Ammatillinen kuntoutus

huomattavia säästöjä eläkemenoissa

AMMATILLINEN KUNTOUTUS

Mitä ammatillinen kuntoutus tarjoaa

Ammatillinen kuntoutus tarjoaa huomattavia taloudellisia säästöjä eläkemenoissa. Yritys hyötyy myös säästämällä sairauspoissaolokuluissa ja henkilöstön vaihtuvuuskustannuksissa. Edellä mainitut tukevat henkilöstön sitoutumista työnantajaan ja osaamisen säilymistä yrityksessä. Henkilöstöstä huolehtiva yritys antaa myös hyvän ja positiivisen kuvan yrityksestä uusia osaajia rekrytoitaessa.

Milloin ammatillinen kuntoutus on ajankohtaista

Kuntoutusasioissa kannattaa olla ajoissa liikkeellä. Mitä nopeammin ammatillinen kuntoutus aloitetaan, sitä parempia tuloksia voidaan saavuttaa. Kannattaa olla rohkeasti yhteydessä työterveyshuoltoon tai työnantajan eläkeyhtiön kuntoutusasiantuntijoihin, jos työntekijän heikentynyt terveydentila haittaa työskentelyä tai aiheuttaa työkyvyttömyyden uhkan. Katja Noponen Oy:n asiantuntijat auttavat sinua myös mielellään kaikissa kuntoutukseen liittyvissä asioissa.

Mitä vaihtoehtoja työnantajalla on

Työnantaja voi ohjata henkilön ammatilliseen kuntoutukseen, kun työntekijällä on selkeä työkyvyttömyyden uhka. Mikäli kuntoutus ei ole mahdollista, niin vaihtoehtoisesti työnantaja voi hankkia paljon sairauspoissaoloja tai korkean eläkeriskin omaavalle henkilölle Katja Noponen Oy:n Tulevaisuuspolkupalvelun, jolloin työnantajan työkyvyttömyysriskit pienenevät, sairauspoissaolot ja -kulut vähenevät ja eläkemaksuluokat putoavat. Tulevaisuuspolkupalvelun tavoitteena on työntekijöiden uudelleensijoittaminen uusiin terveydentilalle paremmin soveltuviin tehtäviin, tarvittaessa täysin uudelle työnantajalle. Tulevaisuuspolku-palvelussa voidaan mahdollisesti käyttää hyödyksi eri ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteitä, kuten uudelleenkoulutusta tai työkokeilua.

Toimintaohjeet tiivistettynä ammatillisessa kuntoutuksessa

Mitä nopeammin aloitetaan, sitä parempia tuloksia voidaan saavuttaa.

 • Työntekijällä

  Terveydellisiä rajoitteita, tarve työjärjestelyille tai paluu työelämään pitkän sairauspoissaolon jälkeen

 • Työntekijä, HR tai terveyshuolto lähettää eläkeyhtiölle

  ammatillisen kuntoutuksen hakemuksen ja B-lääkärinlausunnon

 • Eläkeyhtiö

  antaa päätöksen oikeudesta ammatilliseen kuntoutukseen, päätöksen kuntoutuksen sisällöstä

 • Ammatillinen kuntoutus voi alkaa

  voit saada avuksesi uravalmentajan erilaisia toimenpiteitä kuten esimerkiksi työkokeilun tai uudelleenkoulutuksen järjestämiseksi

 • Työura jatkuu

  Työura jatkuu ja työkyvyttömyyden uhka siirtyy

© Copyright - Katja Noponen Oy