Yrkesinriktad rehabilitering

YRKESINRIKTADE REHABILITERINGEN

Vem är yrkesinriktad rehabilitering för och vad är målsättningen?

Yrkesinriktad rehabilitering är för dig, som på grund av sjukdom, arbetsolycka eller skada är i riskzonen för att bli arbetsoförmögen eller få en väsentligt försämrad arbets- eller inkomstförmåga, under de kommande åren.

Målsättningen med yrkesinriktad rehabilitering är att

 • du kan fortsätta arbeta med en arbetsuppgift som motsvarar din arbetsförmåga
 • du kan återvända till arbetet efter en förlängd sjukfrånvaro

I och med att du insjuknar, har du rätt till att få ändamålsenlig yrkesinriktad rehabilitering, för att förhindra arbetsoförmåga samt för att förbättra din arbets- och inkomstförmåga.

Vad erbjuder yrkesinriktad rehabilitering?

Yrkesinriktad rehabilitering erbjuder dig en livskvalitativ och ekonomisk möjlighet att fortsätta i arbetslivet. Genom att stanna kvar i arbetslivet bibehåller du din förtjänstnivå och utökar din pension. Den yrkesinriktade rehabiliteringen är i allmänhet alltid kostnadsfri för rehabiliteringsklienten. Under rehabiliteringstiden är det möjligt att få utkomst- och reseersättning från den part som betalar för rehabiliteringen. I allmänhet kommer du till rehabiliteringen via ditt eget pensionsföretag eller försäkringsbolag.

Vad innefattar yrkesinriktad rehabilitering?

Yrkesinriktad rehabilitering kan innefatta:

 • yrkesvägledning med en karriärcoach
 • arbets- och skolningsprövningar, arbetsträning
 • yrkesinriktad omskolning
 • placering inom ett arbete som motsvarar hälsotillståndet
 • näringsunderstöd till företagare

HUR ANSÖKER JAG OM YRKESINRIKTAD REHABILITERING?

 • Blankett

  Du ansöker om yrkesinriktad rehabilitering med en skild blankett. Blanketten finns på arbetspensionsbolagets webbsida. Ifall du inte vet vilket ditt arbetspensionsförsäkringsbolag är, så kan du använda blanketten ”ansökan till yrkesinriktad rehabilitering” som finns på FPA:s sida.

 • Läkarens B-utlåtande

  Som bilaga till ansökan skall det bifogas ett B-läkarutlåtande.

 • Behandling av ansökan

  Behandlingstiden för en ansökan är 1-3 månader.

 • Kontakt

  När uppdraget för yrkesinriktad rehabilitering via karriärcoaching har anlänt till oss från ditt pensionsföretag/försäkringsbolag, tar din karriärcoach kontakt med dig per telefon och ni kommer överens om tidpunkt för en inledande intervju.

 • IInledande intervju

  Under den inledande intervjun, kartlägger du tillsammans med karriärcoachen din situation som helhet, och utreder om det finns grundlag för att inleda ett samarbete. Därefter ser ni på processen för hur karriärcoachingen fortsätter vidare.

Vem skulle kunna hjälpa mig med det praktiska förverkligandet av den yrkesinriktade rehabiliteringen?

Du kan få hjälp med yrkesinriktad rehabilitering av en personlig karriärcoach från Katja Noponen Oy. Karriärcoachen hjälper dig med det praktiska genomförandet av rehabiliteringen. Karriärcoachen kan till exempel hjälpa med att bearbeta och förvekliga en rehabiliteringsplan för att återvända till arbetet, arrangera omskolning eller fortsatt sysselsättning samt stöda sökandet av en arbetsprövningsplats. Ifall ditt arbetspensionsföretag eller försäkringsbolag understöder återvändande till arbetet eller fortsättning inom arbetslivet, kan du be om att få utnyttja Katja Noponen Oy:s tjänster inom karriärvägledning. Arbetspensionsföretaget eller försäkringsbolaget står för kostnaderna för karriärcoachingen. Katja Noponen Oy betjänar dig i hela Finland.

Hur kan jag få karriärcoaching?

För att få karriärcoaching förutsätts det att du kontaktar experten på yrkesinriktad rehabilitering på ditt arbetspensionsföretag eller försäkringsbolag. Experten har information om dina rättigheter till att få hjälp av en karriärcoach vid återvändande till arbetslivet. Ifall du kvalificerar för yrkesinriktad rehabilitering är Katja Noponen Oy ett alternativ för dig.

Fördelarna med rehabiliteringen

Genom oss sysselsätts årligen tusentals personer och därtill inleder hundratals en yrkesinriktad skolning, rehabilitering eller någon annan verksamhet som riktar sig mot arbetslivet. I all vår coaching är utgångsläget att utveckla det som är bra till att bli ännu bättre. Vår verksamhetsmodell är lösningsorienterad och vi värdesätter dig som klient. Över 80 procent av våra klienter återvänder till arbetslivet.

VEM KAN KOMMA TILL YRKESINRIKTAD REHABILITERING?

 • Risk för invalidpension

  Om det finns en risk för att du på grund av sjukdom eller skada kommer att lyfta invalidpension inom de närmaste åren

 • Förvärvsinkomst

  Om du under de fem senaste åren förtjänat minst 37 725,23 euro i förvärvsinkomst (år 2022)

 • Olycks- och trafikförsäkring

  Om du inte har rätt till rehabilitering via din olycksfallsförsäkring eller trafikförsäkring

 • Yrkesfärdighet

  Om du har en yrkesfärdighet inskaffad genom arbete eller utbildning

 • Förebyggande syfte

  Om du genom yrkesinriktad rehabilitering kan minska risken för arbetsoförmåga och förtidspension

Rehabilitering som främjar sysselsättning

Ifall du inte berörs av arbetspensionsföretagen eller försäkringsbolagen, till exempel för att du inte uppfyller den ovannämnda förvärvsinkomstnivån, kan du söka om sysselsättningsfrämjande rehabilitering via FPA. Sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering passar dig, som på grund av en sjukdom och/eller din helhetssituation behöver personlig vägledning för att välja arbetsuppgifter, yrkesområde eller utbildningsinriktning. Karriärcoachen stöder dig vid behov, även om du skall sysselsätta dig med ett förvärvsarbete, bli näringsidkare eller starta eget som företagare. Tilläggsuppgifter www.oikeatyö.fi och Se video