Outplacement palvelu

MUUTOSTURVA

MILLOIN PALVELUUN

 • Kun organisaatio tekee päätöksen yt-menettelystä ja tarvitsee kumppania prosessin läpiviemiseen.
 • Kun irtisanomisilmoitukset on annettu ja yritys tarvitsee henkilöstölle lain edellyttämää muutosturvapalvelua.
 • Kun irtisanotulle henkilöstölle halutaan tarjota nopeasti uuteen työhön johtavaa uravalmennusta.

KENELLE ERITYISESTI

 • Organisaatioille, joilla on vain vähän kokemusta yt-menettelystä ja henkilöstön irtisanomistilanteista.
 • Yrityksille, jotka haluavat ylläpitää vastuullisen työnantajan mainetta myös haastavissa tilanteissa.
 • Henkilöille, jotka tarvitsevat yksilöllistä tukea uuden työn tai urapolun löytämisessä.

MITÄ PALVELUISTA SAA

 • Muutosturvakumppanuutta ja johtamisen tukea yt-prosessin eri vaiheisiin.
 • Muutokseen sopeutumisen valmennusta ja uudelleentyöllistymisen tukea irtisanotulle henkilöstölle.
 • Aitoa apua työstä työhön siirtymiseen.

PALVELUN EDUT JA HYÖDYT

 • Mahdollistaa henkilöstöstä välittämisen ja myönteisen työnantajakuvan ylläpitämisen.
 • Varmistaa eläkeriskien hallintaa.
 • Tukee jäljelle jäävän henkilöstön motivaation säilymistä.

Esimerkkejä palvelun toteutustavoista:

Muutosturvakumppanuus alusta loppuun:

 • Muutosturva–asiantuntija konsultoi yt-menettelyssä neuvottelevia osapuolia
 • Muutosturva–asiantuntija tiedottaa prosessin päätyttyä tarjolla olevista tukimuodoista sekä organisaatioon jäävälle että työsuhteensa päättävälle henkilöstölle
 • Neuvottelujen jälkeen irtisanottavat siirtyvät ryhmäkoulutukseen ja yksilövalmennuksiin
 • Tukea työhön jäävälle henkilöstölle työssä jaksamiseen ja työtehon ylläpitämiseen.

Muutosturvapalvelut yt-prosessin päätyttyä:

 • Palvelusta pidetään henkilöstöinfo osana yrityksen järjestämää tiedotustilaisuutta
 • Irtisanottavat siirtyvät palveluun joko työnhakuvalmiuksia lisäävän ryhmäkoulutuksn kautta tai suoraan yksilövalmennuksiin

Yksittäiset exit-sopimukset:

 • Työnantaja ostaa yksilövalmennusta lain edellyttämällä summalla, joka vastaa irtisanottavan henkilön kuukausipalkkaa

Ota yhteyttä:

Palvelusta vastaava henkilö

Juha Stenbäck

strategiajohtaja

juha.stenback(at)katjanoponen.fi
p. 040 718 2019

Hintaesimerkkejä palvelusta:

Muutosturvakonsultaatio yt-menettelyn osapuolille250€/ tunti
Outplacement henkilöstöinfo 850€/ tunti
Ryhmävalmennus työnhaun tukemiseksi650€/ tunti
Yksilövalmennus 150€/ tunti

Hintoihin lisätään alv 24%, sekä valmentajan matkakulut, mikäli palvelu toteutuu muualla kuin Katja Noponen Oy:n toimitiloissa tai videoneuvotteluna.