Yrityksille tarjottavat konsultaatio- ja koulutuspalvelut

Tulevaisuuspolkupalvelut

Tulevaisuuspolkupalvelut on tarkoitettu työnantajayrityksille, jotka haluavat pidentää työntekijöidensä työuria ja samalla pienentää ennenaikaisen eläköitymisen kustannuksiaan.

Outplacement

Outplacement-palvelumme auttaa organisaatioita ja henkilöstöä selviytymään sopeuttamistilanteen aiheuttamista muutoksista antaen kokonaisvaltaista ja vaikuttavaa tukea …

Tarjoamme lisäksi työkaluja esimerkiksi muutoksen hallintaan, työssä jaksamiseen sekä esiintymis- ja neuvottelutaitoihin. Koulutuksemme pureutuvat monenlaisiin haasteisiin. Nykypäivän arki on vaikuttamista, itsensä johtamista, kohtaamista, myymistä, ostamista ja toisten palvelemista – sanalla sanoen vuorovaikutusta. Se kuinka hyvin ihminen hallitsee oman käyttäytymisen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, antaa suuntaa menestymiselle jatkossakin.

Toteutamme koulutuksia mm. seuraavilla sisältöalueilla; vuorovaikutus- ja esiintymistaidot, tiimityö, johtaminen, muutoksen hallinta, elämän kevennysprojektit, ajanhallinta, arvot ja pelisäännöt työyhteisössä, jaksaminen ja myönteisen ajattelun voima tai esim. ratkaisu-/voimavarakeskeisyys työyhteisössä -teemoilla. Käsittelemme räätälöidysti myös erilaisia työyhteisön ihmissuhdeongelmia joko ryhmä- tai yksilöohjauksena. Palveluihimme kuuluvat myös kuukausia kestävät työyhteisön kehittämisprojektit. Toimintamme on luotettavaa ja hinnoittelumme asiakasystävällistä.

KUINKA VOIMME AUTTAA SINUA?

Ota meihin yhteyttä kuullaksesi lisää.