Kuntoutuskoordinointipalvelu

  • Kuntoutuskoordinointi

    Tukee mahdollisuutta mielekkääseen ja mahdollisimman itsenäiseen elämään vammasta tai sairaudesta huolimatta

Kuntoutuskoordinointipalvelu on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat tukea vamman tai sairauden vuoksi arjen ratkaisuissa. Taustalla voi olla esimerkiksi tapaturma, liikennevahinko tai muu sairaus. Kuntoutuskoordinaattori pyrkii edistämään kokonaisvaltaisesti ja ratkaisukeskeisesti asiakkaan elämäntilannetta tilaajan toimeksiannon mukaisesti. Tavoitteena on kuntoutujan mahdollisimman itsenäinen arjenhallinta.

Kuntoutuskoordinaattori tarjoaa mm. arvion nykytilanteesta, keskusteluapua, synnyttää tulevaisuudenuskoa, selvittää mahdollisia muutostarpeita asunnon ja ajoneuvon suhteen sekä järjestää tarvittaessa esimerkiksi verkostoyhteydet mm. sosiaali- tai terveystoimen kanssa. Koordinaattori tarjoaa konkreettista apua arjen tilanteisiin esimerkiksi avustamalla liikkumisjärjestelyissä, kodinaskareiden toteuttamisessa ja muissa arjen asioiden hoitamisessa, jotta kuntoutuminen ja toimintakyky etenevät toivotun mukaisesti.

Kuntoutuskoordinointipalvelun tilaajana voi toimia vakuutusyhtiöiden lisäksi erilaiset järjestöt, yhteisöt, yritykset, kunnat ja yksityiset henkilöt. Räätälöimme aina palvelusta tilaajan tarpeisiin sopivan kokonaisuuden.

merkki3
Koordinaattori toimii puolueettomana linkkinä ja toimenpiteiden edistäjänä mm. vakuutusyhtiön, kuntoutujan, omaisten, terveydenhuollon ja sosiaalitoimen välillä.

Ota meihin yhteyttä kuullaksesi lisää.