Palvelut julkishallinnolle

Päävalmennuskohteenamme julkihallinnon palveluissa ovat työnhakija-asiakkaat. Valmennusten tilaajina ovat mm. ELY-keskukset, TE-toimistot, työvoiman palvelukeskukset ja sosiaalitoimistot. Valmennusohjelmiemme ensisijaisena tavoitteena on ohjata ja auttaa asiakkaitamme löytämään omat osaamisalueensa, mahdollisuutensa ja kehityspotentiaalinsa.

Ryhmämuotoiset työnhakuvalmennukset

Valmennukset rakennetaan kohderyhmän tarpeiden pohjalta, perustuen yhteistoiminnalliseen oppimiseen. Pyrimme kokonaisvaltaisesti edistämään työllistymistä asiakkaita hyödyttävien toimenpiteiden avulla. Ryhmävalmennus sisältää päivittäin myös yksilöohjausta. Tavoitteena on lisätä asiakkaiden työelämään ja yhteiskuntaan integroitumista, sekä kehittää heidän valmiuksiaan, taitojaan ja tavoitteitaan työelämän suhteen. Työelämään tai koulutukseen siirtyneiden osuudet esim. nuorille suunnatuista koulutuksista ovat olleet yli 70 % ja vaikeasti työllistyvien yli 25-vuotiaiden valmennuksissa yli 40 %.

Työhönvalmennus

Työhönvalmennukseen ohjautuvat asiakkaat ovat työnhakijoita, joilla on halu toimia itsensä hyväksi. Yksilövalmennuksessa valmennettava saa laajan kuvan tämän päivän työnhaun menetelmistä ja pystyy luottamaan omaan osaamiseen ja käyttämään sitä hyväksi itsensä markkinoinnissa. Työhönvalmentaja on Katja Noponen Oy:n palveluksessa oleva työnhaun personal trainer, joka toimii työnhakuun motivoituneiden asiakkaiden henkilökohtaisena konsulttina ja avustajana heidän etsiessään elämäänsä pysyviä ratkaisuja, joka yleensä on paluu työelämään. Mitään valmista mallia kenellekään ei tarjota, sillä jokaisen asiakkaan henkilökohtainen motivointi ja oma-aloitteisuuden lisääminen on tärkeä tavoite. Toimintatapamme on ratkaisukeskeinen ja tavoitehakuinen. Valmennustulokset työelämään tai koulutukseen siirtyneiden osalta ovat 40 % – 90 % kohderyhmästä riippuen. Mikäli suunnitellusta jatkoratkaisusta ei jostakin syystä tule pysyvää, asiakkaalla on yleensä mahdollisuus palata takaisin valmennukseen.

Tukihenkilöpalvelu

Tukihenkilöpalvelu on tarkoitettu niille asiakkaille, jotka tarvitsevat elämänhallinnassaan erityistä apua ja tukea. Tukihenkilö pyrkii edistämään kokonaisvaltaisesti ja ratkaisukeskeisesti asiakkaan elämäntilannetta. Tukihenkilö tarjoaa keskusteluapua, synnyttää tulevaisuudenuskoa, lisää itseluottamusta ja -tuntemusta sekä järjestää tarvittaessa esimerkiksi verkostoyhteydet sosiaalitoimen tai terveystoimen kanssa. Palveluihimme kuuluu tarvittaessa ohjaaminen terveydentilaselvityksiin tai terveydenhoitoon, auttaminen esimerkiksi velka- ja asuntoasioiden selvittelyssä tai muussa viranomaisasioinnissa, neuvonta ja ohjaus taloudenhoidossa tai vapaa-ajan palveluissa sekä muut vastaavat toimet työllistymisen esteiden poistamiseksi ja hyvän arjenhallinnan aikaansaamiseksi.

Tukihenkilöpalvelun yhtenä olennaisena tavoitteena on pohtia asiakkaan kanssa henkilökohtaisen elämäntilanteen pohjalta ratkaisuja ja eri ratkaisumalleja, jotka vievät epätyydyttävästä tilanteesta eteenpäin. Tukihenkilöpalvelu on konkreettista toimintaa elämäntilanteen ja -hallinnan edistämiseksi.

Tukihenkilöpalvelu parantaa myös asiakkaan työmarkkinakelpoisuutta ja asiakkaalla voi halutessaan olla mahdollisuus siirtyä esimerkiksi työhönvalmennukseen.

Ota meihin yhteyttä kuullaksesi lisää.