Ammatillinen kuntoutus

Heikentynyt terveydentila ei merkitse

työstä luopumista tai eläkkeelle jäämistä

AMMATILLINEN KUNTOUTUS

Kenelle ammatillinen kuntoutus on tarkoitettu?

Ammatillinen kuntoutus on tarkoitettu sinulle, jolla sairaus, työtapaturma tai vamma aiheuttaa uhan työkyvyttömyydestä lähivuosina tai heikentää olennaisesti työ- ja ansiokykyäsi. Ammatillisen kuntoutuksen päämäärä on se, että voit jatkaa työssäsi työkyvyn kannalta sopivammissa tehtävissä tai palata työntekoon pidentyneen sairauspoissaolon jälkeen. Sinulla on sairastumisesi myötä oikeus saada tarkoituksenmukaista ammatillista kuntoutusta työkyvyttömyyden estämiseksi tai työ- ja ansiokyvyn parantamiseksi.

Apua juuri sinulle?

Ammatillinen kuntoutus tarjoaa sinulle elämänlaadullisesti ja taloudellisesti mahdollisuuden pysyä mukana työelämässä. Työssä jatkamalla ylläpidät ansiotasoasi ja kartutat lisää eläkettä. Ammatillinen kuntoutus on pääsääntöisesti aina kuntoutujalle maksutonta. Kuntoutuksen ajalle on usein mahdollista saada toimeentuloa ja matkakorvauksia kuntoutuksen maksavalta taholta. Tyypillisesti kuntoutukseen tullaan työeläkeyhtiön tai vakuutusyhtiön kautta.

Ammatillisen kuntoutuksen sisältö

 • ammatinvalinnanohjausta
 • työ- ja koulutuskokeiluja, työhönvalmennusta
 • ammatillista uudelleenkoulutusta
 • sijoittumista uuteen terveydentilalle soveltuvaan työhön
 • elinkeinotukea yrittäjälle

MITEN KUNTOUTUKSEEN HAETAAN

 • Lomake

  Ammatillista kuntoutusta haetaan erillisellä lomakkeelle. Lomake löytyy oman työeläkevakuutusyhtiösi internet-sivuilta. Mikäli et tiedä omaa työeläkevakuutusyhtiötä, niin voit yhtä hyvin käyttää Kelan sivuilta saatavaa hakemus ammatilliseen kuntoutukseen – lomaketta.

 • Lääkärin B-lausunto

  Hakemuksen liitteeksi tulee liittää lääkärin B-lausunto.

 • Hakemuksen käsittely

  Ammatillisen kuntoutuksen hakemuksen käsittelyaika on 1-3 kuukautta.

 • Yhteydenotto

  Kun toimeksianto uravalmennuksesta on saapunut meille eläkeyhtiöstäsi/vakuutusyhtiöstäsi, uravalmentajasi on sinuun yhteydessä puhelimitse, jonka jälkeen sovitaan alkuhaastattelutapaaminen.

 • Tapaaminen

  Tapaamisessa selvitetään kokonaistilanteesi ja mietitään yhdessä, miten uravalmennuksen suhteen jatketaan eteenpäin.

Uravalmentaja ammatillisen kuntoutuksen tukena

Ammatillinen kuntoutus tapahtuu kätevästi yksilöllisen Katja Noponen Oy:n uravalmentajan kanssa. Uravalmentaja auttaa sinua kuntoutuksen käytännön toteutuksessa. Ammatillisen kuntoutuksen uravalmentaja voi auttaa esimerkiksi työhön paluu-/kuntoutussuunnitelman laadinnassa ja toteutuksessa, uudelleenkoulutuksen järjestelyissä, jatkotyöllistymisessä tai työkokeilupaikan hankinnassa. Mikäli työelämään paluutasi tai työelämässä jatkamistasi tukee työeläkevakuutusyhtiö tai vakuutusyhtiö, sinun on mahdollista kysyä heiltä, kuinka päästää Katja Noponen Oy:lle uravalmennukseen. Ammatillisen kuntoutuksen kustannuksista vastaa työeläkevakuutusyhtiö tai vakuutusyhtiö ja Katja Noponen Oy palvelee sinua koko Suomessa.

Kuinka pääsen uravalmennukseen

Uravalmennuksen saaminen edellyttää sinulta yhteydenottoa työeläkeyhtiöön tai vakuutusyhtiöön ammatillisen kuntoutuksen asiantuntijalle. Sieltä saat tiedon, että onko sinulla mahdollisuutta saada uravalmentaja auttamaan työelämään paluussa, jolloin Katja Noponen Oy on yksi vaihtoehto.

Ammatillisen kuntoutuksen hyödyt

Meidän kauttamme työllistyy vuosittain tuhansia henkilöitä, lisäksi satoja aloittaa ammatillisen kuntoutuksen, koulutuksen tai muun työelämään suuntautuvan toiminnan. Kaikkien valmennustemme lähtökohtana on se, että hyvistä rakennetaan entistä parempia. Toimintatapamme on valmennettavia arvostava ja ratkaisukeskeinen. Onnistumisprosenttimme työelämään paluussa oli yli 80.

KUKA VOI PÄÄSTÄ KUNTOUTUKSEEN?

 • Uhka työkyvyttömyyseläkkeelle

  Jos sinulla on uhka todetun sairauden, vian tai vamman johdosta joutua lähivuosina työkyvyttömyyseläkkeelle

 • Ansiotuloja

  Jos sinulla on viiden edellisen vuoden aikana vähintään 37 725,23 euroa työstä saatuja ansiotuloja (vuoden 2022 tasossa)

 • Tapaturma- ja liikennevakuutus

  Jos sinulla ei ole oikeutta kuntoutukseen tapaturma- tai liikennevakuutuksen kautta

 • Ammattipätevyys

  Jos sinulla on työn tai koulutuksen kautta saatu ammattipätevyys

 • Ammatillisen kuntoutuksen avulla

  Jos ammatillisen kuntoutuksen avulla voidaan vaikuttaa työkyvyttömyyden uhkaan ja eläkkeelle jäämiseen

Työllistymistä edistävä palvelu

Mikäli et kuulu työeläkeyhtiön tai vakuutusyhtiön piiriin, esimerkiksi siksi, että sinulla ei täyty yllä oleva viiden vuoden yhteenlaskettu ansiotaso, voit hakea Kelasta työllistymistä edistävää ammatillista kuntoutusta. Se sopii sinulle, jos tarvitset sairauden ja kokonaistilanteesi vuoksi yksilöllistä valmentajan tukea työtehtävän, ammattialan tai opiskelualan valintaan. Ammatillisen koulutuksen valmentaja tukee sinua tarvittaessa myös palkkatyöhön työllistymisessä tai ammatinharjoittajaksi tai yrittäjäksi ryhtymisessä. Lisätietoja www.oikeatyö.fi ja Katso video