Työhyvinvointipalvelut

TYÖHYVINVOINTIPALVELUT

Organisaation menestys perustuu suorituskykyisiin ja tehokkaisiin tiimeihin. Suorituskykyiset ja tehokkaat tiimit rakentuvat ammattitaitoisista, motivoituneista ja hyvinvoivista yksilöistä. Katja Noponen Oy:n työnhyvinvointipalveluiden avulla organisaatio pystyy nostamaan sekä yksilöiden, että tiimien hyvinvointia ja tehokkuutta, joka lisää työn tuloksekkuutta.

Palvelusta vastaava henkilö

Minka Ritari

palvelupäällikkö

minka.ritari(at)katjanoponen.fi
p. 050 594 9533

TYÖYHTEISÖSOVITTELU

Kun organisaation tehokkuus on laskenut työilmapiiriin tai henkilösuhteisiin liittyvien ongelmien vuoksi, on ratkaisuna työyhteisösovittelu. Sovitteluprosessin tavoitteena on ratkaista henkilöstöön liittyvät haastavat tilanteet ja kipukohdat niin, että henkilöstön jaksaminen, motivaatio ja työteho paranee.

Työyhteisövalmennus

Työyhteisövalmennuksessa kehitetään tiimien keskinäistä vuorovaikutusta sekä yhteistyötä tiimin sisäisen muutostilanteen vakauttamiseksi, hyvän tiimityön kehittämiseksi tai esimerkiksi uuden tiimin perustamisvaiheessa. Valmennuksen tavoitteena on luoda uusia toimintamalleja ja yhteistyön käytänteitä, joilla tuetaan henkilöstön motivaatiota ja työn tuloksellisuutta.

Työnohjaus

Työnohjauksella tuetaan työntekijän työssä kehittymistä ja jaksamista. Työnohjaus kehittää työntekijän itsereflektointia ja vastuun ottamista omasta työstään, jonka myötä työn laatu ja motivaatio paranevat.

Muutosvalmennus

Kun organisaatiossa tapahtuu rakenteellisia muutoksia tai tiimin/työyhteisön kokoonpano muuttuu, on tärkeää huolehtia, että toiminta saadaan jatkumaan mahdollisimman tehokkaana muutoksen aiheuttamasta poikkeustilanteesta huolimatta. Katja Noponen Oy:n muutosvalmennus on suunniteltu tukemaan yksilöä, tiimiä/työyhteisöä ja koko organisaatiota muutostilanteen onnistuneessa läpiviennissä.

Muutosvalmennusta toteutetaan sekä ryhmä- että yksilövalmennuksena. Ryhmävalmennuksessa osallistujille annetaan mahdollisuus pureutua muutokseen liittyviin vaiheisiin ja kokemuksiin, hyödyntäen vertaistukea ja valmentajan ammattitaitoa. Yksilövalmennuksessa keskitytään yksilön mentaalisien mallien kehittämiseen ja muutostilanteen hallintaan.

Coaching -palvelut

Coaching –palvelut ovat tarkoitettu henkilöstön sitouttamiseen ja motivaation, työtehon sekä toimintakyvyn lisäämiseen. Palveluiden avulla tavoitteiden asettaminen ja saavuttaminen tehostuu ja tuloksia saadaan nopeammin. Valmennusprosessit kehittävät osallistujien valmiuksia johtaa omaa työtään ja kantamaan vastuuta omasta hyvinvoinnistaan.

Selvityspalvelu

Kun työnantajalle tai sen edustajana toimivalle esimiehelle esitetään epäilys tai syyte epäasiallisesta kohtelusta, häirinnästä tai kiusaamisesta, on siihen reagoitava kohtuullisen ajan kuluessa. Saatuaan tiedon työnantajan tulee ensin selvittää puolueettomasti tilanne ja tapahtumien kulku.

Ota yhteyttä: