Muutosvalmennus osana palvelujamme

OSANA PALVELUITAMME

MUUTOSVALMENNUS

MILLOIN PALVELUUN?

 • Kun organisaatio on muutoksessa ja halutaan taata työtehon ja motivaation säilyminen ja kehittäminen
 • Kun työssä tehtävänkuva muuttuu ja tarvitaan uusia ratkaisuja eteenpäin pääsemiseksi
 • Kun ollaan sopeuttamisvaiheessa esimerkiksi irtisanomisten tai YT-neuvottelujen jälkeen

KENELLE ERITYISESTI?

 • Muutostilanteessa oleville työntekijöille
 • Irtisanotuille tai työhön YT-neuvottelujen jälkeen jääville
 • Työntekijöille, jotka kokevat olevansa jumissa eivätkä näe itse ratkaisua tilanteeseensa

MITÄ PALVELUISTA SAA?

 • Uusia oivalluksia ja näkökulmia muutoksen helpottamiseksi
 • Parempaa itsetuntemusta ja vahvuuksien tiedostamista
 • Työkaluja uusien tavoitteiden kirkastamiseksi ja saavuttamiseksi

PALVELUN EDUT JA HYÖDYT

 • Auttaa muutosprosessin läpikäymistä ja hallintaa
 • Lisää työmotivaatiota, optimoi työtehoa ja toimintakykyä
 • Auttaa ottamaan oman parhaan potentiaalin käyttöön

Esimerkkejä palvelun toteutustavoista:

 • Yksilö- tai ryhmäcoaching
 • Henkilökohtaiset tapaamiset ja/tai videotapaamiset
 • Ryhmäkoulutukset ja workshopit
 • Toimii omana palveluna ja/tai Outplacement-, Tulevaisuuspolku-, Työyhteisösovittelu- ja Coaching-palveluiden täydentäjänä

Hintaesimerkkejä palvelusta:

Ryhmämuotoinen muutosvalmennus650€/ tunti

Yksilöllinen muutosvalmennus230€/ tunti

Hintoihin lisätään alv 24% sekä valmentajan matkakulut, mikäli palvelu toteutuu muualla kuin Katja Noponen Oy:n toimitiloissa tai videoneuvotteluna