Coaching palvelu

COACHING

MILLOIN PALVELUUN?

 • Kun halutaan optimoida työntekijöiden potentiaali
 • Kun halutaan voida ja suoriutua paremmin työssä, kehittää työkykyä ja toimintatapoja
 • Kun työnkuvassa tapahtuu muutoksia ja/tai halutaan kasvattaa työntekijöiden sisäistä motivaatiota

KENELLE ERITYISESTI?

 • Avainhenkilöille (esimerkiksi asiantuntijoille, esimiehille ja vastuuhenkilöille)
 • Vaativaa ajatus- ja kehittämistyötä tekeville työntekijöille
 • Kehittymistarpeessa oleville työntekijöille

MITÄ PALVELUISTA SAA?

 • Työkaluja ajatteluun ja menetelmiä muutoksiin sopeutumiseen
 • Keinoja kiireen hallintaan, työn priorisointiin ja ajankäytön tehostamiseen
 • Tietoa ja taitoa jaksamiseen sekä itsetuntemuksen ja hyvinvoinnin lisäämiseen

PALVELUN EDUT JA HYÖDYT

 • Tehostaa ja nopeuttaa tavoitteiden saavuttamista ja tuloksiin pääsemistä
 • Sitouttaa henkilöstön ja ehkäisee ei-toivottua henkilöstön vaihtumista
 • Lisää työmotivaatiota, optimoi työtehoa ja toimintakykyä muutoksista huolimatta

Esimerkkejä palvelun toteutustavoista:

 • Yksilö- tai ryhmäcoaching
 • Henkilökohtaiset tapaamiset ja/tai videotapaamiset
 • Ryhmäkoulutukset ja workshopit

Hintaesimerkkejä palvelusta:

Yksilöcoaching 230€/ tunti

Räätälöidyt workshopit650€/ tunti
Coaching ryhmäkoulutukset3000€/ 4 tuntia

Hintoihin lisätään alv 24%, sekä valmentajan matkakulut, mikäli palvelu toteutuu muualla kuin Katja Noponen Oy:n toimitiloissa tai videoneuvotteluna.

© Copyright - Katja Noponen Oy