Vuoden alussa astui voimaan uusi yhteistoimintalaki, jonka tarkoituksena on parantaa henkilöstön tiedonsaantia, vuorovaikutusta ja vaikutusmahdollisuuksia.

Merkittävin muutos oli kokonaan uuden ”jatkuva vuoropuhelu työpaikoilla” -käsitteen sisällyttäminen lakiin. Uusi laki luo puitteet yrityksen ja työyhteisön systemaattiselle kehittämiselle, mikä laajentaa yhteistoiminnassa käsiteltävien asioiden piiriä.

Uudessa laissa mm. henkilöstö- ja koulutussuunnitelma korvataan työyhteisön kehittämissuunnitelmalla. Työnantajan päätettävissä olevia muutostilanteita koskeva sääntely yhdistetään irtisanomis- tai lomautusperustetta edellyttävien muutostilanteiden sääntelyn kanssa.

Uuden lain myötä moni yritys pohtii, miten ylipäätään vastuullisena toimijana voi enää vähentää henkilöstöään. On päivänselvää, että vain elinkelpoiset ja menestyvät yritykset pystyvät hoitamaan vastuitaan. Yrityksillä ei ole tulevaisuutta ilman kannattavaa taloudellista toimintaa, eikä ilman turvallista tulevaisuutta työntekijöillä ole työtä.

Kun taloudelliset signaalit osoittavat heikkenemisen merkkejä, yritysjohto joutuu edelleenkin menemään sopeuttamistoiminnan puolelle. Tämä on vastuullisten johtajien tapa varmistaa se, että yritys pystyy tulevaisuudessa hoitamaan velvollisuutensa ja tarjoamaan myös yritykseen jääville henkilöille mahdollisimman turvallisen paikan työskennellä.

Hallitut sopeuttamistoimet

On kuitenkin huomioitava, että työnantajista erottuvat edukseen edelleenkin ne, jotka ovat ymmärtäneet, miten suuri merkitys on vastuullisella ja fiksulla irtisanottavista huolehtimisella.
Sopeuttamistoimet on mahdollista tehdä yhteiskunnallisista vastuistaan huolehtien ja mahdollisimman hallitusti, ihmisiä kunnioittaen ja unohtamatta mahdollisia eläkeriskejä sekä viimeisen työnantajan vastuuta.

Työsuhteiden päättäminen on hyvin sensitiivinen asia irtisanojille, irtisanotuille sekä työpaikalle jääville. Kaikkia osapuolia kunnioittaen tehty sopeuttamisprosessi maksaa ajan ja vaivan moninkertaisesti takaisin.

Kun huolehditaan irtisanottavien henkilöiden mahdollisimman varmasta paluusta työelämään, huolehditaan samalla myös yrityksen eläkeriskeistä ja hyvästä maineesta.

Aidosti vaikuttavat muutosturvapalvelut tuovat organisaation jättäville työntekijöille konkreettista apua oman uran tulevan suunnan mietintään, ammatillisen itsetunnon tukemiseen, voimavarojen kohdentamiseen sekä realistiseen uudelleensijoittumiseen.

Kauniita korulauseita ei välttämättä kukaan muista, mutta edellä mainittu aito tuki ja uusi työpaikka ratkaisevat tässä kohdassa kaiken.

Yhtä tärkeää kuin irtisanottavien uudesta urapolusta huolehtiminen, on myös vaalia lämmöllä niitä hyviä työntekijöitä, jotka jäävät työskentelemään yritykseen. Irtisanomiset heikentävät aina jäljelle jäävän henkilöstön luottamusta työnantajaan, sitoutumista ja työmotivaatiota. Siksi tämä on erittäin tärkeä nivelvaihe, joka työnantajan kannattaa hoitaa mahdollisimman hyvin.

Huolehtiminen jäljelle jäävistä

Olen omassa työssäni huomannut, että yritykset panostavat kyllä vahvasti YT-prosessin laillisuuteen. Kun lain mukaiset stepit on toteutettu, koetaan helposti, että on kenties onnistuttu. Vaarana on kuitenkin aina jäljelle jäävien työntekijöiden ”unohtaminen”.

Mikäli jäljelle jääneet työntekijät eivät jaksa tai ole motivoituneita työssään, YT:ssä johdon tavoittelema tehokkuus ei pintaudu, vaikka työntekijöitä vähennettäisiinkin. Kun yritys panostaa lakisääteisten palveluiden ylittäviin tukitoimiin, viestii se samalla myös jäljelle jääville työntekijöille, että yritys välittää työntekijöistään ja arvostaa heidän työtään sekä antaa oikeita työkaluja uudelleenorganisoitumiseen muuttuneessa tilanteessa.

Työnantaja pystyy osoittamaan vastuullisilla toimillaan olevansa hyvä työnantaja, vaikka joutuukin irtisanomaan. Jäljelle jäävistä kannattaa pitää kiinni näyttämällä aidoilla teoilla, että jokaisesta osatekijästä huolehditaan. Siten voidaan ylläpitää myös jäljelle jäävien sitoutumista työnantajaansa.

Mitä nopeammin työyhteisö saadaan voimaan paremmin, sitä enemmän turhat säätämiset vähenevät ja sen tehokkaammaksi muotoutuu työyhteisön tekeminen.

Älä epäröi olla yhteydessä, jos organisaatiossanne pohditaan näitä asioita. Me autamme sinua koko prosessin ajan. Sinun ei tarvitse selvitä yksin, tehdään tämä yhdessä.

Eräänä aamuna näin joulun alla meidän Katja kuunteli auton ratissa Jouluradiota. Hän pani merkille, että suomalaisten joululaulujen sanoitukset ovat jokseenkin melankolisia. Mutta mitä sen taustalta löytyy, mitä pilkahtaa tummalla joulutaivaalla? Tämän vlogin myötä toivotamme sinulle oikein hyvää ja rauhallista joulua.

Vatvotko mielessäsi mennyttä tai murehditko tulevaa? Mitä jos ottaisitkin ajatuksen voimasi käyttöön ja vaikuttaisit itse siihen, millaista huomista luot? Toimitusjohtaja Katja Noponen muistuttaa siitä, miten tärkeää on keskittyä märehtimisen ja valittamisen sijaan positiiviseen ja hyvään. Valinta on sinun.

Mikään ei ole niin varmaa kuin epävarma.

Tämä klassikkosanonta on ollut erityisen totta viimeisen vuoden aikana. Koronaa tai ei, epävarmuus kuuluu työelämään. Epävarmuuteen ei ole rokotetta. Meidän onkin hyväksyttävä, että siitä on tullut kiinteä osa uutta työnormaalia, johon täytyy vain sopeutua.

Olen pohtinut omia keinojani seurata korona-ajan alun muutoksia ja sitä kautta aktiivisesti hallita muutosta. Epävarmuus ei sinänsä ole ongelma, eiköhän se ole jopa iso osa ihmisenä olemista. Sopiva määrä epävarmuutta pitää meidät valppaina uusissa tilanteissa. Vasta kunnon yliannostus voi lamaannuttaa meidät.

Uuden kesämuodin kynnyksellä trendivärien tai lahkeen leveyden sijaan olen kiinnittänyt huomion siihen, että lannistumattomat ihmiset ovat etenkin nyt muodissa. Oikeastaan he ovat pirun kovaa huutoa muuttuneilla rekrytointimarkkinoilla. Näitä sitkeitä tyyppejä minäkin haluan lisää omaan voittajajoukkueeseeni.

Ennen kuin ilmoittaudun rekrymarkkinoille loistotyyppien vastaanottajaksi, on hyvä pohtia, millaisia nämä lannistumattomat, hopeatoffeen lailla henkisesti sitkeät tyypit sitten ovat. Mielestäni kyseessä on paljon laajempi asia kuin vain vahvana oleminen. Venyvään sitkeyteen tarvitaan enemmän järkkymätöntä tahtoa kuin pelkkää lahjakkuutta. Sitkeys ei myöskään ole luonnollinen ominaisuus, sitäkin voi kehittää.

Jokaisesta meistä löytyy sitkeyttä. Muistutan usein itseäni, että haastavan tilanteen tullen on hyvä ajatella, että lannistumattomat tyypit eivät kysele vaikeassa tilanteessa miksi, vaan miten.

Ameebamaista muuntautumiskykyä

Energian kohdentaminen tilanteesta selviämiseen auttaa aina paremmin kuin syyn tai syyllisen löytäminen. Kun tätä keskustelua käy itsensä kanssa riittävän usein, saattaa jopa pystyä estämään ongelmatilanteisiin joutumisen, ainakin joiltakin osin.

Sitkeät ja vahvan itsetunnon omaavat ihmiset myös luottavat siihen, että vaikeisiin tilanteisiin joutuessaan he keksivät ongelmiin ratkaisut. Vahvan henkisen kunnon omaavat ihmiset ovat myös paremmin suojassa stressaavissa tilanteissa.

Mikäli luonto-ohjelmiin on uskominen, eri eliölajit ovat säilyneet maapallollamme miljoonia vuosia muuntautumiskykynsä ansiosta. Olisiko meillä nyt aika ottaa oppia, vaikka ameebalta, jotta me ihmiset ja sitä kautta organisaatiotkin osaisimme riittävästi mukautua ja hyväksyä uudet tilanteet?

Kaikkea voi opetella, myös mukautumiskykyä, sillä tutkimustenkin mukaan resilienssi ja sosiaalisen pääoman korkea taso työyhteisössä pienentävät sairauspoissaolon riskiä. Tämä taas puolestaan lisää tuottavuutta ja pitkässä juoksussa myös parantaa yhteiskuntamme mahdollisuuksia pitää huolta niistä, jotka tarvitsevat erityistä tukea.

Kun oppii olemaan pelkäämättä muutoksia, on mutkattomampaa suhtautua jatkuvasti muuttuvaan työelämään.

Taistelusta hyväksyntään

Kovasta yrittämisestä ja loputtomasta sitkeydestä huolimatta on kuitenkin todettava, että kaikille tulee elämässä joskus eteen vaikeita tilanteita. Jo oman jaksamisen vuoksi ne täytyy vain hyväksyä. Jatkuva oman mielen sisäinen taistelu tilannetta vastaan kuluttaa meitä, eikä lopulta kuitenkaan poista vastoinkäymistä elämästämme.

Kaikista epävarmuuksista huolimatta haluan olla yhtiön keulakuvana vahva ja positiivinen esimerkki siitä, miten tuntemattomienkin uhkien edessä voi suhtautua luottavaisesti tulevaan. Uskon sen vahvistavan kaikkia organisaatioita ja palautumista haastavista ajoista. Meidän kaikkien on hyvä vahvistaa tietoisesti luottamustamme.

Vaikeita asioita tulee eteen kaikille. Silloin on hyvä muistaa, että jos et pysty valitsemaan tilannettasi, voit ainakin yrittää muokata ajatuksiasi ja suhtautumistasi siihen. Saatat yllättyä, kuinka paljon se voi muuttaa elämääsi.

Voimia meille kaikille haastaviin aikoihin! Pidetään hyvää huolta itsestämme ja toisistamme.

Toimitusjohtajamme joulutervehdyksessä Katja kertoo, miten hänen lapsuutensa pienen maalaiskoulun ekaluokan joulujuhlassa lausutut sanat sopivat tähänkin päivään.

Onko työurasi suunta selkeä vai kaipaatko tulevaisuuden suunnitelmiisi kirkastusta?

Vuosia alalla työskenneltyäni olen huomannut, että yllättävän moni menee työurallaan uravirran mukana. Moni kuvaa ”ajautuneensa” erilaisiin työtehtäviin.

On varsin luonnollista, että joinakin työpäivän aamuina saattaa töihin lähtö tympiä, koska kenties hieman päättömänkin kulkeutumisen vuoksi työstä saattaa puuttua ”se jokin”.

Jotta se kuuluisa työnimu löytyisi uudelleen, arjen muutokseen tarvitaan ratkaisukeskeistä selkeyttämistä: millainen työntekijä oikeasti olen ja mitä aidosti työurallani tavoittelen?

Uravalmentajiemme puoleen kääntyy monenlaisia asiakkaita. Olitpa sitten työelämäsi alussa tai ylimmän johdon kokenut tekijä, ammattilainen voi auttaa sinua näkemään, miltä ammatillinen osaamisesi näyttää ulkopuolisen silmin. Näin pääset kiteyttämään ajatuksiasi parhaiten sopivan urasuunnan valitsemiseksi.

Rohkenen väittää, että usein myös oma näkemys henkilökohtaisesta työmarkkina-arvosta saattaa samentua. Näin etenkin silloin, jos työurasi on ollut pitkä tai olet pysytellyt työurasi ajan hyvin samankaltaisissa tehtävissä.

 

Vaihtoehtona parempi ratkaisu

Haluan muistuttaa, että kenenkään ei tarvitse jäädä epätyydyttävään työhön, vaan lähes aina on vaihtoehtoja. Myös silloin, kun itse ei kokonaistilanteessa pysty niitä näkemään.

Asioihin voi vaikuttaa. Aina on löydettävissä parempia ratkaisuja.

Uravalmentaja on myös oivallinen lisätuki silloin, kun uratavoite on selvillä, mutta oma tahdonvoima, aika tai uskallus eivät meinaa riittää tavoitteen saavuttamiseen.

Uravalmentaja osaa valita asiakkaalle oikeat kanavat ja reitit, joihin kannattaa kohdistaa työnhakua. Ammattilainen tietää tai ainakin selvittää, missä on tällä hetkellä tai tulevaisuudessa parasta kysyntää.

Oman osaamisen tunnistaminen ja brändääminen ovat merkittävä osa oman urastrategian luontia. Ulkopuolinen ammattilainen jäsentelee ja valaisee valmennettavalle lähes aina sellaisiakin taitoja, jotka asiakkaalta itseltään ovat voineet jäädä pimentoon.

Uravalmentaja osaa myös tehdä osaamisen näkyväksi eri sosiaalisen median kanaviin, joista työnhakija on paremmin työnantajien ja headhuntereiden löydettävissä.

Uravalmentaja vs. asunnonvälittäjä

Useimmat meistä käyttävät asuntokaupassa automaattisesti välittäjää, onhan kyseessä yksi elämämme isoimmista hankinnoista.

Vietämme ison osan valveillaoloajastamme töissä, joten ihan yhtä tärkeää kuin löytää hyvä asunnonvälittäjä, on saada rinnalle ammattilainen seuraavan urastepin etsintään.

Anna meidän auttaa sinua parempaan työelämään ja edistämään urasi merkityksellistä jatkoa.

Järjestämme live-valmennusta ympäri Suomea aina Ahvenanmaalta Lappiin saakka. Kaikki valmennukset voidaan toteuttaa luonnollisesti myös verkossa.

Käy tutustumassa palveluihimme uudessa verkkokaupassamme www.katjanoponen.com

Tervetuloa!

Huh huh, mikä kevät on takana. Kukaan meistä ei olisi uskonut vielä tammikuussa, mitä kaikkea onkaan tulossa.

Meidän yrityksessämme vuosi lähti käyntiin aivan ennätysmäisesti, odotettiin kaikkien aikojen vuotta. Ja sitten BANG: korona iski ja kaikki toiminnot seis.

Kaikki meidän työntekijämme, jotka pystyivät, siirtyivät etätöihin. Onneksi suurin osa työstämme on mahdollista toteuttaa etänä.

Kyllä se silti vähän yrittäjää huimasi, kun ihan kaikki sisällä olleet tarjouspyynnöt pistettiin hetkeksi jäihin. Myös meillä vietettiin tovi aika erikoisia aikoja ihmetellen maailman menoa ja kauppojen tyhjiä hyllyjä.

Toukokuussa liiketoiminta alkoi sitten selvästi vilkastua, ja nyt on saatu iloita tarjouspyynnöistä tai uusista kaupoista lähes päivittäin.

Kesä tuli ja elämä jatkuu, vaikkakin hieman eri tavalla kuin mihin oli totuttu. Ei myöskään voi tietää, koronavirus on saattanut tulla yhteiskuntaamme jäädäkseen. Meidän pitää vain tulla toimeen ja elää sen kanssa.

Meidän kaikkien käytöstavat muuttuivat, ja asioita oli pakko nähdä yhtäkkiä eri näkökulmista. Ei haaskata käsissämme olevaa kriisiä, tämä oppi tuo varmasti tulevaisuudessakin mukanaan uusia mahdollisuuksia.

Yrittäjän polttoainetta

Olen puhunut kyllästymiseen saakka epävarmuudesta yrittäjän polttoaineena. Samalla kun maailmantaloudessa raakaöljyn hinta putosi miinusmerkkiseksi, on ihan tässä kotimaan yrittäjälläkin viime aikoina riittänyt tuota epävarmuuden polttoainetta omiksi tarpeiksi.

Kaikesta huolimatta haluan edelleenkin nähdä epävarmuudessa hyvää, sillä se ajaa meitä kaikkia miettimään liikeideoita uudelleen, parantamaan palveluja ja mahdollistamaan uusia työskentelytapoja.

Olen pitänyt meitä hyvinkin nykyaikaisena digitaalisuuteen vihkiytyneenä yrityksenä. Myös meillä otettiin koronan ansiosta taatusti ainakin digikolmiloikka.

Uskon, että etätapaamiset ovat tulleet jäädäkseen. Onhan se pirun tehokasta omalta Espoon työpisteeltään käydä vaikka pikaisesti myyntikäynnillä Oulussa.

700 miljoonan euron säästöt

Olen ollut aina käsidesin ja saippuan suurkuluttaja, joten otin aika innolla vastaan meidän kaikkien parantuneen käsihygienian. Jos jaksamme jatkossakin pestä ahkerasti käsiämme, tulee sillä olemaan yllättävä positiivinen vaikutus.

Tein vähän laskelmia. Jos pelkästään kausi-influenssan aiheuttamien sairauspoissaolojen määrä vähenisi hitusen, vaikutukset olisivat yhteiskunnan kannalta huomattavia.

Meillä on reilu pari miljoonaa palkansaajaa, ja jos tämän myötä ollaan vaikka yksikin päivä vähemmän pois töistä kausiflunssan vuoksi, tekee se karkeallakin laskukaavalla säästöä yli 700 miljoonaa euroa vuodessa.

Se on yhteiskunnallisesti käsittämättömän suuri summa. Tosin ei pidä unohtaa, että jokaisessa pienessäkin yrityksessä sairauspoissaolojen väheneminen voi olla taloudellisesti todella merkittävää.

Jatketaan elämää, ei anneta koronapelolle valtaa. Pelko kapeuttaa ajatuksia ja jarruttaa elämämme ihan liian monella eri tavalla.

Maailmassa luodaan juuri nyt paljon uutta, ja meillä kaikilla on opittavaa uusista hyvistä toimintavoista.

Näiden sanojen myötä toivotan teille kaikille rohkeutta ja aurinkoista tulevaa kesää!

Moni yritys on joutunut henkilöstön lomauttamiseen tai suunnittelee sitä. Osa pohtii, mitä työtä keksisi työntekijöilleen, kun tutut työt katoavat yllättäen.

Useat yritykset ovat olleet meihin yhteydessä. He ovat kyselleet, voisimmeko kouluttaa etänä heidän työntekijöitään kohtaamaan muutos aktiivisena ja toimintavalmiina lamaantumisen sijaan.

Osa on miettinyt, voisivatko he jo etukäteen valmistella henkilöstöään mahdollisiin irtisanomistilanteisiin tarjoamalla palveluja etupainotteisesti erityisesti heille, jotka jo kenties pohtivat mielessään urasiirtoja.

Eräs yritysjohtaja kyseli, mitä he voisivat tehdä, ettei heidän tarvitsisi pitää yt-neuvotteluja. Ja voisivatko he jotenkin auttaa henkilöstöään oivaltamaan uusia urapolkuja ennen yt:itä?

Kaoottinen tilanne, johon koko Suomi on ajautunut, koskettaa valitettavasti jollakin tavalla meitä kaikkia. Monilta yrityksiltä on sulanut tilauskantaa, tai yritystoiminta on muutoin ajanut lähes yhdessä yössä täysillä seinään.

Toivottavasti meistä kukaan ei lamaantuisi näiden kaikille tuntemattomien olosuhteiden edessä, vaan hyväksyisimme vallitsevan tilanteen. Ja alkaisimme napakasti tehdä jotakin asioille, joihin voimme oikeasti vaikuttaa.

Kun vain annamme itsellemme ja toisillemme mahdollisuuden, kykymme omaksua uusia tapoja tehdä töitä tai kehittää uusia palveluja tai tuotteita on jopa yllättävän hyvä.

© Petteri Lehto

Jos mietit näitä asioita päivät tai yön pitkät tunnit, pohditaan tilannetta yhdessä. Kun asioista puhuu ääneen, ne usein selkiytyvät myös omassa päässä.

Ota yhteyttä, jos kaipaat ihan vain ajatustenvaihtoa kokonaistilanteesta tai pientä huilia kasaantuneista huolista. Pohtiminen kanssamme on maksutonta.

Olemme ihan jokainen tässä samassa myrskyisässä veneessä, mutta me selviämme tästä yhdessä!

Soita tai laita viestiä meille, ja sovitaan vaikka videopalaveri.

Toimitusjohtaja Katja Noponen, 044-5881885
katja.noponen@katjanoponen.fi

Strategiajohtaja Juha Stenbäck, 040-718 2019
juha.stenback@katjanoponen.fi

Palvelupäällikkö (Pohjois-Suomi) Katja Kemppainen, 050-408 8479
katja.kemppainen@katjanoponen.fi

Asiakkuuspäällikkö (Itä-Suomi) Noora Kekki, 040-550 3907
noora.kekki@katjanoponen.fi

Asiakkuuspäällikkö (Länsi-Suomi) Jouni Puhakka, 0400-398115
jouni.puhakka@katjanoponen.fi

Johtamisella on tunnetusti huikea vaikutus niin työn tuottavuuteen, työhyvinvointiin kuin työkykyynkin. Johtaja on työn sisällön ja merkityksen lisäksi olennaisimpia henkilöstönsä motivaation lähteitä.

Kun työntekijällä on motivaatio kunnossa, yllämainittujen lisäksi se näkyy lähes poikkeuksetta myös sairauspoissaolojen määrässä.

Kaikki tutkimukset tukevat sitä, että työstään innostuneet ja motivoituneet palaavat sairauden jälkeen työhönsä nopeammin. Ja ovat usein myös kiinnostuneita huolehtimaan omasta terveydestään.

Tässä kohtaa ilmainen vinkki numero yksi: Mikäli mahdollista, uusien työntekijöiden rekrytointivaiheessa tulisi kiinnittää enemmän huomiota työnhakijan motivoitumistasoon kuin katsoa pelkästään hänen pätevyyttään. Kun sisäinen motivaatio on kohdallaan, myös uusien tehtävien omaksuminen on helppoa.

Hyvän johtamisen merkitys on huomattu suomalaisessa työelämässä aidosti vasta viime vuosina. Mikäli heräsit tilanteeseen vasta nyt, ei ole liian myöhäistä.

Johtajuus on jatkuvaa kasvua, ihan jokaisena päivänä. Johtajana olet työpaikkasi yksi tärkeä suunnannäyttäjä. Valoisa sekä positiivinen asenteesi tarttuu.

Kuka motivoi ja ketä?

Keskity luomaan otolliset olosuhteet, joissa työntekijöiden on helppo motivoitua. Toiminnallasi näytät, millaisen ilmapiirin ja työtavat työpaikalle haluat.

Yksittäinen ulkoa tuleva motivaatiotekijä, kuten raha, on harvoin yksinään pysyvää. Sen sijaan positiivinen kokonaisvire motivoi aina, myös vaikeina aikoina.

On selvää, että jokainen johtaja joutuu nykypäivänä pohtimaan yhä useammin, miten innostaa ja johtaa niin itseään kuin muita epävarmuuden, toimintaympäristön muutoksen ja jatkuvasti lisääntyvien tavoitteiden paineissa.

Pääsen seuraamaan lukuisia työyhteisöjä läheltä. Välillä tuntuu, että motivoinnissa ajoittain meiltä unohtuu edelleenkin molempien osapuolten yhteisvastuullisuus.

Mikromanageeraatko vai luotatko?

Rivien välistä ja välillä ihan tiukasti riveiltäkin on luettavissa, että motivoinnissa esimiehen olisi oltava aktiivinen vastuullinen osapuoli. Työntekijä puolestaan olisi pelkästään passiivinen motivointia vastaanottava kohde. Tämä on vanhanaikaista. Motivoidutaan siis aktiivisesti yhdessä!

Hyvä johtaja tietää, missä menee työntekijän itsenäisyyden ja tuen tarvitsemisen kultainen keskitie. Tutkimusten mukaan menestyminen työssä perustuu motivaatioon, ei niinkään älykkyyteen, kykyihin tai taloudellisiin kannustimiin.
Vaikka työntekijöiden motivaation tulee leimahtaa sisältäpäin, johtajien tärkein tehtävä on laittaa pieniä sytykkeitä henkilöstön motivoimiseksi täyteen roihuun.

Vaikka kontrollointi ja pienimpienkin yksityiskohtien johtaminen tuntuisi ihanalta, yksinkertaisinta on kuitenkin vain luottaa. Aidolla luottamuksella henkilöstö motivoituu tavoitteisiin, ottaa vastuuta ja hoitaa työnsä entistä motivoituneemmin.
Nyt on aika lopettaa motivointi, ja alkaa sen sijaan luoda henkilöstölle oivallisia olosuhteita motivoitua.

Kysytkö vai arvuutteletko?

Meistä jokainen motivoituu hyvin erilaisista jutuista. Tuijotamme asioita hyvin eri näkökulmista, toimimme eri tavoin.

Vinkki kaksi: Kysy suoraan, mikä motivoi juuri tätä ihmistä. Et voi kysymättä tietää, motivoiko häntä sopivan kokoiset haasteet, työn merkityksellisyys vai raha. Tiedossa on, että työstään nauttivaa työntekijää ei tarvitse enää erikseen motivoida.

Motivoiva vuoropuhelu on osaltaan myös vahvaa arvostusta henkilöstön tekemää työtä kohtaan. Kun tietää mihin on menossa, rakentava palaute auttaa työntekijöitä kehittymään. Samalla se on yksi luontevimmista tavoista motivoida.

Tunnustuksen saaminen hyvin tehdystä työstä motivoi meitä jokaista. Itseni on ollut vaikeaa välillä ymmärtää, milloin joku suoritus tai tavoite on riittävän hyvä. Eli joku roti siinäkin. On tärkeää edellyttää hyviä suorituksia, mutta ymmärtää samalla, missä menee riittävän hyvän laatukriteerin raja.

Muistan joskus jonkun superfiksun johtajan verranneen työntekijän motivaatiota gaselliin ja gepardiin. Siinä vertauksessa gaselli liikkui vain silloin, kun se kohtasi pelkoa tai nälkää. Eli silloin, kun sen oli yksinkertaisesti vain pakko lähteä liikkeelle. Gepardilla puolestaan oli sisäsyntyinen tarve saalistaa. Gepardi saalisti päivittäin, vaikkei sen olisi välttämättä edes tarvinnut.

Nykyjohtajien on tehtävä johtamistyössään parhaansa saadakseen lauman gepardeja tiimiinsä. Näinä aikoina ei ole varaa gasellimaiseen heikkoon työhyvinvointiin, vaan sisäiseen motivaatioon parhaiten soveltuvien olosuhteiden rakentamisen on oltava osa jokaisen johtajan työkalupakkia. Se jos mikä maksaa itsensä tässäkin markkinatilanteessa takaisin moninkertaisesti.


Vaikka asiasta on jauhettu jo vuosia, on selvää, että sosiaalinen media on tullut osaksi johtamistyötämme, tahdoimme sitä tai emme.

Sosiaalisella medialla on iso arvo tämän päivän monikanavaisessa yritysjohtamisessa.

Somen aktiivikäyttöön tulee tänä päivänä painetta joka suunnasta. Kärjistetysti voikin sanoa, että meissä johtajissa on joko aktiivisia somepelureita tai perässähiihtäjiä. Esimerkillinen johtaja kun on itse eturivissä näyttämässä mallia, sillä someviestintä ei ole enää pelkästään yrityksen viestinnästä vastaavan henkilön tehtävä.

Nykypäivän johtajia halutaan seurata somessa, ja odotukset viestinnästä ovat suurempia kuin koskaan aiemmin. Valitettavan harva johtaja kuitenkin edelleen käyttää tämän kanavan hyödykseen. Liian moni johtaja on hiljaa ja silmät tiukasti nykyajalle kiinni.

Someläsnäoloa ei voi ulkoistaa

Sosiaalinen media on tullut osaksi nykyjohtajan vaikutustyövälineitä, jotka mahdollistavat omalta osaltaan yrityksen menestyksen. Somen avulla voi viestiä niin yhtiön strategiaa ja arvoja kuin myös vaikuttaa positiivisesti työntekijöihin.

Pelottavinta ja samalla kaikkein kiehtovinta tässä on se, että johtajan täytyy olla omalla persoonallaan somessa läsnä – vain se tekee viestinnästä kiinnostavaa.

Johtajan somea ei voi ulkoistaa. Some vaatiikin lähes loputtoman läsnäolon myötä aikaa, jolloin jokaisen johtajan on määriteltävä, mihin ja kuinka paljon aikaansa someen priorisoi.

Jos somen hyödyistä ei ole johtajalla itsellään selkeää kuvaa, harvemmin silloin someviestintäkään on linjassa yrityksen muun toiminnan kanssa. Tämä on ymmärrettävää, sillä some on asia, jonka harvoin voi muuntaa suoraan rahaksi.

Samalla informaatiotulva joka suunnasta on valtaisa. Tulvasta huolimatta oman someaktiivisuuden lisäksi on tärkeää seurata vähintään muutamaa oman alansa edelläkävijää, aivan kuten sinuakin johtajana seurataan.

Tiennäyttäjäjohtajia tarvitaan

Some vaatii sen, että johtaja tuo oman persoonansa ja henkilökohtaisen johtajuutensa kulmahuoneen hämärästä avoimena pelikentälle. Tämä on uutta, sillä Suomessa on menneet vuosikymmenet pidetty visusti piilossa oma persoona ja johtajuustapa. Läpinäkyvyys onkin tärkeä osa someviestintää.

On myös tutkittu, että ihmisiä seurataan mieluummin kuin organisaatioita. Tämän päivän tiennäyttäjäjohtaja tuokin oman arvomaailmansa ja johtamisunelmansa julkisiksi, ymmärtäen samalla somen riskit antaessaan ajatuksensa pahimmillaan tuhansien anonyymien raadeltaviksi.
Raatelun riskit ovat kuitenkin kaikissa medioissa aina olemassa. Silti tänä päivänä somesta pois jääminen on mielestäni paljon isompi riski kuin somevirran mukaan heittäytyminen.