Tarjouspyynnöt

TARJOUSPYYNNÖT

RYHMÄTYÖNOHJAUS

Hankimme valmennuspalveluissa asiakastyötä tekeville asiantuntijoillemme sekä asiantuntijoiden esihenkilöille työnohjauspalvelua vuosille 2022-2024. Kilpailutuksessa huomioimme Suomen työnohjaajat ry:n suositukset palvelun hankinnasta sekä yrityksemme käytänteet, jotka mahdollistavat yhdenvertaisen ja yhdenmukaisen etuuden tarjoamisen henkilöstöllemme.

Odotuksemme työnohjaukselle ja palveluyhteistyölle

Toteutus tulisi olla mahdollista valtakunnallisesti, etäyhteyksien välityksellä (TEAMS). Ryhmäkoko on noin 4-7 henkilöä. Ryhmiä muodostamme henkilöstömme valinnan mukaan joko tehtävänkuvan, alueen tai työnohjausteeman mukaisesti. Ryhmiä muodostunee alustavan arviomme mukaan 6, joista yksi on esihenkilöiden työnohjausryhmä.

Työnohjaus voi olla ns. perinteistä työnohjausta tai puolistrukturoitua työnohjausta esimerkiksi seuraavien teemojen parissa:

tunteva: työhyvinvointiin, työssä jaksamiseen ja tunnetyöskentelyyn painottuva työnohjaus, joka huomioi erityisesti asiakastyössä psykososiaalisen kuormituksen vähentämisen tarpeet.

tietävä: työn hallintaa ja työssä onnistumista tukeva työnohjaus, joka huomioi erityisesti työn suunnitelmallisuuden, työtapojen tarkastelun ja oman työn kehittämisen sekä ammatillisen kehittymisen ja ammatti-identiteetin vahvistamisen.

tekevä: työniloa, inspiroitumista ja hyvää tekemisen meininkiä painottava työnohjaus, joka huomioi erityisesti myönteisyyden ylläpitämisen, ratkaisukeskeisen ajattelun ja tulevaisuustavoitteisen työskentelyn ominaispiirteet työn, työtapojen ja keskinäisen vuorovaikutuksen tarkastelussa.

kokeileva: vapaat kädet ja avoin mieli kokeilla osallistujien kesken jotain ihan uutta ja erilaista ryhmätyönohjauksena. Tärkeintä on, että osallistuminen tuottaa hyvää mieltä ja työhyvinvointia osallistujien ehdoilla vastapainona haastavalle työlle ja työyhteisön haasteille.

Työnohjauksen kesto ryhmäkoosta riippuen on 1,5 – 2 tuntia/kerta (3-4 hlöä => 1,5 h ja 5-7 hlöä => 2 h). Työnohjaustapaamisia tulisi voida järjestää 11 kertaa vuodessa (kevät 6 kertaa, syksy 5 kertaa) ja toteuttaa noin kerran kuussa, kauden alussa ryhmän kesken yhteisesti sovitun aikataulun mukaisesti. Työnohjaus ei ole henkilöstön käytettävissä lomakausina eikä työstä poissaolon aikana.

Työnohjauksen laatua ja vaikuttavuutta seuraamme arvioivilla kyselyillä aina syys- ja kevätkauden päätteeksi. Työnohjaussopimukset uusitaan kyselyiden perusteella puolivuosittain. Lähtökohtaisesti työnohjaaja työskentelee 1-2 vuotta saman ryhmän kanssa. Kolmas vuosi optiona on mahdollinen.

Työnohjaussopimus tulee olla irtisanottavissa molemmin puolin 1 kk irtisanomisajalla, mikäli toiminnassa tai vuorovaikutuksessa esiintyy ratkaisemattomia haasteita. Laskutus tapahtuu puolivuosittain, kokonaislaskutuksena työnohjauskauden päätyttyä. Mahdollisessa sopimuksen irtisanomistilanteessa työnohjaaja saa korvauksen jo tehdystä työstä irtisanomisajan päätteeksi.

Työnohjauksesta laaditaan kirjallinen sopimus tilaajan ja toteuttajan välille aluksi vuoden 2022 loppuun saakka. Sopimukseen kirjataan työnohjauksen tavoitteet ja tarkoitus sekä toteutuksen aikataulu ja peruutusehdot. Peruutusehtona molemmin puolin korvaus 50% laskutushinnasta, mikäli aikataulumuutoksesta ei pystytä sopimaan edellisenä arkipäivänä klo 15 mennessä.

Odotuksemme työnohjaajalle

Haemme vahvalla ammattietiikalla, hyvällä huumorilla ja empaattisella työotteella työskentelevää työnohjaajaa. Edellytämme työnohjaajan koulutusta ja pätevyyttä sekä työkokemusta vaativaa asiakastyötä tekevien ohjaamisesta. Esihenkilöiden työnohjaukseen valittavalta edellytämme myös omakohtaista esihenkilökokemusta. Huomioimme työnohjaajan valinnassa paitsi asiakasystävälliset hinnat myös tuoreimmat referenssit ja asiakasarviot.

Odotamme yhteydenottoasi

Ilmoita tahtosi olla mukana tarjouskilpailussa ja ilmaise tuntihinta (alv 0%) ryhmätyönohjaukselle. Kohdenna tarjouksesi 25.7.2022 mennessä Katja Noponen Oy:n henkilöstöjohtaja Suvi Pikkusaarelle: suvi.pikkusaari@katjanoponen.fi. Kirjaa viestin otsikkoon ”Tarjous ryhmätyönohjauksesta”.

Liitä tarjoukseen mukaan toteuttavan työnohjaajan / työnohjaajien CV ja palveluesittely, joiden perusteella henkilöstöjohtaja tekee esivalinnan. Työnohjaajan lopullinen valinta tapahtuu elokuussa 2022, jolloin muodostamamme työnohjausryhmät haastattelevat enintään 3 esivalittua työnohjaajaa etänä (20 min) ja valitsevat ryhmätyönohjauksen toteuttajan.

YKSILÖTYÖNOHJAUS

Hankimme valmennuspalveluissa asiakastyötä tekeville asiantuntijoillemme tarpeen mukaan sekä harkinnanvaraisesti koko henkilöstöllemme, ensisijaisesti varhaisen tuen -mallin mukaisesti akuuttiin työn kuormitustilanteeseen lyhyelle määräajalle kohdentuvaa yksilötyönohjausta. Kilpailutuksessa huomioimme Suomen työnohjaajat ry:n suositukset palvelun hankinnasta sekä yrityksemme käytänteet, jotka mahdollistavat yhdenvertaisen ja yhdenmukaisen palvelun tarjoamisen henkilöstöllemme.

Hankinta kohdentuu vuosille 2022-2024, joiden aikana aktivoituvien yksilötyönohjausten määrää ei voida etukäteen kiinnittää. Kyseessä on puitesopimus, jonka solmimme enintään 3 palveluntuottajan ja 5 yksilötyönohjaajan kanssa samansisältöisin ehdoin.

Odotuksemme työnohjaukselle ja palveluyhteistyölle

Toteutus tulisi olla mahdollista valtakunnallisesti, etäyhteyksien välityksellä (TEAMS). Työnohjauksen tulisi keskittyä psykososiaalisen kuormittavuuden purkamiseen työssä jaksamista, työhyvinvointia ja ammatillista työotetta tukevalla tavalla. Työnohjaus tulisi voida aloittaa 5-10 arkipäivän sisällä palvelupyynnöstämme valitulle yksilötyönohjaajalle.

Työnohjauksen kesto on 1 tunti/kerta. Työnohjaustapaamisia myönnetään yhdenjaksoisesti enintään 5 kertaa enimmillään 6 kuukauden ajalle. Työnohjaus ei ole henkilöstön käytettävissä lomakausina eikä työstä poissaolon aikana. Hankittavasta palvelusta tehdään aina erillinen, määräaikainen sopimus.

Työnohjaussopimus tulee olla irtisanottavissa molemmin puolin 1 kk irtisanomisajalla, mikäli toiminnassa tai vuorovaikutuksessa esiintyy ratkaisemattomia haasteita, tai yksilötyönohjauksen tarve poistuu. Laskutus tapahtuu kokonaislaskutuksena työnohjauksen määräajan päätyttyä. Mahdollisessa sopimuksen irtisanomistilanteessa työnohjaaja saa korvauksen jo tehdystä työstä irtisanomisajan päätteeksi.

Työnohjauksesta laaditaan kirjallinen sopimus tilaajan ja toteuttajan välille. Sopimukseen kirjataan työnohjauksen tavoitteet ja tarkoitus sekä toteutuksen aikataulu ja peruutusehdot. Peruutusehtona molemmin puolin korvaus 50% laskutushinnasta, mikäli aikataulumuutoksesta ei pystytä sopimaan edellisenä arkipäivänä klo 15 mennessä. Työnohjauskerta katsotaan käytetyksi, mikäli tapaaminen peruuntuu ja siitä muodostuu palvelun tilaajalle korvausperusteisia kuluja.

Odotuksemme työnohjaajalle

Haemme vahvalla ammattietiikalla, hyvällä huumorilla ja empaattisella työotteella työskentelevää työnohjaajaa. Edellytämme työnohjaajan koulutusta ja pätevyyttä sekä työkokemusta vaativaa asiakastyötä tekevien henkilöiden yksilötyönohjauksen toteuttamisesta. Huomioimme työnohjaajan valinnassa paitsi asiakasystävälliset hinnat myös tuoreimmat referenssit ja asiakasarviot.

Odotamme yhteydenottoasi

Ilmoita tahtosi olla mukana tarjouskilpailussa ja ilmaise tuntihinta (alv 0%) yksilötyönohjaukselle. Kohdenna tarjouksesi 25.7.2022 mennessä Katja Noponen Oy:n henkilöstöjohtaja Suvi Pikkusaarelle: suvi.pikkusaari@katjanoponen.fi. Kirjaa viestin otsikkoon ”Tarjous yksilötyönohjauksesta”.

Liitä tarjoukseen mukaan toteuttavan työnohjaajan / työnohjaajien CV ja palveluesittely, joiden perusteella henkilöstöjohtaja tekee esivalinnan puitesopimuksia ja valittavaa työnohjaajapoolia varten.

TYÖYHTEISÖSOVITTELU / TYÖYHTEISÖVALMENNUS

Hankimme asiantuntijaorganisaatiollemme tarpeen mukaan aktivoituvaa, työyhteisön ristiriitatilanteisiin kohdentuvaa työyhteisösovittelu- / työyhteisövalmennuspalvelua. Hankinta tehdään vuosille 2022-2024, joiden aikana aktivoituvien työyhteisösovittelujen tai työyhteisövalmennusten määrää ei voida etukäteen kiinnittää. Kyseessä on puitesopimus, joka solmitaan 1 palveluntuottajan ja/tai enintään 3 työyhteisösovittelijan / työyhteisövalmentajan kanssa samansisältöisin ehdoin.

Odotuksemme työyhteisösovittelulle / työyhteisövalmennukselle ja palveluyhteistyölle

Toteutus tulisi olla mahdollista valtakunnallisesti, etäyhteyksien välityksellä (TEAMS). Palvelun tulisi keskittyä rakentavien ratkaisujen ja hyvän vuorovaikutuksen tukemiseen enintään 5 tapaamisen ryhmä- ja yksilöprosessissa seuraavasti: info osallistujille (30 min), osallistujien yksilöhaastattelut (max. 1h/osallistuja), ryhmäkeskustelu (max. 3 h), seuranta 3 kk (max. 1 h) ja seuranta 6 kk (max. 1h).
Työyhteisösovittelu / työyhteisövalmennus tulisi voida aloittaa 5-10 arkipäivän sisällä palvelupyynnöstämme. Hankittavasta palvelusta teemme aina erillisen, määräaikaisen sopimuksen. Laskutus tapahtuu kokonaislaskutuksena prosessin päätteeksi. Palvelusta laaditaan kirjallinen sopimus tilaajan ja toteuttajan välille. Sopimukseen kirjataan palvelun tavoitteet ja tarkoitus sekä toteutuksen aikataulu ja peruutusehdot.

Odotuksemme työyhteisösovittelijalle / työyhteisövalmentajalle

Haemme vahvalla ammattietiikalla, hyvällä huumorilla ja empaattisella työotteella työskentelevää työyhteisösovittelijaa / työyhteisövalmentajaa. Edellytämme työyhteisösovitteluun kohdentuvaa koulutusta ja pätevyyttä sekä työkokemusta asiantuntijaorganisaatiossa työskentelevien henkilöiden työyhteisösovittelujen / -valmennusten toteuttamisesta. Huomioimme palvelun valinnassa paitsi asiakasystävälliset hinnat myös tuoreimmat referenssit ja asiakasarviot.

Odotamme yhteydenottoasi

Ilmoita tahtosi olla mukana tarjouskilpailussa ja ilmaise tuntihinta (alv 0%) työyhteisösovittelusta / työyhteisövalmennuksesta. Kohdenna tarjouksesi 25.7.2022 mennessä Katja Noponen Oy:n henkilöstöjohtaja Suvi Pikkusaarelle: suvi.pikkusaari@katjanoponen.fi. Kirjaa viestin otsikkoon ”Tarjous työyhteisösovittelusta / työyhteisövalmennuksesta”.

Liitä tarjoukseen mukaan toteuttavan työyhteisösovittelijan / työyhteisövalmentajan CV ja palveluesittely, joiden perusteella henkilöstöjohtaja tekee esivalinnan puitesopimuksia varten.