Tulevaisuupolkupalvelu

säästöjä eläkemenoissa

TULEVAISUUSPOLKUPALVELU

TULEVAISUUSPOLKUPALVELU

Valmennuksen tavoitteena on mahdollistaa työntekijän terveydentilalle soveltuva uusi työura, joko nykyisellä työnantajalla tai nykyisen työnantajan ulkopuolella. Valmennus sisältää ammatinvalinnan ohjausta, koulutusvaihtoehtojen kartoitusta sekä apua työnhaussa ja urasuunnittelussa. Valmennuksella saavutetaan huomattavia säästöjä, sairauspoissaolokuluissa, henkilöstön vaihtuvuuskustannuksissa sekä eläkemenoissa.