyhteisösovittelu tarkoittaa asioiden ajoissa tunnistamista
  • Ammatillinen kuntoutus, näkökulmana mielenterveys