Outplacement-valmennus

takaisin työelämään

OUTPLACEMENT-VALMENNUS

Mitä on Katja Noponen Oy:n Outplacement-valmennus?

Katja Noponen Oy on valtakunnallinen ja ammattitaitoinen muutosturvakumppani ja tuki yrityksen liiketoimintaa koskevissa muutostilanteissa, joilla on henkilöstövaikutuksia. Outplacement-valmennuksessa autamme työnantajaa kokonaisvaltaisesti irtisanomistilanteissa ja valmennamme työntekijän sopeuttamistilanteen jälkeen uuteen työhön. Meiltä saat konkreettista ja asiantuntevaa tukea muutosprosessin läpiviemisessä ja hyvän työnantajakuvan hallinnassa.

Milloin outplacement-valmennus on ajankohtaista?

Outplacement-valmennus on ajankohtaista silloin, kun joidenkin työntekijöiden työsuhteet eivät enää jatku yrityksen tai organisaation sisällä. Syynä tähän voivat olla esimerkiksi organisaatiomuutokset, yksittäiset exit-sopimukset tai tuotannolli­set ja taloudelliset syyt. Katja Noponen Oy:n outplacement-valmennuksen tavoitteena on tukea muutostilanteessa olevaa yritystä huolehtimaan irtisanottavasta henkilöstöstään ja edistää irtisanottujen sijoittumista tehokkaasti takaisin työelämään.

Kenelle valmennus on tarkoitettu?

Outplacement-valmennus on tarkoitettu yritysten, organisaatioiden sekä työntekijöiden avuksi ja tueksi organisaatioiden muutostilanteissa. Sen tavoitteena on muuttuneessa tilanteessa löytää uusia työpaikkoja, koulutusmahdollisuuksia ja mahdollistaa valmennettaville uusia urapolkuja uudessa työssä tai yrittäjyydessä.  Meillä yrityksesi on muutostilanteissa kokeneissa käsissä, sillä valmennamme vuosittain tuhansia ihmisiä aktiivisesti eteenpäin uusille työurille. Kumppaneinamme muutoksissa ovat niin Suomen suurimmat yritykset kuin pk- tai mikroyritykset.

Valmennuksen hyödyt

Valmennus tukee jokaisen työntekijän omaa aktiivisuutta hakeutumaan uudelle työuralle tai koulutukseen. Henkilökohtaisessa uravalmennuksessa työntekijälle annetaan monipuolinen kuvan tämän päivän työnhaun menetelmistä ja hän oppii käyttämään osaamistaan hyväksi itsensä markkinoinnissa työelämään. Katja Noponen Oy:n outplacement-valmennuksessa valmennettava saa päivitetyn tiedon ja monipuolisen tuen uuden työuran löytämiseksi.

Valmennuksen sisältö

Outplacement-valmennus voidaan toteuttaa yksilöllisenä uravalmennuksena tai ryhmälle suunnattuna outplacement-koulutuksena. Yksilöllisen uravalmennuksen tarkka sisältö räätälöidään saadun toimeksiannon pohjalta soveltaen valmennettavan tar­peisiin. Valmennus on luottamuksellista konkreettista tukea, kaikkia osapuolia kunnioittaen. Outplacement-valmennuksen tärkein tavoite on valmennettavan muutosprosessin tukeminen ja valmennettavalle parhaiten sopivan uuden työ-, koulutus- yrittäjyys tai muun uramahdollisuuden löytäminen mahdollisimman nopeasti.

Lakisääteinen muutosturva

Vuonna 2017 tulleen lakimuutoksen myötä, yli 30 henkilöä työllistävät yritykset ovat velvollisia tarjoamaan muutosturvaa yli 5-vuotta töissä olleille, tuotannollisista- tai taloudellisista -syistä irtisanottaville henkilöille. Muutosturvalla tarkoitetaan valmennusta ja koulutusta, joka auttaa irtisanottavaa henkilöä löytämään uuden työn nopeammin. Keskimäärin kuukausipalkan suuruinen koulutus- ja valmennuspaketti on monelle työntekijälle tärkeä työllistymismahdollisuuksien vahvistaja. Samalla se vahvistaa työnantajakuvaa ihmisistä välittävänä vastuunkantajana.