Tulevaisuuspolkupalvelut

Tulevaisuuspolkupalvelut on tarkoitettu työnantajayrityksille, jotka haluavat pidentää työntekijöidensä työuria ja samalla pienentää ennenaikaisen eläköitymisen kustannuksiaan.

Katja Noponen Oy:n Tulevaisuupolkupalvelun tavoitteena on työkykyhaasteita omaavan työntekijän pysyvä työllistyminen terveydentilalle soveltuvaan työhön. Työllistymisratkaisu voidaan saavuttaa esimerkiksi suoraan tai uudelleenkoulutusta hyödyntäen, joko nykyiselle työnantajalle tai kokonaan uuteen työhön. Tulevaisuuspolkupalvelun tarkka sisältö räätälöidään saadun toimeksiannon pohjalta valmennettavan toiveet huomioiden. Tulevaisuuspolkupalvelu voi sisältää esimerkiksi ammatinvalinnan ohjauksen, koulutusvaihtoehtojen kartoituksen ja apua työnhaussa/urasuunnittelussa.


Tulevaisuuspolkupalvelumme auttaa sekä yritystä että työntekijää selviytymään muutostilanteista hallitulla ja suunnitelmallisella tavalla. Palvelun tavoitteena on siirtää/estää odotettavissa olevaa työkyvyttömyyttä sekä auttaa työntekijöitä jatkamaan työelämässä pitempään tai palaamaan takaisin työhön pitkältä sairauslomalta.

Tavoitteena työuran pidentäminen

Työurien pidentäminen Tulevaisuuspolkupalvelun avulla on kannattavaa niin työntekijälle kuin työnantajalle. Uudelleensijoittaminen on osoittautunut erittäin toimivaksi keinoksi vähentää sairauspoissaoloja ja ennenaikaista eläkkeelle siirtymistä. 74 % Tulevaisuuspolkuun osallistuneista Katja Noponen Oy:n valmennettavista on sijoittunut takaisin työelämään. Valmennus on luottamuksellista, konkreettista tukea kaikkia osapuolia kunnioittaen.


Työntekijän hyvinvoinnilla ja terveydellä on aina myös hintalappu. Työterveyslaitoksen mukaan sairauspoissaolokustannukset työnantajalle ovat noin 1500 € / hlö ja kansantaloudelle on noin 3 miljardia euroa vuosittain

Lisätietoja tulevaisuuspolkupalveluista löydät www.tulevaisuuspolku.fi sivuiltamme

Ota meihin yhteyttä kuullaksesi lisää.