Muutosturva

MUUTOSTURVA

Muutosturva uusiin tilanteisiin sopeutumiseen

Katja Noponen Oy:n tarjoamat lakisääteiset muutosturva -palvelut toimivat organisaatioiden tukena sopeuttamistilanteissa.

Palvelut kattavat tarvittaessa muutostarpeen toteamisen, muutoksen suunnittelun ja toteutuksen.

Ota meihin yhteyttä ja kysy lisää >>

Outplacement – valmennus

Tilanteessa, jossa muutostilanne johtaa henkilöstövähennyksiin, on käytettävissä tehokas ja laadukas outplacement -valmennus, jonka avulla varmistutaan siitä, että irtisanotut työntekijät löytävät kestävän ratkaisun työllistymiseen mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti.

Palvelusta vastaava henkilö

Jouni Puhakka

palvelupäällikkö

jouni.puhakka(at)katjanoponen.fi
p. 0400 398 115

OTA YHTEYTTÄ

Mitä tilajaat kertovat?

Mitä valmennettavat kertovat muutosturvasta?

Unelmasta konkreettinen visio

Kasvuvalmennus osana uravalmennusta

Ville Juvonen

Valmennamme asiakasta yksilönä ja otamme huomioon hänen ainutlaatuiset tarpeensa. Yt-neuvotteluissa työnsä menettänyt Ville Juvonen hyötyi siitä, että sai tukea kahdelta valmentajaltamme. Kasvuvalmennus täydensi hänen uravalmennustaan ja auttoi luomaan unelmasta konkreettisen vision.

Palveluumme kuuluvat myös työnhakijalle tehdyt yksilöidyt esittelyvideot.

Katso tästä esimerkkejä tekemistämme videoista.

Muutosturva – mikä se on?

Katja Noponen Oy:n lakisääteisen muutosturvan kriteerit täyttävät palvelut ovat organisaatioiden tukena muutostilanteissa, tarvittaessa muutostarpeen toteamisesta suunnittelun kautta toteutukseen ja halutun muutoksen saavuttamisen varmistamiseen. Muutosturva -palveluita toteuttavat kokeneet yritysosaajamme, jotka tarjoavat konkreettiset työkalut muutoksen eri vaiheiden toteuttamiseen ja hallintaan.

Ota meihin yhteyttä ja kysy lisää >>

Muut palvelumme

Mikäli osana muutosta joidenkin työsuhteet päättyvät, käytettävissä on outplacement-valmennus, joiden avulla varmistetaan työsuhteensa päättäneiden eteneminen nopeasti ja tehokkaasti uudelle urapolulle. Outplacement-valmennuksen lisäksi muutosturvan palveluihimme sisältyvät coaching-palvelut, jotka tukevat uuden suunnan määrittämisessä, voimavarojen vahvistamisessa ja osaamisen tunnistamisessa ja sitä kautta täyden potentiaalin hyödyntämisessä uudella urapolulla.

Joidenkin kohdalla muutostilanne herättää voimakkaitakin tunteita tai pelkoja, jotka pahimmillaan estävät etenemisen uudelle urapolulle. Katja Noponen Oy:n muutosturvapalveluihin sisältyvät muutosvalmennus -palvelut, joiden avulla tuetaan muutostilanteen käsittelyä ja mahdollistetaan eteneminen uudelle urapolulle.

Huomioimme asiakkaan tarpeen

Muutosturvan palvelumme huomioivat muutostilanteessa mahdolliset osatyökykyiset, joita varten palvelukokonaisuuteen kuuluvat Työkykykoordinointi ja Tulevaisuuspolku-palvelumme. Palveluiden avulla varmistetaan riittävä ja asiantunteva ohjaus osatyökykyisten urapolkujen toteuttamisessa joko suoraan tai tarvittaessa kuntoutusmahdollisuuksia hyödyntäen. Lisäksi tarjoamme työkykyjohtaminen -ratkaisua.

Työyhteisövalmennus-palvelumme on suunnattu muuttuneeseen organisaatioon jääville henkilöille, jonka avulla varmistetaan uudenlaisessa työyhteisössä tai työtehtävissä työskentelevien motivaatio, osaaminen ja sitoutuminen uuteen toimintaympäristöön ja näin ollen tuetaan organisaatiota halutun muutoksen mahdollisimman tehokkaassa toteutumisessa.

Lisätietoja lakisääteisyydestä

Lakisääteinen muutosturva

Vuonna 2017 tulleen lakimuutoksen myötä, yli 30 henkilöä työllistävät yritykset ovat velvollisia tarjoamaan muutosturvaa yli 5-vuotta töissä olleille, tuotannollisista- tai taloudellisista -syistä irtisanottaville henkilöille. Muutosturvalla tarkoitetaan valmennusta ja koulutusta, joka auttaa irtisanottavaa henkilöä löytämään uuden työn nopeammin. Keskimäärin kuukausipalkan suuruinen koulutus- ja valmennuspaketti on monelle työntekijälle tärkeä työllistymismahdollisuuksien vahvistaja. Samalla se vahvistaa työnantajakuvaa ihmisistä välittävänä vastuunkantajana.

Esimerkkejä palvelun toteutustavoista:

Kumppanuus alusta loppuun:

  • Asiantuntija konsultoi yt-menettelyssä neuvottelevia osapuolia
  • Muutosturva –asiantuntija tiedottaa prosessin päätyttyä tarjolla olevista tukimuodoista sekä organisaatioon jäävälle että työsuhteensa päättävälle henkilöstölle
  • Neuvottelujen jälkeen irtisanottavat siirtyvät ryhmäkoulutukseen ja yksilövalmennuksiin
  • Tukea työhön jäävälle henkilöstölle työssä jaksamiseen ja työtehon ylläpitämiseen.

Palvelut yt-prosessin päätyttyä:

  • Palvelusta pidetään henkilöstöinfo osana yrityksen järjestämää tiedotustilaisuutta
  • Irtisanottavat siirtyvät palveluun joko työnhakuvalmiuksia lisäävän ryhmäkoulutuksn kautta tai suoraan yksilövalmennuksiin

Yksittäiset exit-sopimukset:

  • Työnantaja ostaa yksilövalmennusta lain edellyttämällä summalla, joka vastaa irtisanottavan henkilön kuukausipalkkaa