Muutosturva osana vastuullisia sopeuttamistoimia

Muutosturva osana vastuullisia sopeuttamistoimia

Sopeuttamistoimet on mahdollista toteuttaa yhteiskunnallisista vastuistaan huolehtien, hallitusti ja ihmisiä kunnioittaen, unohtamatta mahdollisia eläkeriskejä ja viimeisen työnantajan vastuuta.

Lakisääteisen muutosturvan kriteerit täyttävät palvelumme ovat organisaationne tukena muutostilanteissa, tarvittaessa muutostarpeen tunnistamisesta suunnitteluun ja toivotun muutoksen toteuttamiseen. Vastuullisesti toteutetut sopeuttamistoimet vaikuttavat suotuisasti myös työnantajamielikuvan ylläpitämiseen.

VASTUULLINEN MUUTOSTURVA – Miten onnistunut muutos toteutetaan

Tilaa linkki webinaaritallenteeseen

Webinaarissa käydään läpi muutosturvan kehitys viimeisen kymmenen vuoden aikana ja se, miten vastuullisuus ja työnantajamielikuva ovat vaikuttaneet muutosturvaprosesseihin.

Lakisääteinen muutosturva

Vuonna 2017 tulleen lakimuutoksen myötä, yli 30 henkilöä työllistävät yritykset ovat velvollisia tarjoamaan muutosturvaa yli 5 vuotta töissä olleille, tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanottaville henkilöille. Muutosturvalla tarkoitetaan valmennusta ja koulutusta, joka auttaa irtisanottavaa henkilöä löytämään uuden työn nopeammin. Keskimäärin kuukausipalkan suuruinen koulutus- ja valmennuspaketti on monelle työntekijälle tärkeä työllistymismahdollisuuksien vahvistaja. Samalla se vahvistaa työnantajakuvaa ihmisistä välittävänä vastuunkantajana.

Mitä asioita vastuullisessa sopeuttamistilanteessa kannattaa huomioida?

  • Onnistunut viestintä

  • Työlainsäädäntö ja tilannekohtaiset tarpeet

  • Hyvä yhteistyö johdon, luottamushenkilöiden, HR:n ja muutosturvakumppanin kesken

  • Osatyökykyisten riittävän vahva tuki

  • Uudistuneen organisaation vakauttaminen

Miten voimme olla avuksi teille?

  • Tarjoamme kumppaneillemme parhaan mahdollisen tuen sopeuttamistoimien vastuulliseen toteuttamiseen.

  • Autamme organisaatiotanne suunnittelemaan ja toteuttamaan lakisääteiset muutosturvapalvelut.

  • Varmistamme uudistuvan organisaation tehokkaan toiminnan sopeuttamistoimien jälkeen tukemalla työssä jatkavien entistä parempaa tuottavuutta.

  • Palveluidemme avulla organisaationne kilpailukyky ja elinvoimaisuus vahvistuvat.

Miten sen teemme?

Nykyaikainen ja vastuullinen organisaatio huolehtii työntekijöistään myös silloin, kun työsuhde joudutaan päättämään. Luotettavan muutosturvakumppanin avulla organisaatio huolehtii siitä, että irtisanotut työntekijät löytävät kestävät työllistymisratkaisut nopeasti ja tehokkaasti. Paras tulos saavutetaan silloin, kun muutosturvakumppani otetaan mukaan sopeuttamistilanteeseen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Näin työnantaja viestittää työntekijöiden edustajille, että mikäli sopeuttamistoimet johtavat irtisanomisiin, työntekijöiden tulevaisuudesta huolehditaan parhaan mukaan. Tämä on tärkeää huomioida etenkin silloin, jos irtisanottavien joukossa on osatyökykyisiä. Pitkä yhteistyömme suurimpien työeläke- ja tapaturmavakuutusyhtiöiden kanssa on jalostanut osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä tukevat prosessimme laadukkaiksi ja tehokkaiksi. Tämän ammattitaidon avulla pystymme tukemaan organisaatioita myös mahdollisten eläkeriskien hallinnassa.

Rakennamme kaikki palvelukokonaisuudet asiakaslähtöisesti ja niiden tarpeiden pohjalta, joita asiakasorganisaatiolla on. Sama yksilöllisyys ulottuu henkilökohtaisiin valmennuksiin, joissa irtisanottua työntekijää tuetaan uuden urapolun rakentamisessa, olipa kyseessä suora työllistyminen, kouluttautuminen tai yrittäjyys.

Palveluiden toteutuksesta vastaavat valmentajat ovat korkeakoulutettuja ammattilaisia, joilla on ajantasainen uravalmennusosaaminen sekä tuntemus alueellisista työmarkkinatilanteista. Valmennusprosessia tehostetaan digitaalisella oppimisalustalla, joka mahdollistaa valmennettavan työnhakutaitojen kehittymisen myös valmennustapaamisten välillä.

Tarvittaessa palvelukokonaisuuteen on liitettävissä tuki muuttuneelle organisaatiolle. Tämän Re-teaming valmennuksen tarkoituksena on auttaa uudistunutta työyhteisöä kohtaamaan muutostilanne ja sopeutumaan siihen mahdollisimman nopeasti, jotta työpaikkansa säilyttäneiden työntekijöiden työhyvinvointi paranee ja organisaation toiminta jatkuu tehokkaana.

Esihenkilöillä on keskeinen rooli huolehtia työntekijöiden jaksamisesta sekä työhyvinvoinnista ja siksi on tärkeää varmistaa yhteistyön sujuvuus esihenkilöiden ja työntekijöiden välillä. Näin ollen Re-teaming valmennukseen yhdistetään usein myös esihenkilökoulutus, jotta työkykyjohtamisen osaaminen organisaatiossa kehittyy.

Muutosturvapalvelumme

Muutosturva-palvelumme

Muutosturvan palvelukokonaisuudet rakentuvat aina kumppaneidemme tarpeiden mukaan. Tarkemmat palvelukuvaukset löytyvät palvelukohtaisilta sivuilta.

Outplacement-valmennus

Tulevaisuuspolku

Re-teaming

Haluaisitko kuulla lisää palveluistamme?

Ota yhteyttä ja varaa maksuton tapaaminen asiantuntijamme kanssa.