Outplacement-valmennus

takaisin työelämään

OUTPLACEMENT-VALMENNUS

Mitä on Katja Noponen Oy:n Outplacement-valmennus?

Valmennus auttaa työntekijää löytämään uuden työuran yrityksen sopeuttamistilanteen tai työsuhteen irtisanomisen jälkeen. Katja Noponen Oy on ammattitaitoinen kumppani ja työntekijän tuki yrityksen muutostilanteissa.

Meiltä saat konkreettista, asiantuntevaa ja monipuolista valmennusta ja tukea, jonka tavoitteena on löytää sinulle uusi työ tai opiskelupaikka uudelle työuralle.

Kenelle Outplacement-valmennus on tarkoitettu?

Outplacement-valmennus on tarkoitettu organisaatioiden muutostilanteissa työntekijöiden avuksi ja tueksi. Valmennuksen tavoitteena on hankkia uusia työpaikkoja, koulutusmahdollisuuksia ja löytää työntekijälle uusi urapolku uudessa työssä tai yrittäjänä.  Meillä olet kokeneissa käsissä, sillä valmennamme vuosittain tuhansia ihmisiä aktiivisesti eteenpäin uusille työurille. Kumppaneinamme muutoksissa ovat niin Suomen suurimmat yritykset kuin pk- tai mikroyritykset.

Milloin Outplacement-valmennus on ajankohtaista?

Valmennus on ajankohtaista silloin, kun työntekijän työsuhde ei enää jatku yrityksen tai organisaation palveluksessa. Syynä tähän voivat olla esimerkiksi organisaatiomuutokset, yksittäiset exit-sopimukset tai tuotannolli­set ja taloudelliset syyt. Katja Noponen Oy:n outplacement-koulutuksen ja -valmennuksen tavoitteena on valmentaa irtisanottua tai yrityksen muutostilanteessa olevaa työntekijää löytämään uusi työura ja päästä mahdollisimman nopeasti takaisin työelämään.

Mitä Outplacement-valmennuksesta seuraa?

Outplacemet-valmennus tukee jokaisen valmennettavan omaa aktiivisuutta uuden työn löytymisessä tai uudelle alalle kouluttautumisessa. Yksilöllisessä valmennuksessa valmennettava saa laajan kuvan tämän päivän työnhaun menetelmistä, oppii luottamaan omaan osaamiseensa ja oppii käyttämään sitä hyväkseen itsensä markkinoinnissa. Katja Noponen Oy:n valmennuksessa valmennettava saa ajankohtaisen tiedon ja kokonaisvaltaisen tuen uuden työn löytämiseksi.

Miten Outplacement-valmennus toteutetaan?

Outplacement-valmennus voidaan toteuttaa henkilökohtaisena uravalmennuksena tai ryhmälle tarkoitettuna Outplacement-koulutuksena. Henkilökohtaisen valmennuksen tarkka sisältö suunnitellaan saadun toimeksiannon pohjalta jokaisen valmennettavan omiin tar­peisiin soveltuviksi. Valmennus on aina luottamuksellista ja jokaista osallistujia kunnioittavaa. Outplacement-koulutuksen tärkein tavoite on tukea valmennettavaa hänen muuttuneessa elämäntilanteessa ja löytää mahdollisimman nopeasti hänelle parhaiten sopiva uusi työ-, koulutus- yrittäjyys tai muun työuraan liittyvä ratkaisu.

Palveluumme kuuluvat myös työnhakijalle tehdyt yksilöidyt esittelyvideot.

Katso tästä esimerkkejä tekemistämme videoista.