Muutosturva

MUUTOSTURVA

MILLOIN MUUTOSTURVA?

 • Kun organisaatio tekee päätöksen yt-menettelystä ja tarvitsee kumppania prosessin läpiviemiseen.
 • Kun irtisanomisilmoitukset on annettu ja yritys tarvitsee henkilöstölle lain edellyttämää muutosturva -palvelua.
 • Kun irtisanotulle henkilöstölle halutaan tarjota nopeasti uuteen työhön johtavaa uravalmennusta.

KENELLE PALVELU ON TARKOITETTU?

 • Muutosturva -palvelumme sopii yrityksille, jotka haluavat ylläpitää vastuullisen työnantajan mainetta myös haastavissa tilanteissa.
 • Organisaatioille, joilla on vain vähän kokemusta yt-menettelystä ja henkilöstön irtisanomistilanteista.
 • Henkilöille, jotka tarvitsevat yksilöllistä tukea uuden työn tai urapolun löytämisessä.

MITÄ PALVELUSTA SAA?

 • Muutosturvakumppanuutta ja johtamisen tukea yt-prosessin eri vaiheisiin.
 • Muutokseen sopeutumisen valmennusta ja uudelleentyöllistymisen tukea irtisanotulle henkilöstölle.
 • Muutosturva tuo aitoa apua työstä työhön siirtymiseen.

PALVELUN EDUT JA HYÖDYT

 • Muutosturva mahdollistaa henkilöstöstä välittämisen ja myönteisen työnantajakuvan ylläpitämisen.
 • Varmistaa eläkeriskien hallintaa.
 • Tukee jäljelle jäävän henkilöstön motivaation säilymistä.

Mitä valmennettavat kertovat muutosturvasta?

Unelmasta konkreettinen visio

Kasvuvalmennus osana uravalmennusta

Ville Juvonen

Valmennamme asiakasta yksilönä ja otamme huomioon hänen ainutlaatuiset tarpeensa. Yt-neuvotteluissa työnsä menettänyt Ville Juvonen hyötyi siitä, että sai tukea kahdelta valmentajaltamme. Kasvuvalmennus täydensi hänen uravalmennustaan ja auttoi luomaan unelmasta konkreettisen vision.

Palveluumme kuuluvat myös työnhakijalle tehdyt yksilöidyt esittelyvideot.

Katso tästä esimerkkejä tekemistämme videoista.

Lisätietoa muutosturvasta ja palvelustamme

Katja Noponen Oy:n lakisääteisen muutosturvan kriteerit täyttävät muutosturvapalvelut ovat organisaatioiden tukena muutostilanteissa, tarvittaessa muutostarpeen toteamisesta suunnittelun kautta toteutukseen ja halutun muutoksen saavuttamisen varmistamiseen. Muutosturva-palveluita toteuttavat kokeneet yritysosaajamme, jotka tarjoavat konkreettiset työkalut muutoksen eri vaiheiden toteuttamiseen ja hallintaan.

Mikäli osana muutosta joidenkin työsuhteet päättyvät, käytettävissä ovat outplacement-palvelumme, joiden avulla varmistetaan työsuhteensa päättäneiden eteneminen nopeasti ja tehokkaasti uudelle urapolulle. Outplacement-valmennuksen lisäksi muutosturvan palveluihimme sisältyvät coaching-palvelut, jotka tukevat uuden suunnan määrittämisessä, voimavarojen vahvistamisessa ja osaamisen tunnistamisessa ja sitä kautta täyden potentiaalin hyödyntämisessä uudella urapolulla.

Joidenkin kohdalla muutostilanne herättää voimakkaitakin tunteita tai pelkoja, jotka pahimmillaan estävät etenemisen uudelle urapolulle. Katja Noponen Oy:n muutosturvapalveluihin sisältyvät muutosvalmennus – palvelut, joiden avulla tuetaan muutostilanteen käsittelyä ja mahdollistetaan eteneminen uudelle urapolulle.

Muutosturvan palvelumme huomioivat muutostilanteessa mahdolliset osatyökykyiset, joita varten palvelukokonaisuuteen kuuluvat Työkykykoordinointi ja Tulevaisuuspolku-palvelumme. Palveluiden avulla varmistetaan riittävä ja asiantunteva ohjaus osatyökykyisten urapolkujen toteuttamisessa joko suoraan tai tarvittaessa kuntoutusmahdollisuuksia hyödyntäen.

Työyhteisövalmennus-palvelumme on suunnattu muuttuneeseen organisaatioon jääville henkilöille, jonka avulla varmistetaan uudenlaisessa työyhteisössä tai työtehtävissä työskentelevien motivaatio, osaaminen ja sitoutuminen uuteen toimintaympäristöön ja näin ollen tuetaan organisaatiota halutun muutoksen mahdollisimman tehokkaassa toteutumisessa.

Lisätietoja lakisääteisyydestä

Lakisääteinen muutosturva

Vuonna 2017 tulleen lakimuutoksen myötä, yli 30 henkilöä työllistävät yritykset ovat velvollisia tarjoamaan muutosturvaa yli 5-vuotta töissä olleille, tuotannollisista- tai taloudellisista -syistä irtisanottaville henkilöille. Muutosturvalla tarkoitetaan valmennusta ja koulutusta, joka auttaa irtisanottavaa henkilöä löytämään uuden työn nopeammin. Keskimäärin kuukausipalkan suuruinen koulutus- ja valmennuspaketti on monelle työntekijälle tärkeä työllistymismahdollisuuksien vahvistaja. Samalla se vahvistaa työnantajakuvaa ihmisistä välittävänä vastuunkantajana.

Esimerkkejä palvelun toteutustavoista:

Muutosturvakumppanuus alusta loppuun:

 • Muutosturva–asiantuntija konsultoi yt-menettelyssä neuvottelevia osapuolia
 • Muutosturva–asiantuntija tiedottaa prosessin päätyttyä tarjolla olevista tukimuodoista sekä organisaatioon jäävälle että työsuhteensa päättävälle henkilöstölle
 • Neuvottelujen jälkeen irtisanottavat siirtyvät ryhmäkoulutukseen ja yksilövalmennuksiin
 • Tukea työhön jäävälle henkilöstölle työssä jaksamiseen ja työtehon ylläpitämiseen.

Muutosturvapalvelut yt-prosessin päätyttyä:

 • Palvelusta pidetään henkilöstöinfo osana yrityksen järjestämää tiedotustilaisuutta
 • Irtisanottavat siirtyvät palveluun joko työnhakuvalmiuksia lisäävän ryhmäkoulutuksn kautta tai suoraan yksilövalmennuksiin

Yksittäiset exit-sopimukset:

 • Työnantaja ostaa yksilövalmennusta lain edellyttämällä summalla, joka vastaa irtisanottavan henkilön kuukausipalkkaa

Ota yhteyttä:

Palvelusta vastaava henkilö

Jouni Puhakka

palvelupäällikkö

jouni.puhakka(at)katjanoponen.fi
p. 0400 398 115

Hintaesimerkkejä palvelusta:

Muutosturvakonsultaatio yt-menettelyn osapuolille250€/ tunti
Outplacement henkilöstöinfo150€/ tunti
Ryhmävalmennus työnhaun tukemiseksi650€/ tunti
Yksilövalmennus 150€/ tunti

Hintoihin lisätään alv 24%, sekä valmentajan matkakulut, mikäli palvelu toteutuu muualla kuin Katja Noponen Oy:n toimitiloissa tai videoneuvotteluna. Ota yhteyttä ja kysy lisää muutosturvasta ja palveluistamme!